Sensorit SOLIDWORKS-ohjelmistossa

Sensorit ovat yksi SOLIDWORKSin työkaluista, jotka ovat saattaneet jäädä monelta huomaamatta. Ne voidaan asettaa tarkkailemaan mallin tiettyjä arvoja ja ilmoittamaan käyttäjälle, kun nämä arvot ylittävät ennalta määritetyn rajan.

Esimerkiksi, jos reikä suunnitellaan liian lähelle materiaalin reunaa, voidaan sensori asettaa ilmoittamaan käyttäjälle, että materiaali ei ole riittävän paksua. Siten suunnittelijan ei välttämättä tarvitse itse ottaa näitä asioita huomioon, kun SOLIDWORKS voi tehdä sen automaattisena. Sensorit ovat poikkeuksellisen hyödyllisiä tilanteissa, joissa useaa arvoa tarkkaillaan samaan aikaan ja mallia muutetaan hyvin todennäköisesti tulevaisuudessa.

SOLIDWORKS sisältää muutamia erityyppisiä sensoreita:

  • Mass Properties -sensorit – Tarkkailee massaominaisuuksia, pinta-alaa ja tilavuutta
  • Dimension-sensorit – Tarkkailee valittuja mitta-arvoja
  • Interference Detection -sensorit – Tarkkailee valittujen komponenttien välisiä geometrian yhteentörmäyksiä (esim. reikä on pienempi kuin siihen tuleva pultti)
  • Proximity-sensorit – Tarkkailee valittujen osien ja valitun viivan välistä yhteentörmäystä
  • Simulation Data -sensorit – Tarkkailee Simulation-dataa (jännitys, varmuuskerroin jne..) ja tuloksia Simulation-analyyseistä (epälineaarinen, dynaaminen ja pudotustesti)

 

Mikäli haluat luoda sensorin, joka tarkkailee tiettyä mittaa, navigoi SOLIDWORKSin “Evaluate” -valikkoon, josta löytyy kohta “Sensor”. Kun asetat sensoria, valitse ensin minkätyyppisen sensorin haluat. Tässä esimerkissä teemme sensorin, joka tarkkailee mittoja, eli ”Sensor Type” on asetettu ”Dimensions” -kohtaan.

Seuraavaksi valitsemme, mitä mittaa haluamme tarkkailla. Tämä valitaan ”Properties”-kohdasta. Viimeiseksi, rastita kohta “Alert” ja valitse, milloin sensori näyttää ilmoituksen. Tässä tapauksessa asetamme pop up -ilmoituksen, joka kertoo kun mitta-arvo on vähemmän kuin 20.