3DEXPERIENCE – Mistä aloittaa?

Maria Vemborg

Business Development Manager – Denmark

3DEXPERIENCE alusta on suunniteltu yhdistämään yrityksen eri osastojen välistä työskentelyä pilvipohjaisen ratkaisun avulla. Tuotesuunnittelu, kommunikointi sekä tiedon- ja projektienhallinta, nämä kaikki voidaan ratkaisun avulla toteuttaa yhdessä turvallisessa paikassa. Voit työskennellä missä ja milloin tahansa, ja pääset käsiksi 3D suunnittelu-, kommunikointi- ja projektihallintatyökaluihin, tiedostoihisi ja moneen muuhun.

Ratkaisun avulla saat vähennettyä IT kustannuksia ja eliminoitua vahingossa tapahtuvaa tärkeiden tiedostojen päällekirjoittamista. Jatka lukemista, niin tiedät mitkä alustan työkalut soveltuvat parhaiten tarpeisiisi.

3DEXPERIENCE roolit

3DEXPERIENCEssä on lukuisia erilaisia työkalupaketointeja eli ns. rooleja. Rooli pitää sisällään kokoelman erilaisia työkaluja ja sovelluksia. Riippuen työnkuvastasi ja tehtävistäsi, tarvitset pääsyn erilaisiin rooleihin, jotka sisältävät tarvitsemasi työkalut ja sovellukset.

3DEXPERIENCE toimii SAAS-periaatteella, joten voit vuokrata rooleja nykytarpeidesi mukaisesti joko 3:ksi kuukaudeksi tai vuodeksi kerrallaan. Tarpeiden muuttuessa rooleja ja niiden mukana tulevia työkaluja ja sovelluksia voi joustavasti poistaa tai lisätä.

3DEXPERIENCE alustan roolien kautta sinulla on mahdollisuus käyttää yli 100 sovellusta. Sovellusten avulla pääset hyödyntämään alustan toiminnallisuuksia juuri omien käyttötarkoituksiesi ja tarpeittesi mukaisesti.

4 yleisintä roolia

Seuraavaksi esittelen sinulle 3DEXPERIENCE alustan 4 yleisintä roolia yksityiskohtaisemmin:

Collaborative Business Innovator

Collaborative Business Innovator

Collaborative Business Innovator on alustan päärooli. Kaikki käyttäjät, jotka käyttävät 3DEXPERIENCE alustaa tarvitsevat tämän roolin.

Tämän rooli mahdollistaa pääsyn alustalle, ja sen mukana tulevien sovellusten ja työkalujen avulla yrityksen henkilöt ja ulkoiset toimijat voivat jakaa tietoa ja kommunikoida keskenään.

Ratkaisu mahdollistaa innovoinnin ottamalla yhteistyökumppanit, kuluttajat ja asiakkaat mukaan ideointiprosessiin jo alkuvaiheessa. Saat näin tärkeää palautetta sidosryhmiltä, jonka avulla mahdollistetaan osaltaan tuote saamaan markkinoille entistä nopeammin.

Pystyt tekemään oikeita valintoja tuotekehityksessäsi ja rakentamaan suhteita tärkeimpiin sidosryhmiisi. 3DEXPERIENCE:n avulla pysyt aina ajan tasalla uusimpien ja tärkeiden tietojen kanssa.

Apps in Collaborative Business Innovator

Collaborative Business Innovator rooliin kuuluu seuraavat sovellukset:

 • 3D Dashboards
 • 3D Swym
 • 3D Play
 • 3D Drive
 • 3D Search
 • User groups
 • Web Page Reader

3D Dashboards  Oma henkilökohtainen käyttöliittymäsi alustalle. Voit lisätä käyttöliittymääsi juuri ne työkalut, joita sitä tarvitset, jotta viestiminen, kommentointi ja tietojen hakeminen on mahdollisimman helppoa ja vaivatonta. Näin pysyt ajantasalla projekteistasi ja tehtävistä yhdellä silmäyksellä.

3D Swym on 3DEXPERIENCE-yhteistyön ja kommunikoinnin tärkein sovellus. 3DSwym mahdollistaa sinun ja kollegoidesi esittää kysymyksiä, keskustella ideoista ja ilmoittaa toisille muutoksista.

3DPlay on tarkoitettu mm. SOLIDWORKS-tiedostojen esikatseluun alustalla. Siinä olevien työkalujen avulla voit mitata, kommentoida ja jakaa tietoa.

