Ihmisen skannaus

Ihmisen skannaus

Ortoosien, proteesien ja muiden yksilöllisten lääkinnällisten laitteiden valmistuksesta on tulossa vauhdilla täysin digitaalinen prosessi. Yksilöimällä tukilaitteet potilaan erityistarpeiden ja -vaatimusten mukaisiksi, voidaan paranemista nopeuttaa tai elämänlaatua parantaa. Tässä prosessissa 3D-skannaus on avainasemassa.

3D Scanning a foot

Reinventing and optimizing medical devices

Save time and money
Regardless if you’re working with orthopedics, prosthetics or personalized midsoles, going from a traditional to a digital workflow saves both time and money. It’s also a lot easier to make adjustments.

It all begins with 3D scanning
The flow starts with 3D scanning, where you capture and create a 3D image based on a patient’s body part. With 3D scanners from peel 3D, there are no unnecessary features, just pure and simple high-quality scans without any preparations.  

0.1 mm

Tarkkuus, jonka voit 3D-skannata Peel 3D skannerilla

500,000

Mittausten määrä sekunnissa

11

Tulostusformaattien määrä, mm. stl ja obj

0.500 mm/m

Kappaleen kokoon perustuva tilavuustarkkuus

Why choose 3D Scanning for body parts?

Precision and Accuracy:
3D scanning allows for the capture of precise measurements and detailed 3D models of body parts.
This level of accuracy ensures a perfect fit for orthopedics, prosthetics, and personalized midsoles, leading to improved comfort and performance.

Flexibility and Iteration:
Making adjustments becomes effortless with 3D scanning. The digital model allows for easy modifications and iterations, ensuring the perfect fit and functionality. Whether it’s refining orthopedic devices, optimizing prosthetics, or fine-tuning personalized midsoles, the flexibility of 3D scanning streamlines the design process.

3D Scanning a human part

Customization and personalization are key in healthcare

Every individual is unique, and their body parts deserve tailored solutions.
3D scanning enables the creation of customized and personalized products that cater to the specific needs of each patient.
From orthopedic braces to prosthetic limbs, 3D scanning empowers the production of truly individualized healthcare solutions


3D Scanning a human part

Peel 3D portfolio

Peel 3

Ergonominen 3D-skanneri, jossa on vertaansa vailla oleva helppokäyttöisyys, parannettu resoluutio ja parempi suorituskyky esineiden ja värien kanssa.

3D skannauksen käyttökohteet:

Käänteinen suunnittelu

3D-skannaa käytöstä poistuneet tai rikkinäiset osat, muokkaa ja 3D-tulosta varaosia tilausten mukaan.

Ihmisen skannaus

Tulosta yksilöllisiä ortooseja ja proteeseja, jotka takaavat paremman istuvuuden.

Taiteen säilyttäminen

3D-skannaamalla voidaan tallettaa korvaamattomia esineitä ja 3D-tulostamalla esineistä voidaan luoda upeita, aitoja jäljennöksiä.

Peel 3

Product design

Reverse engineer existing parts, digitalize handmade models, carry out simulations, and more.

Get our free ebook

10 Global trends and their impact – learn what drives the 3D revolution

Stay updated on the most crucial trends in 3D printing – read this report to learn the most important developments that drive innovation and growth in the additive manufacturing world.

The 3D printing team at PLM Group.

Tutustu tiimiin

Tiimimme koostuu intohimoisista, uteliaista ja asiantuntevista ihmisistä, jotka auttavat sinua löytämään oikean ratkaisun tarpeisiinne.

Ota yhteyttä

Ymmärrämme, että tulevaisuuteen sijoittaminen on valtava päätös. Siksi keskustelemme siitä mielellämme kanssasi. Ota yhteyttä jo tänään, ja käydään läpi tavoitteesi ja tarpeesi, niin kerromme miten ne on mahdollista toteuttaa.