Suunnittelun ja valmistuksen integroidusta ohjelmistoympäristöstä etua liiketoimintaan

Kun suunnittelu- ja tuotanto-osastot käyttävät yhteistä, tiiviisti integroitua ohjelmistoympäristöä, tuotteen matka ideasta markkinoille nopeutuu merkittävästi ja perinteisten esteiden aiheuttamat kulut pienenevät.

Konseptin tai idean kehittäminen valmiiksi tuotteeksi, joka on valmis valtaamaan markkinat ja tuottamaan tuloja, on usein hidasta. Yksi suurimmista esteistä on se, että monissa yrityksissä eri osastot käyttävät eri ohjelmia, jotka eivät puhu samaa kieltä eivätkä pysty esittämään tietoja ymmärrettävällä tavalla.

Tämä kuluttaa paljon aikaa ja resursseja ja aiheuttaa kalliita väärinkäsityksiä suunnittelu- ja tuotanto-osastojen välillä. Usein tuotantohenkilöstön on vaikeaa tulkita suunnitteluosaston toimittamia 2D-kuvia. Monesti 2D-kuvat eivät vastaa valmistettavia kolmiulotteisia tuotteita tai kuvia tulkitaan väärin, joten niiden käyttäminen valmistukseen on tarpeettoman hankalaa. Lisäksi tuotanto joutuu usein käyttämään kokoonpanossa itse valmistettuja tai ostettuja osia, jotka eivät sovi kunnolla yhteen.

Kun integroidut ohjelmaratkaisut puhuvat samaa kieltä ja tieto kulkee eri sovellusten välillä vaivatta, vältytään mahdollisilta pullonkauloilta ja resurssien tuhlaamiselta. Integroidut ratkaisut auttavat yrityksen eri osastoja ymmärtämään toisiaan.

3D helpottaa kommunikointia ja tarjoaa tuotannollisia hyötyjä

SOLIDWORKSin tuotanto-ohjelmaympäristö on kokonaisvaltainen järjestelmä, jossa saumattomasti integroidut sovellukset poistavat esteitä uuden tuotteen kehittämiseen ja valmistamiseen osallistuvien osastojen väliltä. Siihen kuuluu yli 60 SOLIDWORKSin ja sen Gold Partners -kumppanien tarjoamaa ohjelmistoratkaisua, jotka kattavat tuotteen suunnittelu- ja valmistusprosessien kaikki mahdolliset näkökohdat. Kaikki sovellukset on integroitu tuttuun 3D-CAD-ympäristöön, mikä laskee merkittävästi eri ohjelmistopaketteihin liittyviä koulutusmenoja.

Single_source_of_truth_300dpi

Integraation ansiosta liiketoiminnan kehittämisen ja tuotannon parissa toimivat osastot voivat tehdä samassa hankkeessa rinnakkain yhteistyötä. Tämä nopeuttaa merkittävästi tuotteen pääsyä markkinoille.

3D-mallit takaavat dynaamisen tuotantoprosessin

SOLIDWORKSin tuotanto-ohjelmaympäristöä kehitetään jatkuvasti uusilla ratkaisuilla, joilla pureudutaan tuotannon haasteisiin. Yksi uusimmista ratkaisuista on SOLIDWORKS MBD (Model‑Based Definition). Ohjelma nopeuttaa etenemistä suunnittelusta valmistukseen luomalla 3D-piirrokset ja tarjoamalla mahdollisuuden määrittää, organisoida ja julkaista valmistusspesifikaatiot suoraan 3D-osien ja kokoonpanorakenteiden muodossa. Se poistaa epäselvyyksiä, yksinkertaistaa valmistusprosessia, vähentää näin virheitä ja nopeuttaa tuotantoa.

Monet kumppanit ovat integroineet MBD:n tiiviisti omiin sovelluksiinsa. Esimerkkinä mainittakoon CAMworks, joka käyttää MBD:n tietoja CAM-ohjelmassaan. Ohjelma valitsee automaattisesti valmistustoimenpiteet ja luo älykkään mallipohjaisen valmistusratkaisun. Toinen kumppani – Checkmate-tarkastusohjelman kehittänyt Origin – käyttää MBD:n mallidataa CMM-koneiden (Coordinate Measuring Machines) automaattiseen ohjelmointiin. Näin ohjelmointiaika lyhenee tunneista minuutteihin ja inhimillisten virheiden mahdollisuus pienenee merkittävästi.

Tarkastusten ja laadunvalvonnan paraneminen

Tarkastuksia ja laadunvalvontaa voidaan yksinkertaistaa SOLIDWORKS Inspection -ohjelmalla. Se luo automaattisesti tarkastusasiakirjat SOLIDWORKS-piirrosten ja PDF-tiedostojen sisältämän 2D-tiedon pohjalta ja parantaa siten laadunvalvontaprosesseja. Sen yhdistäminen SOLIDWORKS Composer -ohjelmaan helpottaa tarkkojen ja ymmärrettävien interaktiivisten tarkastus- ja valvonta-asiakirjojen luomista.

Fotorealistisia kuvia ja videosisältöä markkinoinnin tueksi

SOLIDWORKS Visualize -ohjelma sisältää joukon työkaluja, joissa alan parhaat renderöntiominaisuudet on yhdistet ty suunnittelulähtöisiin toimintoihin ja työnkulkuihin. Niiden avulla suunnittelijat, insinöörit, markkinoinnin ammattilaiset ja muut sisällöntuottajat voivat luoda visuaalista sisältöä helposti ja nopeasti. Importoimalla SOLIDWORKS-, Autodesk Alias®-, Rhino®-, SketchUp®-tiedostoja ja monia muita CAD-formaatteja voit luoda houkuttelevia kuvia ja tuottaa äärimmäisen realistiselta vaikuttavaa sisältöä. Tämä tarjoaa mahdollisuuden tehdä valistuneita päätöksiä ja auttaa siten parantamaan yhtiön tekemää suunnittelu- ja myyntityötä. Voit luoda fotorealistisia kuvia ja sisältöjä markkinointitarkoituksiin varhaisessa vaiheessa ja esitellä uusimpia tuotteita verkossa.

Kustannukset selville ennen valmistusta

SOLIDWORKS Costing -ohjelman avulla suunnittelijat ja valmistajat voivat arvioida valmistuskuluja automaattisesti 3D-mallien pohjalta. Näin suunnitteluosasto voi tehdä suunnittelupäätökset reaaliajassa kustannusanalyysin pohjalta ja yrityksen johto voi varmistaa, että tuotteen kustannukset pysyvät budjetissa.

Edellä mainitut sovellukset ovat vain muutamia esimerkkejä ohjelmistoratkaisuista, jotka ovat osa kattavaa tuotanto-ohjelmistoympäristöä.

Lisätietoja ohjelmien tarjoamista eduista sekä mahdollisuuksista valmistaa entistä laadukkaampia tuotteita paremmin, nopeammin ja kustannustehokkaammin saa PLM Groupilta. Autamme yritystäsi valitsemaan ja ottamaan käyttöön juuri oikeat ratkaisut, jotka auttavat valmistamaan entistä parempia tuotteita mahdollisimman tehokkaasti.

Ota meihin yhteyttä! – tutkitaan yhdessä integroidun suunnittelu- ja tuotantoympäristön tarjoamia mahdollisuuksia

Silva Lill


Silva Lill

CMO, 
PLM Group