3DDrive tarjoaa turvallisen pilvipohjaisen tiedostojen tallennuspalvelun, jonka avulla pystyt jakamaan tiedostoja yhteistyökumppaneillesi. Tallennuspalvelu osaa käsitellä SOLIDWORKS mallien ja piirustusten välisiä referenssejä ja pitää myös sisällään niiden versioinnin. Tällöin pystyt tarkistelemaan myös tiedostojen vanhempia versioita. Laajennetut tiedostonhallintatyökalut, kuten revisioinnit, työnkierrot ja tarkistusprosessit, edellyttävät Collaborative Industry Innovator roolia, jota käsitellään myöhäisemmässä osiossa.

3D Search mahdollistaa tietojen hakemisen, joko omasta käyttöliittymästäsi tai haluamastasi sovellusikkunasta. Saatuja hakutuloksia voidaan suodattaa usein eri tavoin.

User groups – Tämä sovellus mahdollistaa käyttäjäryhmien määrittelyn. Voit luoda uusia ja muokata olemassa olevia, lisäämällä ja poistamalla niistä henkilöitä, sekä määrittämällä heille erillaisia käyttöoikeuksia.

Web Page Reader  mahdollistaa muiden verkkosivustojen linkityksen 3DEXPERIENCE-ohjelmaan ja tarjoaa näin pääsyn suoraan olennaisiin kolmannen osapuolen sivustoihin.

Collaborative Industry Innovator

Collaborative Industry Innovator

Collaborative Industry Innovator on perusta kokonaisvaltaiseen tiedon ja tiedostojen hallintaan. Tämä rooli antaa suunnittelutiimille pääsyn heille oleellisimpiin sovelluksiin, mikä mahdollistaa reaaliaikaisen yhteistyön, tiedon turvallisen tallentamisen, järjestämisen ja hallinnan.

Collaborative Industry Innovator tarjoaa pilvipohjaisen tiedon- ja elinkaarenhallintatyökalut eli varsinaiset PDM työkalut CAD-järjestelmille. Rooli mahdollistaa toimintatapojen standarsoimisen suunnitteluorganisaation sisällä.

Apps in Collaborative Industry Innovator

Collaborative Industry Innovator – rooliin kuuluu seuraavat sovellukset:

 • Bookmark Editor
 • Change Action
 • Collaborative Lifecycle
 • Collaborative Tasks
 • Compare
 • IP Classify & Reuse
 • Route Management

Bookmark Editor avulla voit järjestää ja määritellä CAD ja muita tiedostoja esimerkiksi tuote- ja projektikohtaiseksi, jolloin kollegasi ja muut henkilöt löytävät helpommin kaikki tarvitsemansa tuote- ja projektitiedostot.

Change Action on oleellinen työkalu muutosten hallinnassa ja niiden varmistamisessa. Tämän työkalun avulla pystytään seuraamaan ja valvomaan että muutokset tulevat toteutetuksi ja myös dokumentoiduksi.

Collaborative Lifecycle avulla hallinnoidaan pääsääntöisesti tiedostojen työnkiertoa. Sovelluksen avulla tiedostoja voidaan revisioida, kopioida, muokata attribuutteja, verrata keskenään ja poistaa. Tällä sovelluksella hallitset myös sitä, kuka voi käyttää tiedostoasi eri suunnitteluvaiheissa sekä heidän muokkausoikeuksiaan.

Collaborative Tasks – Hallitse omia ja tiimisi tehtäviä. Valitessasi määritellyn tehtävän, näet siihen liittyvät tiedot kuten tehtävän kuvauksen, kommentit, tiedostot ja muut tärkeät tiedot kyseisestä tehtävästä. Myös mahdollinen projektiliityntä, aikataulu, vastuuhenkilöt jne… voidaan lisätä suoraan tehtäviin.

Compare – Tämän avulla voit vertailla tiedostoja ja tunnistaa rakenteiden eroavaisuuksia, metatietoja ja 3D-geometriaa.

IP Classify & Reuse toimintoa käytetään tiedostojen ja nimikkeiden luokitteluun ja jäsentelyyn kattavammalla tavalla. Jos teet yhteistyötä sidosryhmien, kuten yritysten tai kolmansien osapuolten kanssa, käytät IP Classify and Reuse -toimintoa määrittääksesi heille käyttöoikeustason haluamiisi tiedostoihin. Toiminnallisuuden avulla pystyt hallitsemaan sitä, kenellä on pääsy tiedostoihisi ja mitkä oikeudet yksittäisillä käyttäjillä on.

 • Jotta Classify & Reuse sovellusta pystyy hyödyntämään, luokittelujen tekemistä vasten tarvitaan Classification Manager rooli.

Route Management avulla voit määrittää työnkiertoja tehtäville, jotka voidaan määrittää yhdelle tai useammalle tiimin jäsenelle. Voit määritellä erillaisia  työnkiertoja valitavaksesi ja virtaviivaistaa toistuvia tehtäviä.

