Tips & Tricks: Asiaa SOLIDWORKSin ”rautapuolesta”

Kun olet ostamassa uutta tietokonetta SOLIDWORKS-käyttöön, sinun kannattaa ottaa huomioon muutama asia. Ensinnäkin, TÄSTÄ LINKISTÄ pääset tarkastelemaan SOLIDWORKSin järjestelmä- ja laitteistovaatimukset. Näitä vaatimuksia kannattaa ehdottomasti noudattaa ja samalla myös muistaa, että vaatimukset ovat minimivaatimuksia.

Millainen näytönohjain?

Tästä linkistä avautuu SOLIDWORKSin sivusto, josta nähdään, onko näytönohjain SOLIDWORKSin tukema/sertifioima. Jos ohjainta ei löydy listalta, pääsääntöisesti se tarkoittaa sitä, ettei ohjain ole SOLIDWORKS-yhteensopiva. Sivustolta voidaan myös ladata alla olevan kuvan mukaisesti valitulle SOLIDWORKS-vuosiversiolle soveltuva näytönohjaimen ajuri. On erittäin tärkeää käyttää juuri näitä tiettyjä SOLIDWORKSin suosittelemia ajureita – varsinkin, jos SOLIDWORKS-ohjelman kanssa on esiintynyt ohjelman kaatumisena tai jumiutumisena ilmeneviä ongelmia.

Näytönohjainta valittaessa kannattaa aina miettiä, millaisia SOLIDWORKS-malleja käsittelee ja mitä SOLIDWORKS-toimintoja suunnittelussa ja sen oheistoiminnoissa pääasiallisesti käyttää. Mitä suurempia ja yksityiskohtaisempia 3D-malleja käsittelee, sitä enemmän SOLIDWORKS tarvitsee näytönohjaimen tehoa tämän yksityiskohtaisen mallin grafiikan piirtymiseen näytölle. Käänteisenä esimerkkinä voidaan mainita esimerkiksi ’PhotoView 360’ –renderöinnin laskenta, joka suoritetaan täysin tietokoneen prosessorilla. Tällöin siis näytönohjaimen valinnalla ei siis saavuteta etuja renderöintiä ajatellen.

Alla olevan kuvan tilanteessa on etsitty ajuria kannettavassa työasemassa HP ZBook 17 G4 olevalle NVIDIA Quadro P3000 -näytönohjaimelle ja SOLIDWORKS 2020 -versiolle.

SOLIDWORKSin järjestelmä- ja laitteistovaatimukset

Kuinka paljon keskusmuistia?

SOLIDWORKS osaa hyödyntää kaiken koneella olevan muistin, mutta täytyy silti muistaa, ettei muistimäärän lisääminen ole aina avain onneen. Järjestelmävaatimuksissa mainitaan minimimuistimääräksi 16 GB. Sopiva muistimäärä riippuu täysin käsiteltävien SOLIDWORKS-mallien koosta ja käytettävistä oheistoiminnoista. Kun käytetään esim. SOLIDWORKS:n Simulation-lujuuslaskentaa tai PhotoView 360 -renderöintiä, tällöin muistia vaaditaan enemmän ja 16 GB:n muistimäärä ei tavallisesti riitä. Kannattaa myös muistaa, että käyttöjärjestelmien ja ohjelmistojen kehittyessä laitteistoilta vaaditaan aina enemmän ja enemmän muistia.

Millainen prosessori?

Prosessorin valinnassa kannattaa myös ottaa huomioon, mitä SOLIDWORKS-toimintoja on tarkoituksena käyttää. Erittäin prosessoririippuvaisia toimintoja SOLIDWORKSissa ovat mm. ’SOLIDWORKS Simulation’ –laskenta sekä ’PhotoView 360’ –kuvien tai –animaatioiden renderöinti. SOLIDWORKS tukee prosessorin moniydin- teknologiaa edellä mainituissa toiminnoissa sekä myös mm. kokoonpanojen avaamisessa. Moniydinprosessoreissa prosessorin laskenta jaetaan suoritettavaksi samanaikaisesti usealle sen ytimelle. Tämä luonnollisesti lyhentää prosessorin suorittamaa laskenta-aikaa. Moniydinprosessorin käytöstä saadaan siis paljon etua SOLIDWORKSissa.

Alla olevassa kuvassa näkyy käynnissä oleva ’PhotoView 360’ –renderöinti. Kuvassa näkyvät oranssireunaiset neliöt kertovat suoraan prosessorin ytimien määrän. Kuvan tapauksessa käytössä on neljä prosessoriydintä.

Millainen käyttöjärjestelmä?

Käyttöjärjestelmän valinnassa täytyy ehdottomasti huomioida se, onko käyttöjärjestelmän tyyppi SOLIDWORKSin tukema. SOLIDWORKS ei esimerkiksi tue käyttöjärjestelmien Home-versioita, joten näiden versioiden käyttöä tulee välttää.

Millainen palvelin?

SOLIDWORKS asennetaan työasemalle, mutta hyvin tavallisesti SOLIDWORKS-tiedostot tallennetaan palvelimelle tai muuhun verkkosijaintiin, koska tiedostojen tallentaminen ainoastaan työaseman kovalevylle ei ole järkevä ratkaisu varmuuskopioinnin kannalta. Palvelimen valinnassakin tärkeintä on noudattaa SOLIDWORKS:n järjestelmävaatimuksia. Palvelimella on oltava luonnollisesti riittävästi tallennuskapasiteettia. Tämä kapasiteetin tarve kannattaa arvioida mahdollisimman tarkasti etukäteen, mutta palvelimelle voidaan kyllä aina myös jälkikäteen ostaa lisää tallennustilaa, jos tila loppuu kesken. Kun käytetään SOLIDWORKS:n verkkolisenssiä ja/tai SOLIDWORKS PDM -ohjelmistoa, palvelimella tulee olla Windows Server -pohjainen käyttöjärjestelmä. Windows Server -vuosiversion kanssa tulee olla äärimmäisen tarkkana. Esimerkiksi SOLIDWORKS 2020 -version verkkolisenssi voidaan ottaa käyttöön ainoastaan Windows Server 2016- ja 2019-versioissa. Jo aiemmin mainittujen järjestelmävaatimusten huomioiminen on palvelimen valinnassa äärimmäisen tärkeää.

Muistahan, että voit aina olla yhteydessä tukipalveluumme, mikäli SOLIDWORKSin järjestelmä- ja laitteistovaatimukset jäivät askarruttamaan sinua tai sinulla on muuta kysyttävää SOLIDWORKSista.