Limit Mates SOLIDWORKS-ohjelmassa

Testatessasi kokoonpanomallia on joskus tarpeen kiinnittää (Mate) komponentteja toisiinsa, jotta ne eivät leikkaisi toisiaan. Joskus kuitenkin jotkut komponentit kannattaa jättää kiinnittämättä yhteen asentoon ja antaa niiden liikkua määritellyllä välillä vapaasti (eli dynaamisesti). SOLIDWORKS-ohjelmassa on Mate-tyyppi nimeltään ”Limit Mates”.

Toimintoja on kaksi erilaista: lineaarinen kiinnitys (Distance) ja kulman mukaan määriteltävä kiinnitys (Angle). Lineaarinen Mate-kiinnitys kontrolloi kahden pinnan välistä enimmäis- ja vähimmäisetäisyyttä antaen samalla komponentin liikkua vapaasti asetetulla välillä. Kulman mukaan määräytyvä Mate-kiinnitys toimii samalla tavalla, mutta se kontrolloi kahden pinnan välistä enimmäis- ja vähimmäiskulmaa, eikä niiden välistä etäisyyttä.

Tehdäksesi Limit Maten, käynnistä Mate-työkalu (”Insert” → ”Mate…”) ja valitse Mate-työkaluriviltä kohta ”Advanced Mates”, josta löytyy sekä etäisyyttä että kulmaa koskevat Mate-kiinnitykset.

Kun valitset jommankumman Mate-kiinnityksen, sinun on määriteltävä kolme mittaa: etäisyysarvo, enimmäisarvo ja vähimmäisarvo. Etäisyysarvo on arvo, joka asettaa pinnan, joka liikkuu tietyn etäisyyden referenssipinnalta (eli pinta, josta enimmäis-/vähimmäisarvo mitataan). Arvo on dynaaminen, ja se muuttuu, kun komponenttia raahataan kursorilla tai kun sen on pakko liikkua, että muut Mate-kiinnitykset sopivat mallissa. Toisin sanoen voit asettaa etäisyyskenttään minkä tahansa arvon, joka on enimmäis- ja vähimmäisarvojen välillä.

Muutoin Limit Mate -kiinnitys toimii muiden Mate-tyyppien tavoin. Valitset vain referenssipinnan ja pinnan, joka siirretään Mate Selection -kenttään, määrittelet enimmäis- ja vähimmäisetäisyyden ja valitset vihreän valintaruudun vahvistaaksesi mate-kiinnityksen.

On kuitenkin huomattava, että dynaamisia Mate-kiinnityksiä, kuten Limit Mates -kiinnityksiä, on käytettävä harkiten, koska ne vaikuttavat negatiivisesti suorituskykyyn. Suosituksena on suppressoida tai poistaa dynaamiset Mate-kiinnitykset, kun niitä ei enää tarvita, ja käyttää sen sijaan ”tavallisia” Mate-kiinnityksiä komponenttien lukitsemiseen paikoilleen.