Collaborative Designer for SOLIDWORKS

Collaborative Designer for SOLIDWORKS

Kolmas oleellinen rooli on Collaborative Designer for SOLIDWORKS. Tämä rooli on tarkoitettu SOLIDWORKS käyttäjille, joilla SOLIDWORKS on asennettuna työasemaan. Jos haluat tietää millaisia hyötyjä voit odottaa kyseistä roolia käytettäessä, jatka lukemista.

Collaborative Designer for SOLIDWORKS yhdistää SOLIDWORKS:n 3DEXPERIENCE alustaan ja mahdollistaa tuotesuunnittelun ja tiedostojen hallinnoinnin suoraan SOLIDWORKS käyttöliittymästä käsin. Tämän lisäksi käyttäjät voivat hyödyntää alustalla olevia sovelluksia ja hallinoida, tarkastella ja esikatsella suunnitelmiaan milloin, missä ja millä tahansa laitteella.

 • Yhdistä SOLIDWORKS:n 3DEXPERIENCE alustalle.
 • Hallinnoi tuotteen elinkaarenhallintaa, työnkiertoa, versioita ja revisiointia.
 • Tarkastele suunnittelurakenteita voidaksesi havainnoida malleja ja niihin tehtyjä muutoksia.
 • Käytä laajoja haku ja valintatyökaluja tarvitsemasi tiedon löytämiseen.
 • Esikatsele ja tee punakynämerkintöjä 3D malleihin ja piirustuksiin.
 • Tarkista mallien mittatoleransseja ja merkintöjä suoraan selaimestasi käsin.
 • Hyödynnä SOLIDWORKS mallejasi tehdäksesi alustalla suunnittelua, virtuaalitestauksia ja projektisuunnitelmia.
Apps you'll get with the role of Collaborative Designer for SOLIDWORKS

Collaborative Designer for SOLIDWORKS -roolin kuuluu sovellukset:

 • Derived Format Converter
 • SOLIDWORKS Connector
 • SOLIDWORKS Visualize

Derived Format Converter on tiedostokonvertointisovellus, joka konvertoi SOLIDWORKS tiedostoista STEP ja PDF tiedostoja.

SOLIDWORKS connector yhdistää SOLIDWORKS:n 3DEXPERIENCE alustaan.

SOLIDWORKS Visualize connector yhdistää SOLIDWORKS Visualize:n 3Dexperience alustaan.

3D Creator

3D Creator

Viimeisenä roolina tässä artikkelissa käsitellään 3D Creator roolia.

Tämän roolin avulla pystyt helposti innovoimaan, suunnittelemaan, kommunikoimaan.

Roolin sovelluksissa yhdistyy käyttäjäystävällinen käyttöliittymä tehokkaisiin suunnittelutyökaluihin ja pilviyhteistyöhön yhdestä selainikkunasta käsin. Tämä rooli on sinulle, jolla ei ole SOLIDWORKS:iä ja sinulla on tarve tehdä suunnittelua alustan suunnittelusovelluksella.

Apps in the role of 3D Creator

3D Creator -roolin kuuluu sovellukset:

 • XDesign
 • Derived Format Converter

XDesign mahdollistaa 3D mallien helpon ja nopean luomisen selainkäyttöliittymässä.

Derived Format Converter on tiedostokonvertointisovellus, joka konvertoi SOLIDWORKS tiedostoista STEP ja PDF tiedostoja.

Innovoi yhdessä pilvipohjaisessa suunnitteluympäristössä

Yhdistä tuotesuunnittelu, kommunikointi sekä tiedon- ja projektienhallinta.

Alustan käytössä on monia etuja mm.:

 • 3DEXPERIENCE alustan roolien kautta sinulla on mahdollisuus käyttää yli 100 sovellusta
 • Rooleja voi joustavasti poistaa tai lisätä pilvipalveluna toimivaan alustaan
 • Selainkäyttöliittymä päivittyy automaattisesti, joten sinun ei tarvitse huolehtia sen ylläpitämisestä.
 • Pystyt myös hyödyntämään PartSupplya sovellusta etsiäksesi ja hankkiaksesi 3D-komponentteja eri toimittajilta ja valmistajilta. Lue lisää PartSupplysta täältä.

Yritys, joka on monipuolisesti ottanut käyttöönsä 3DExperience alustan tuomat hyödyt, on Lifeline Robotics. Lue heidän tarinansa tästä.

Toivomme, että tämä artikkeli antoi hyödyllistä tietoa 3DEXPERIENCE alustan laajoista ominaisuuksista ja siitä, mitä mahdollisuuksia eri roolit tarjoavat.

Kiinnostuitko?

Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä täällä.