Tekoälyn rooli suunnittelun työnkuluissa


Tekoäly on jo kaikkialla: Netissä, lentokentällä, taskussasi ja jopa autossasi. Se mullistaa jo suunnitteluprosessejammekin. Tekoälyn käyttö on kiehtovaa, mutta se jättää meille myös paljon kysymyksiä pohdittavaksi tulevaisuuden työmenetelmiin liittyen.

Olemme jo nähneet monia kiehtovia generatiivisen tekoälyn sovelluksia luovilla aloilla. Esimerkiksi Midjourney AI voi luoda kokonaisia kuvia tekstikehotteista ja tuottaa visuaalisia kuvia käyttäjän antamien syötteiden perusteella.

Lähde: Midjourney Image Prompts)

Korvaako tekoäly suunnittelijat?

Ei, sitä se ei tule tekemään. Luova ajattelu on aina välttämätöntä, kun teknologioita yhdistetään uusien ratkaisujen kehittämiseksi. Mutta tekoäly tulee jäämään työkaluksi aivan kuten pursotukset, leikkaukset, simuloinnit ja PDM.

Tällä hetkellä 3D-suunnitteluun ei ole vastaavaa työkalua kuin Midjourney AI, mutta se on todennäköisesti tulossa pian, kun kehitystä tapahtuu. Tarkastellaan seuraavaksi tekoälyn roolia suunnittelun työnkuluissa ja sitä, miten se tulee muuttamaan suunnitteluprosesseja.

Näemme jo ensimmäisiä vilauksia tekoälystä 3DEXPERIENCE-alustalla. XDesign sisältää tekoälyominaisuuksia, kuten Design Assistant, henkilökohtaisen suunnitteluavustajan, joka käyttää koneoppimista ymmärtääkseen työnkulkuja, virtaviivaistaakseen prosesseja ja vähentääkseen toistoja. Mitä enemmän Design Assistantia käytetään, sitä paremmin se oppii suunnitteljan työskentelyvat ja siitä on enemmän hyötyä. Kun työnkulkua avustetaan tekoälyllä suunnittelusta tulee entistä tehokkaampaan.

Design Assistantissa on neljä tehokasta työkalua: Selection Helper, Sketch Helper, Mate Helper, Smart mate. Tutustututaan seuraavaksi näihin tarkemmin ja siihen, miten ne tuovat tekoälyn osaksi suunnittelua.

Selection helper

Tämä työkalu ehdottaa suunnittelijalle automaattisesti samankaltaisia reunoja ja piirteitä, joita hän ehkä haluaisi valita seuraavaksi, mikä säästää aikaa prosessissa. Suunnittelija valitsee siis ensin yhden reunan, jonka jälkeen Deisgn Assistant tunnistaa muita samankaltaisia reunoja. Suunnittelija voi joko hyväksyä ne tai hylätä tarpeettomat.

Sketch helper

Tämä työkalu lisää luonnospiirteet automaattisesti tekoälyn tunnistamiin samankaltaisiin paikkoihin, mutta käyttäjä voi edelleen hallita piirteitä. Jos suunnittelija esimerkiksi lisää reiän laippaan, Sketch Helper ehdottaa muita mahdollisia paikkoja lisärei’ille. Suunnittelija voi sen jälkeen jälleen päättää, mitkä ehdotukset hän pitää ja mitkä hylkää. Tämä tuo suunnitteluun lisää tarkkuutta ja säästöjä.

Mate helper

Mate Helper toimii vähän samalla tavalla kuin Sketch Helper. Tämä työkalu auttaa käyttäjiä yhdistämään komponentit vastaaviin asentoihin. Kun suunnittelija asettaa ensimmäisen komponentin haluamaansa paikkaan, niin Mate Helper sijoittaa muut komponentit automaattisesti vastaaviin paikkoihin. Tämä ominaisuus on hyödyllinen esimerkiksi kiinnitettäessä erilaisia levyjä toiseen komponenttiin.

Tässä videossa näet miten Mate Helper toimii. Jos asetat yhden pultin paikalleen, niin muut pultit asetetaan automaattisesti paikalleen.

Smart mate

Smart Mate sijoittaa komponentit automaattisesti, kun käyttäjä raahaa ne lähelle niiden lopullista sijaintia. Samalla se lisää komponenttiin tarvittavat kavennukset. Tämä ominaisuus on erityisen hyödyllinen kiinnittimien asettamisessa.

Tulevat tekoälypohjaiset työkalut SOLIDWORKS-käyttäjille

3DEXPERIENCE World -tapahtumassa SOLIDWORKSin toimitusjohtaja Manish Kumar antoi osviittaa tulevista ominaisuuksista. Sen sijaan, että käyttäjä navigoi SOLIDWORKSissa erli välilehtien välillä oikean työkalun löytämiseksi, ohjelma tulee ehdottamaan työkaluja käytettäväksi, mikä sujuvoittaa prosessia ideoista todellisuuteen. Myös ideoiden muuttaminen 3D-malleiksi helpottuu tulevaisuudessa, kun tekoäly tunnistaa kohteet kuvista ja muuntaa ne suoraan malleiksi.

Kumar korosti, että tulevaisuudessa tekoäly voi nopeuttaa merkittävästi jo standardoitujen piirustusten luomista. Suunnittelijat voisivat pyytää 3D-malliin perustuvaa piirustusta, ja se luotaisiin automaattisesti ja tallennettaisiin 3DExperience-alustalle, johon pääsisi käsiksi millä tahansa laitteella. Vaikka manuaaliset muutokset ovat edelleen mahdollisia, suunnittelijat säilyttävät hallinnan, ja tekoäly hoitaa toistuvat tehtävät.

Kumar väläytteli myös alustan kykyä tehdä tekoälyn avulla ”mitä jos” -analyysejä. Jos esimerkiksi raaka-aineiden hinnat nousevat, tekoäly voi arvioida vaikutuksen valmistuskustannuksiin ja tunnistaa komponentit, joihin vaikutukset kohdistuvat eniten, mikä helpottaa korjaavien toimien toteuttamista ja suunnitteluvalintojen mukauttamista.

Tekoäly kulkee suunnittelun rinnalla

Tekoälyn integroinnilla suunnitteluprosesseihin pyritään lisäämään, ei korvaamaan, suunnittelijoiden valmiuksia. Tämän yhteistyösuhteen ansiosta tekoäly voi hoitaa arkipäiväisiä ja toistuvia tehtäviä sekö virtaviivaistaa ja optimoida työnkulkua, Suunnittelijat voivat puolestaan siirtää huomionsa rutiinitehtävistä alueille, jotka todella vaativat ihmisen intuitiota ja luovuutta.

Ihmisen luovuuden ja tekoälyn analyyttisten taitojen yhdistäminen tuottaa tulevaisuudessa suunnittelua, joka on erittäin tehokasta mutta myös käyttäjän tarpeet ja kontekstiin liittyvät vivahteet hyvin huomioon ottavaa.