3D CAD –myytit murtuvat

2D-suunnittelutyökalujen käytöstä 3D CADiin siirtyminen voi olla tiukka ponnistus erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille rajoitettujen IT-resurssien, tiukan budjetin ja pienten suunnittelutiimien vuoksi. 3D:n käyttöönoton kustannukset voivat olla vaikeita perustella varsinkin pienissä yrityksissä, joissa on vain muutama suunnittelija. Tuottavuuden viivästyksiin ei yksinkertaisesti ole varaa kesken kriittisten projektien. 3D tekee kuitenkin pienistä yrityksistä pitkällä aikavälillä ketterämpiä ja kilpailukykyisempiä isompiin kilpailijoihinsa nähden, jotka varmasti jo käyttävät 3D CADia. 3D CADin käyttöönotto avaa ovia myös integroitujen suunnittelutyökalujen hallintaan, joiden avulla tehostetaan kilpailukykyä entisestään ja saadaan tuotteet nopeammin markkinoille.

Vieläkö pelottaa? Murretaanpa nyt 3D CADiin liittyvät yleisimmät myytit: (niitähän levittävät todennäköisimmin juuri kilpailijasi)


Sitä on vaikea oppia käyttämään. Siirtyminen 2D:stä 3D:hen ei ymmärrettävästikään suju ilman haasteita. Käyttöönoton jälkeen suunnittelijat huomaavat kuitenkin nopeasti, että suunnittelu on 3D:ssä alusta alkaen paljon intuitiivisempaa. Mehän elämmekin 3D-ympäristössä emmekä latteassa 2D-maailmassa. Ja kuten sanottu, hetken kestävä kulttuurishokki 3D:n oppimisessa on varsin yleistä. CAD-toimittajat tietävät tämän ja heillä onkin tarjota tutorialeja sekä työkaluja, jotka on suunniteltu helpottamaan erityisesti 2D-suunnitteluun tottuneiden insinöörien ja suunnittelijoiden siirtymistä 3D:hen. Päämiehen valtuuttamat jälleenmyyjät tarjoavat myös tasokasta koulutusta ja käyttötukea. Mieti itsellesi sopiva koulutusvaihtoehto: koulutus lähiopetuksena luokassa – tai etänä, itseopiskelumateriaalit ja online-webinaarit. Huomioi myös käyttäjäryhmien konferenssit ja keskustelufoorumit, joissa suunnittelijat voivat saada vinkkejä toimiala- ja tuotekohtaisissa kysymyksissä. Hyvä tuki on myös yrityksen sisäinen asiantuntija, jolta voi tarvittaessa kysyä neuvoja suunnitteluun liittyvissä asioissa.

Käyttöönotto johtaa huomattaviin viivästyksiin tuottavuudessa. Tämä luulo on yleinen erityisesti pienten yritysten ja verrattain pienten suunnittelutiimien keskuudessa. Yksi keino käyttöönoton lieventävänä tekijänä on siirtää projektit 3D CAD:iin vaiheittain. Samalla jatketaan 2D:n käyttöä ja varmistetaan, että työnkierrot eivät äkillisesti häiriinny siirtymäaikana. Toinen tapa on ottaa 3D käyttöön pilottiprojektina, jolloin voit testata 3D-prosesseja ja –työkaluja selvittääksesi sen mahdollisesti tuomat haasteet ennen järjestelmän laajempaa käyttöönottoa. Yleensä nämä pilottiprojektit liittyvät uuteen itsenäiseen tuotteeseen, joten se ei häiritse muuta tehtävää työtä. Kun 3D CAD-implementointi sitten on käynnissä – paras tapa sen sujumiseksi on varmistaa, että kaikki suunnittelijat ovat riittävän koulutettuja.  Heidän tulee tietää parhaat mallinnustavat ja osata myös käyttää niitä sekä saada tarvittaessa käyttötukea.

Tuotteemme ovat yksinkertaisia eikä niiden suunnitteluun tarvita 3D CADia. Jopa yksinkertaisimpien tuotteiden suunnittelussa hyödytään 3D:stä, koska sen etuja voidaan hyödyntää kaikissa tuotekehityksen vaiheissa. Parempi suunnittelu on vain jäävuoren huippu. Jopa yksinkertaiset osat voidaan optimoida testaamalla niitä virtuaalisesti simulaatio-ohjelmistolla. Tuotetta täytyy mahdollisesti myös muokata asiakkaan vaatimuksesta tai siitä tehdään tarvittaessa räätälöityjä versioita – kaikki tämä tehdään nopeasti 3D CADilla. 2D-piirustuksina luotujen yksinkertaisten osien muutokset ovat helppoja tehdä 3D CAD-järjestelmässä. Sen avulla voidaan luoda helposti 2D-piirustus tai päivittää olemassa olevaa – itse asiassa 3D CAD nopeuttaa suunnittelumuutosten tekemistä. Tuotannon loppupäässäkin saadaan hyötyä 3D-tiedosta. Koneistajat voivat sen avulla mitata ja tehdä leikkausnäkymiä osiin napin painalluksella, säilyttäen kuitenkin suunnitelman eheyden ja mittatarkkuuden. Usea-akselisen työstökoneen työstöradatkin saadaan tehtyä suoraan 3D-tiedostojen pohjalta helposti ja nopeasti.

