Tips&Tricks: SOLIDWORKS 2017 Mirror Drawing -toiminto

SOLIDWORKS 2017 -version piirustusasemassa on fiksu, uusi toiminto. Nyt voit peilata piirustuskuvannot ilman, että ensin täytyy peilata itse referenssimalli.  

Projisoidut ja muut pääkuvantoon linkitetyt kuvannot päivittyvät tällöin automaattisesti peilatun kuvannon mukaisiksi.

Peilaa piirustuskuvanto näin:

  1. Valitse kuvanto.
  2. Laajenna vasemmalta kuvannon ominaisuuksista Mirror-valinta.
  3. Valitse Mirror view ja valitse, haluatko peilata kuvannon pysty- vai vaakasuuntaan.

Ylläolevassa peilatussa kuvannossa mitat ja merkinnät ovat samoissa paikoissa kuin alkuperäisessä kuvannossa.

FredrikB

 

Fredrik Bolmstam

Technical Consultant