MBD/MBE

MBD/MBE

Kun suunnittelu- ja tuotanto-osastot käyttävät yhteistä, tiiviisti integroitua ohjelmistoympäristöä, tuotteen matka ideasta markkinoille nopeutuu merkittävästi ja perinteisten esteiden aiheuttamat kulut pienenevät. Konseptin tai idean kehittäminen valmiiksi tuotteeksi, joka on valmis valtaamaan markkinat ja tuottamaan tuloja, on usein hidasta. Yksi suurimmista esteistä on se, että monissa yrityksissä eri osastot käyttävät eri ohjelmia, jotka eivät puhu samaa

Lue lisää

Onko mahdollista jättää perinteisen 2D piirustuksiin perustuva toiminta historiaan? Varmasti, antakaa kun kerron teille miksi on hyvä ajatus tutkia malleihin perustuvaa toimintatapaa (Model Based Enterprise, MBE). Tuote- ja valmistustieto on yrityksissä usein hyvin hajallaan erilaisissa tietojärjestelmissä (PDM, PLM, ERP, MES, CRM…) ja sieltä on vaikea tiedon kuluttajien löytää ajan tasalla olevaa informaatiota silloin kun sitä

Lue lisää