Emme voi enää hyödyntää vanhoja suunnittelutietoja. Ymmärrän. Istut aarrearkulla, joka sisältää kovalla työllä vuosien varrella kerättyä 2D-tietoa. Eikä sinulla ole varaa aloittaa alusta. Hyviä uutisia: Ei sinun tarvitsekaan. Voit käyttää olemassa olevia 2D-piirustuksiasi 3D-mallien luomisessa. Voit tuoda 2D-tietoa SOLIDWORKSin avulla DXF- ja DWG-muodossa sekä AutoCAD Blockeina ja luoda nopeasti 3D-malleja suoraan 2D-tiedosta. Muita hyödyllisiä konversiotyökaluja sisältää Design Clipart –työkalu, jonka avulla siirrät piirustusnäkymiä DWG-tiedostoista SOLIDWORKSin 3D-malleihin helposti drag and drop –menetelmällä. Toinen työkalu on nimeltään View Folding, joka auttaa 3D-mallin luomisen automatisoinnissa manipuloimalla tuotua 2D-piirustusnäkymää. Voi kuitenkin olla tapauksia, jolloin vanhat 2D-tiedot kannattaa jättää vanhaan 2D-järjestelmään. Mikäli sinun tarvitsee vain tulostaa tai katsella 2D-piirustuksia, voit käyttää tähän tarkoitukseen edullista tai ilmaista sovellusta. Monet 3D-toimittajat tarjoavat ilmaista 2D-tuotetta, kuten DraftSight, jolla voit käyttää ja käsitellä vanhaa 2D-tietoa.

Meidän täytyy päästä eroon 2D-työkaluista.  Monet valmistajat  jatkavat sekä 2D- että 3D CAD-työkalujen käyttöä lukemattomista eri syistä. 2D-työkalut saattavat toimia paremmin joissakin tapauksissa, kuten koneiden layout-, kaavio- ja konseptisuunnittelussa. Jotkut vanhat piirustukset eivät välttämättä konvertoidu tai toimitat ehkä vielä 2D-piirustuksia toimittajille ja asiakkaille. Useimmilla 3D CAD –järjestelmillä voi tuottaa helposti piirustuksia, kuvia ja muuta dokumentaatiota useassa eri 2D-formaatissa ja jakaa niitä toimitusketjuun liittyville yhteistyökumppaneille tai asiakkaille.

3D:tä ei tarvitse opetella. 3D CAD tarjoaa merkittäviä etuja, jotka auttavat organisaatioita pysymään mukana nykypäivän kiristyvässä kilpailussa kansainvälisillä markkinoilla. Tämä on tärkeää myös muille kuin yrityksille. Insinöörien ja suunnittelijoiden, jotka haluavat jatkaa työuraansa pitkään, täytyy ylläpitää taitojaan sekä päivittää osaamistaan tulevia työpaikkoja tai nykyistä työpaikkaansa ajatellen. Valmistuvat insinöörit ovat kaikki koulutettuja 3D-työkalujen käyttöön, joten 3D CAD –taitojen oppiminen tarkoittaa jo työssäkäyville insinööreille tätä: ”Opettele tai putoat kelkasta”.

Se on liian kallis.  3D CAD –ohjelmisto ei ole halpa, mutta sen kyky auttaa yrityksiä tuottavuuden, kommunikaation ja laadun parantamisessa sekä tuotteiden saamisessa nopeammin markkinoille, oikeuttaa ja vahvistaa alkuinvestointeja. Älä kuitenkaan usko pelkästään minua; tutustu itse aiheeseen, tee omat ROI- ja kokonaiskustannuslaskelmasi, joka sisältää laitteet, ylläpidon, päivitykset, tuen ja koulutuksen. Ota kuitenkin huomioon, että kyseessä ei ole pelkästään 3D CAD –ohjelmisto, joka tarjoaa kustannussäästöjä. Sen lisäksi suunnittelijat pystyvät optimoimaan tuotteita simulaation avulla, arvioimaan paremmin tuotteiden valmistettavuutta, tekemään yhteistyötä tiimien välillä sekä jakamaan arvokasta tietoa tuotteesta kuluttajille, mikä toimii pisteenä iin päälle.

Voit selvittää asian helposti ihan itse. Kun sopiva koulutus- ja tukisuunnitelma on valmiina, 3D CAD –ohjelmiston käyttöönotto tuo lukuisia etuja – tuotteet saadaan markkinoille nopeammin, kommunikaatio ja tuotteiden laatu paranevat sekä tuotteista saadaan mahdollisimman optimoidut. Näiden avulla yrityksesi saa huomattavaa kilpailuetua.

Haluatko nähdä, miten SOLIDWORKS-ratkaisut voivat auttaa sinua uusien asiakkaiden hankinnassa ja tuotteiden saamisessa nopeammin markkinoille?

>> Pyydä tuote-esittely

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.