Defour Oy

Mahdollisuus päästä projektiin liittyvään tietoon käsiksi mistä tahansa maantieteellisestä paikasta, millä tahansa laitteella.
Järjestelmän käyttäminen 3G-yhteydellä älypuhelinten avulla.
Päivitetty data on turvallisesti käytettävissä kaikkialla online.

”Toteutamme toisinaan asiakkaidemme kanssa workshop-tyyppisiä suunnitteluriihiä. Online-yhteys HostPLM:ään on tällöin sekä nopeuttanut suunnitteluprosessejamme että mahdollistanut etänä työskenteleville suunnittelijoillemme back office -tuen käytön. Päivitetty data on nyt turvallisesti käytettävissä kaikkialla online.”

HAASTE

Vuonna 2011 Defour otti käyttöön PDM-järjestelmän, koska yritys oli mukana monimutkaisessa kehitysprojektissa. He tarvitsivat järjestelmän, joka pystyi helpottamaan tiedostojen jakamista asiakkaiden kanssa ja hallitsemaan projektin aikana tuotettua suunnittelutietoa.

”Aloimme kehittää omaa PDM-järjestelmää, mutta se osoittautui loputtomaksi projektiksi eikä järjestelmä vastannut tarpeitamme. Tutkimme viittä erilaista järjestelmää, mutta emme kuitenkaan halunneet investoida laitteistoon. Kun PLM Group esitteli meille HostPLM-ratkaisunsa, olimme todella tyytyväisiä nähdessämme helppokäyttöisen PDM-liittymän yhdistettynä ”Hosted Infrastructure” –ratkaisuun,” sanoo Petri Perälä.

RATKAISU

Yritys on käyttänyt perustamisestaan lähtien CAD-järjestelmänään SolidWorksia. Viime aikoina CAD –järjestelmää on täydennetty PLM Groupin HostPLM-ratkaisulla sekä tuotedokumentaation tuottamiseen tarkoitetulla SolidWorks Composer -ohjelmistolla. Defourilla on neljä SolidWorks-lisenssiä, kuusi HostPLM-lisenssiä sekä yksi SolidWorks Composer –lisenssi. ”Valitsimme SolidWorksin CAD-järjestelmäksemme, koska sen hinta ja suorituskyky ovat tasapainossa ja se vastaa hyvin tarpeitamme,” kertoo Petri Perälä.

HostPLM-ratkaisusta on tullut kunnianhimoisen kasvusuunnitelman selkäranka. Petri Perälä korostaa, että kasvustrategia edellyttää PDM-järjestelmän soveltamista: ”Kun useat ihmiset työskentelevät tiiviisti yhdessä, syntyy tarve saada käyttöön yhtenäinen järjestelmä, joka pitää kaiken luodun informaation hallinnassa. Tämä koskee sekä 3D CAD –tiedostoja että muuta kehitysprosessin aikana luotua suunnittelutietoa, mutta myös yrityksen koko johtamisjärjestelmää.”

Yksi suurimmista eduista HostPLM:n käytössä Petri Perälän mukaan on ollut mahdollisuus päästä projektiin liittyvään tietoon käsiksi mistä tahansa maantieteellisestä paikasta, millä tahansa laitteella. Defour on käyttänyt järjestelmää 3G-yhteydellä älypuhelinten avulla: ”Toteutamme toisinaan asiakkaidemme kanssa workshop-tyyppisiä suunnitteluriihiä. Online-yhteys HostPLM:ään on tällöin sekä nopeuttanut suunnitteluprosessejamme että mahdollistanut etänä työskenteleville suunnittelijoillemme back office -tuen käytön. Päivitetty data on nyt turvallisesti käytettävissä kaikkialla online.” Defour aikoo käyttää HostPLM:ää tarjotakseen asiakkailleen suoran pääsyn dataan, joka on syntynyt kehitysprojektien yhteydessä. Järjestelmää käytetään myös laadun hallinnan perustana.

Myös SolidWorks Composerilla on tärkeä rooli yrityksen kasvustrategiassa. Järjestelmää on tähän mennessä käytetty pääasiassa teknisen dokumentaation tuottamiseen, mutta Petri Perälä kertoo, että seuraava askel on luoda kokoonpano- sekä käyttöohjeita ja muita edistyneitä 3D-dokumentaatioita. ”Näemme paljon potentiaalia tehdä erilaista dokumentaatiota, joka perustuu suoraan SolidWorksin 3D-tiedostoihin,” hän kertoo.