Citec Oy AB

  • SolidWorks Composer lyhensi tuotedokumentaatioon käytettyä aikaa 60%
  • Mahdollisuus tietojen katoamiseen on eliminoitunut
  • Yhteistyö on nyt helpompaa ja dynaamisempaa Citec Oy:n ja sen asiakkaiden välillä
  • Sisäinen yhteistyö on sujuvampaa ja joustavampaa

HAASTE

Citec on monialainen suunnittelutoimisto, jolla on noin tuhat työntekijää. Citecin pääkonttori sijaitsee Vaasassa ja toimipisteitä on muualla Suomessa, Ruotsissa, Englannissa, Ranskassa, Saksassa, Venäjällä ja Intiassa. Citecin päätoimialueita ovat energia-ala, terveydenhuolto ja biotieteet, tuotantoteollisuus, ICT sekä prosessiteollisuus, mutta sillä on lisäksi kokemusta monilta eri teollisuus- ja liiketoiminta-aloilta. Asiakkaat ovat tavallisesti hyvin suuria yrityksiä, jotka käyttävät useita 3D CAD –järjestelmiä. Citecillä on tavoitteena olla yritys, jolta asiakas saa kaikki tarvittavat palvelut samasta paikasta – parhailla työkaluilla ja käytännöillä toteutettuina.

Citec Oy AB

RATKAISU

Citec on valinnut käyttöönsä SolidWorks Composerin PLM Groupilta, koska järjestelmä mahdollistaa eri CAD-järjestelmillä luotujen 3D-mallien välittömän uudelleenkäytön erityyppisten teknisten dokumentaatioiden luomisessa. Juha Rintala kertoo: ”Olemme pystyneet virtaviivaistamaan prosessit SolidWorks Composerilla esimerkiksi kokoonpano- ja ylläpito-ohjeiden, koulutusmateriaalien sekä varaosakirjojen luomisessa. Pyrimme pitämään teknisen dokumentaation kulut sivukohtaisesti niin alhaisina kuin mahdollista. Meistä on tullut hyvin kilpailukykyinen teknisen dokumentaation tuottamisessa SolidWorks Composerilla saavutetun tehokkuuden ansiosta.”

Juha Rintala kertoo, että aiemmin 3D CAD –mallien valmisteluun saattoi mennä kaksi tai kolme iteraatiota. Nyt CAD-malleja voidaan käyttää suoraan ja luoda nopeasti halutut materiaalit. Samalla mahdollinen tietojen katoaminen konversioprosessissa on eliminoitu.

“Järjestelmä myös varmistaa automaattisesti, että työskentelemme aina päivitettyjen 3D CAD –mallien kanssa. Tämä tarkoittaa, että kaikkea ei tarvitse aloittaa alusta mallin päivityksen jälkeen. Tämän ansiosta paljon työläitä ja toistuvia työvaiheita on jäänyt pois. Aiemmin käytimme asiakkaiden kanssa paljon aikaa tarkistuksiin ja lähettelimme sähköposteja edestakaisin. Kaikki tuo on nyt taakse jäänyttä elämää,” hän sanoo.

Juha Rintala korostaa, että yhtenäistetty työnkierto on saanut aikaan huimaa ajansäästöä: ”Voimme tehdä samoja tehtäviä kahta kolmasosaa lyhyemmässä ajassa. SolidWorks Composerilla visualisointeihin käytetty aika on lyhentynyt jopa 60 prosenttia sekä meillä että asiakkailla,” hän kertoo.

Yhteistyö on nyt helpompaa ja dynaamisempaa Citec Oy Ab:n ja sen asiakkaiden välillä CAD-mallien välittömän uudelleenkäytön myötä: “Tämä sopii täydellisesti ajattelutapaamme yhteistyöstä asiakkaidemme kanssa,”

SolidWorks Composer on tehnyt myös sisäisestä yhteistyöstä sujuvampaa ja joustavampaa, koska järjestelmä on mahdollistanut visualisointitiimin asiantuntijoiden työskentelyn yhdessä, saman työtehtävän parissa,” sanoo Juha Rintala

Citec valmistelee nyt laajempaa käyttöä SolidWorks Composerille myynnin ja markkinoinnin materiaalien tuottamisessa.

Tuotteet: SOLIDWORKS 3D CAD, SOLIDWORKS Composer

Toimialat: Suunnittelupalvelut