Artlinco A/S

  • Tuotteet kolme kertaa nopeammin markkinoille
  • Integroidut analyysityökalut
  • SolidWorks® eDrawings®on hyvä asiakkaiden kanssa kommunikoimiseen
  • Asiakastyytyväisyys

HAASTE

Artlinco on yritys, joka suunnittelee, kehittää ja toteuttaa strategista tuotekehitystä teollisuudelle. Tiimi koostuu kokeneista ammattilaisista, jotka ovat insinöörejä, suunnittelijoita ja projektipäälliköitä. Tiimiä täydentävät ulkopuoliset asiantuntijat. Yritys tarvitsi CAD-työkalun, jota he voisivat käyttää koko suunnitteluprosessissaan, ideasta valmiiseen tuotteeseen.

Artlinco A/S

RATKAISU

Yritys vertaili muutamia 3D CAD –ohjelmistoja ja kyseli asiakkailtaan, mistä ohjelmistosta he pitivät eniten. Artlinco valitsi SolidWorksin, koska se oli ohjelmisto, jolla sekä suunnittelijat että teolliset muotoilijat pystyivät työskentelemään.

Yksi ensimmäisistä tuotteista, jonka he suunnittelivat SolidWorksilla, oli suuri maatalouskone viljan kuljetukseen. He aloittivat työn kesäkuussa 2005, jolloin olivat ottaneet SolidWorksin käyttöön. Saman vuoden marraskuussa he esittelivät tuotteen prototyyppiä messuilla Saksassa, jossa useita tuhansia dollareita maksavia koneita myytiin 48 kappaletta jo ennen niiden valmistusta. Vuoden 2006 tammikuuhun mennessä tuote oli markkinoilla.

Yritys arvioi, että prosessi ideasta valmiiseen tuotteeseen olisi vienyt kolme kertaa kauemmin vanhalla suunnittelutyökalulla. Artlincon asiakkaat olivat enemmän kuin tyytyväisiä. Vuoropuhelu suunnittelijan ja asiakkaan välillä on todella tärkeää tuotekehityksessä. Artlincolle oli paljon hyötyä SolidWorks eDrawingsin tarjoamasta edusta kommunikoinnissa asiakkaiden kanssa. He käyttävät sitä jatkuvasti, kuten myös SolidWorks Simulationin lujuussimulointia ennen prototyyppivaihetta. Yrityksessä on käytössä myös SolidWorks Flow Simulation.

Tuotteet: SOLIDWORKS 3D CAD, SOLIDWORKS Flow Simulation, SOLIDWORKS Simulation

Toimialat: Suunnittelupalvelut