Tips & Tricks: Nollapaksuus

“Unable to create this feature because it would result in Zero-Thickness geometry” on tyypillinen virheilmoitus, jonka SOLIDWORKS-käyttäjät ovat aika varmasti nähneet. Kerromme tässä kirjoituksessa hieman virheilmoituksen taustasta ja kuinka ongelma ratkaistaan.

”Solid body” -tilavuudella tarkoitetaan sitä, että jokaisella kulmalla on oltava kaksi täysin yhtäläistä pintaa (katso kuva 1), mikä erottaa ”Solid body” -tilavuuden ”Surface body” -tilavuudesta.

 

Kuva 1

Tällöin saattaa syntyä ongelmia, kun kulmia ja pintoja liitetään yhteen (kuva 2).

Tässä tapauksessa ohjelmisto ratkaisee ongelman jakamalla geometrian kahteen erilliseen kiinteään osaan, ja vaihtoehto ”Merge result” on asetettu automaattiseksi valinnaksi.

Kuva 2

 

Yleinen tilanne, jossa nollapaksuus esiintyy on reikää varten tehty ympyrä, joka tangeeraa reunaa.

Kuva 3

 

Kun reikää yritetään tehdä, saadaan seuraavanlainen virheilmoitus.

 

Kuva 4

 

Selitys virheilmoitukselle on se, että ohjelmisto ei voi määritellä, pitääkö reiän kohdalla oleva materiaali poistaa vai säilyttää.
Jotta nollapaksuuteen liittyvä ongelma saadaan poistettua, on suositeltavaa selvittää, miltä lopputuotteen kuuluisi näyttää ja sen mukaan säätää CAD-mallia.
Vaihtoehtoisesti voidaan ottaa piirteestä pois päältä valinta ”Merge result”, joka jakaa geometrian yksittäisiin osiin. Tämä on kuitenkin mahdollista vain kun lisätään materiaalia eikä poisteta sitä (esim. ”Boss Extrude” tai ”Sweep”).

Yksi tapa säätää mallia vastaamaan todellisuutta on luoda erittäin pieni etäisyys reiän ja kulman väliin haluttuun suuntaan. Lyhin hyväksytty etäisyys on 1/10000mm.

Vaihtoehto 1, kun materiaali säilytetään.

Kuva 5

 

Vaihtoehto 2, kun materiaali poistetaan.

Kuva 6

 

Muut tilanteet, joissa nollapaksuus esiintyy, kun kohde on yksi ja sama kiinteä kappale. Ylläolevassa kuvassa vain nurkkapiste erottaa tilavuudet, allaolevassa kuvassa pyöreä sylinteri tangeeraa pinnan kanssa.

 

 

 

Joel Humphries

Technical Consultant