DECK Engineering OÜ

Merkittävää ajansäästöä ja tehokkuutta kehitys- ja tuotantoprojekteissa
Paljon helpompaa käsitellä isoja ja haasteellisia kokoonpanoja liikeanalyysin avulla
Tuotantoalueiden käyttöä on optimoitu merkittävästi yhdistämällä 3D CAD -mallit virtuaaliseen tehdasmalliin
Tuotteiden laatu on parantunut, koska simulaatiota käytetään jo tuotekehityksen varhaisessa vaiheessa ja fyysiset tuotteet voidaan tarkistaa vertaamalla niitä 3D-malleihin 3D-laserskannauksella

”SolidWorksia käyttämällä olemme saavuttaneet etuja, joita emme osanneet CAD-järjestelmän käyttöönottovaiheessa edes ajatella. Tämä koskee mm. simulointia, jonka ansiosta meidän on mahdollista havaita tilaan liittyvät ongelmat sekä tuotannossa että isojen rakenteiden käsittelyssä.”

HAASTE

Virolainen, vuonna 2013 perustettu, suunnittelutoimisto DECK Engineering sijaitsee Tallinnassa ja sillä on 10 työntekijää. Yritys tarjoaa ratkaisuja ja konsultointipalveluja tekniikan alan kehitys- ja tuotantoyrityksille ympäri maailman ja sen tavoitteena on olla asiakkaidensa strateginen kumppani. DECK Engineering jakaa innovaatioita ja osaamista yritykselle nimeltä E-Profiil, joka sijaitsee Tallinnassa ja työllistää 245 henkilöä. E-Profiil on erikoistunut öljy- ja kaasuteollisuuden isojen teräsrakenteiden ja -laitteiden tuotantoon. Asiakkaita on pääasiassa Norjassa, mutta vienti kohdistuu myös Alankomaihin ja Saksaan. Tuotteita toimitetaan ympäri maailman.

Yrityksen haasteina olivat tehokkuuden kasvu öljy-, kaasu- ja muiden energia-alan offshore-laitteiden kehityksessä ja tuotannossa sekä tuotteiden laadun parempi ennustaminen ja hallinta.

RATKAISU

SolidWorks edistää haasteellisia offshore- ja energiahankkeita

Offshore- ja energiayritys DECK Engineering ja sen kumppani E-Profiil parantavat teräsrakenteiden kehitystä ja tuotantoa 3D CAD- ja simulointiohjelmistojen avulla.

Juuri perustettu virolainen suunnittelutoimisto DECK Engineering työskentelee tiiviissä yhteistyössä kumppaniyrityksensä E-Profiilin kanssa EPC-projekteissa (Engineering, Procurement, Construction). Projektit liittyvät öljyn, kaasun ja muiden energia-alan offshore-laitteiden kehitykseen ja tuotantoon. E-Profiil on erikoistunut öljy- ja kaasuteollisuuden isojen teräsrakenteiden ja -laitteiden tuotantoon.

SolidWorks – luonnollinen valinta

Nämä kaksi yritystä työskentelevät tiiviisti myös CAD- ja PDM-ohjelmistojen parissa ja ovat tehostaneet toimintaansa merkittävästi SolidWorksin ja SolidWorks Enterprise PDM:n avulla. DECK Engineering on ottanut jonkin aikaa sitten käyttöönsä PDM-järjestelmän ja nyt E-Profiil on tekemässä samoin. Alar Jõgi, DECK Engineeringin projekti-insinööri toimii CAD-pääkäyttäjänä molemmissa yrityksissä. Alar Jõgi kertoo yritysten CAD-käytöstä:

”Kun perustimme DECK Engineeringin viime vuonna, etsimme CAD-järjestelmää, jonka avulla pystyisimme tehostamaan tuotekehitysprojektejamme. Muutama vuosi sitten E-Profiil vaihtoi 2D CAD -järjestelmänsä SolidWorksiin. SolidWorks on laajasti käytetty ohjelmisto ja tiesimme saavamme laadukasta tukipalvelua PLM Groupilta. SolidWorks ja PLM Group olivatkin meille luonnollinen valinta.”

DECK Engineeringillä on tällä hetkellä viisi SolidWorks- ja kuusi SolidWorks Enterprise PDM –lisenssiä. CAD-järjestelmää käytetään mekaniikkasuunnittelussa ja 3D-mallinnuksessa, tuotanto- ja käsittelyprosessien lujuuslaskelmien simuloinnissa, EPC-projektien ja tuotantoratkaisujen kehityksessä, kuten jigit, kalusteet ja tukitoiminnot, sekä tehtaan layoutin suunnittelussa. DECK Engineeringin 10 suunnittelijaa tekevät myös 3D-visualisointeja asiakkaan sketsien, projektien ja esiselvitysten pohjalta.

Laajempi projektikapasiteetti

E-Profiililla on käytössään 15 SolidWorks-lisenssiä ja heillä edut ohjelmiston käytöstä ovat huomattavia. ”Uusien projektien tehokkuus on parantunut 10-15% ja olemassa olevien projektien kopioinnin tehokkuus 20-40%. Tämä mahdollistaa sen, että E-Profiil voi ottaa vastaan enemmän työprojekteja,” kertoo Jõgi: ”Aiemmin käytettyjä osia ja kokoonpanoja on paljon helpompi käyttää uudelleen. Ajansäästö projektitiedon kopioinnissa ja metadatan muuttamisessa on merkittävää.”

Alar Jõgi korostaa, että DECK Engineering on jo saavuttanut merkittäviä etuja SolidWorksilla. ”SolidWorksia käyttämällä olemme saavuttaneet etuja, joita emme osanneet CAD-järjestelmän käyttöönottovaiheessa edes ajatella. Tämä koskee mm. simulointia, jonka ansiosta meidän on mahdollista havaita tilaan liittyvät ongelmat sekä tuotannossa että isojen rakenteiden käsittelyssä.”

Parempi tuotteiden laatu

E-Profiilin tuotteiden laatu on parantunut, koska ongelmat on havaittu jo tuotesuunnitteluprosessin varhaisessa vaiheessa. Fyysiset tuotteet voidaan tarkistaa vertaamalla niitä 3D-malleihin 3D-laserskannauksella.

CAD-ohjelmiston 3D-mallit mahdollistavat tuotantoalueiden jakamisen virtuaalisessa tehdasmallissa tuotantoalueen optimoimiseksi sekä olemassa olevien että uusien tehtävien osalta. Koska tuotteet ovat jo olemassa 3D-malleina, E-Profiil voi simuloida isojen rakenteiden haastavaa fyysistä käsittelyä ja käyttää 3D-malleja jigien, tukien ja kalusteiden suunnittelussa.

Alar Jõgi painottaa, että DECK Engineering on hyvin kiinnostunut saamaan kontakteja erityisesti tanskalaisiin ja norjalaisiin öljy- ja kaasu- sekä energia-alan offshore-yrityksiin: “Vaikka työskentelemmekin hyvin tiiviisti E-Profiilin kanssa, teemme yhteistyötä myös usean muun yrityksen kanssa. Hyvin integroidun SolidWorks 3D CAD-, simulointi- ja PDM-ratkaisujen tehokkaan käytön ansiosta tulemme varmasti saamaan vielä lisää yhteistyökumppaneita.”