Sovellukset

Sovellukset

3D-tulostusta voidaan käyttää tuotteen koko elinkaaren ajan – varhaisesta luonnostelusta varaosien käsittelyyn. Alla on lueteltu 3D-tulostuksen tärkeimpiä sovellusalueita.

3D Printed Applications

Watch this walkthrough of some of the most common 3D-printed applications.

3D printing is spreading to more and more industries, and is today far from just a tool to create prototypes.
An increasing number of manufacturing companies see real values, such as faster time to market, or optimizing functionality, in using 3D printing.

Watch this 30 minute video to learn about the most common applications that benefit from being 3D printed.

Medical helmet 3D printed in an HP MJF 5420W

Application for healthcare

In the field of healthcare, 3D printing has brought about groundbreaking advancements.

  • Custom prosthetics,
  • patient-specific implants,
  • and anatomical models for surgical planning are just a few examples.

Witness how this technology is improving patient care, accelerating medical innovation, and transforming lives

Application for automotive

The automotive industry is embracing 3D printing to enhance production processes, reduce costs, and create complex components.
Explore how it enables:

  • rapid prototyping,
  • lightweight design,
  • and customization options that were previously unimaginable.

From concept cars to spare parts, witness the fusion of cutting-edge technology with automotive engineering.

3D printed lifting tool from Wartsila
Application for industrial manufacturing

Industrial Manufacturing

Delve into the realm of industrial manufacturing,
where 3D printing is streamlining:

  • production processes,
  • reducing waste,
  • and enabling mass customization.

Explore how this technology is revolutionizing supply chains, empowering manufacturers to create complex and lightweight parts with unmatched efficiency

Get our ebook about 10 Global trends

Stay updated on the most crucial trends in 3D printing –
read this report to learn the most important developments that drive innovation and growth in the additive manufacturing world.

Lue lisää 3D-tulostuksesta

The 3D printing team at PLM Group.

Tutustu tiimiin

Tiimimme koostuu intohimoisista, uteliaista ja asiantuntevista ihmisistä, jotka auttavat sinua löytämään oikean ratkaisun tarpeisiinne.

Ota yhteyttä

Ymmärrämme, että tulevaisuuteen sijoittaminen on valtava päätös. Siksi keskustelemme siitä mielellämme kanssasi. Ota yhteyttä jo tänään, ja käydään läpi tavoitteesi ja tarpeesi, niin kerromme miten ne on mahdollista toteuttaa.