Elmo Design Oy

  • Suunnittelun tuottamaa 3D-tuotetietoa pystytään hyödyntämään läpi koko yrityksen arvoketjun
  • Ohjelmistot ovat tehostaneet suunnittelutyön nopeutta ja laatua sekä monipuolisuutta
  • Täysin integroitu innovaatioalusta
  • Kaikki suunnittelutieto on samassa järjestelmässä, joten viimeisin tuote- ja valmistustieto on helposti kaikkien työntekijöiden käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta
  • Uusia innovatiivisia projekteja asiakkaiden kanssa

HAASTE

Elmo Design Oy on vuonna 1998 perustettu suunnittelutoimisto, jonka palveluihin kuuluvat projektinhallinta, mekaniikkasuunnittelu, teollinen muotoilu, visualisointi ja 3D-animaatiot. Yritys sijaitsee Salossa Varsinais-Suomessa, ja työllistää tällä hetkellä 5 henkilöä. Elmo Designin asiakkailla on erilaisia vaatimuksia, ja näihin haluttiin vastata yhden tehokkaan työkalun avulla. Yritys halusi myös kehittää innovaatiostrategiaansa sekä minimoida aikaa ja menoja.

RATKAISU

Kun Elmo Design Oy perustettiin vuonna 1998, valittiin yrityksen suunnittelutyökaluksi SOLIDWORKS 3D CAD. Ohjelmiston avulla luotiin ensimmäiset asiakkaan tilaamat suunnittelut, ja siitä lähtien on Elmo Design käyttänyt SOLIDWORKSin ohjelmistoja eikä kadu päätöstään.

”Kun perustimme yrityksen, tarvitsimme tehokkaan ja monipuolisen suunnitteluohjelmiston. Valitsimme SOLIDWORKS 3D CAD -ohjelmiston PLM Groupin (silloisen CadOn Oy:n) kautta, sillä olimme luottavaisia sekä ohjelmistoon että jälleenmyyjään. Emme ole katuneet valintaamme, sillä SOLIDWORKS 3D CAD on vastannut täydellisesti tarpeitamme ja olemme löytäneet tuoteperheestä myös muitakin ratkaisuja. Lisäksi PLM Group on ohjelmiston jälleenmyyjänä ollut tukenamme ohjelmistoon liittyvissä asioissa,” kertoo Pekka Uski, Elmo Designin toimitusjohtaja.

Asiakkaan toiveesta prototyypiksi

Yrityksellä on tällä hetkellä käytössä kolme SOLIDWORKS 3D CAD -lisenssiä sekä kolme SOLIDWORKS PDM Professional -lisenssiä. Keväällä 2017 Elmo Design hankki lisäksi SOLIDWORKS MBD:n ja SOLIDWORKS Visualize Professionalin.

Niklas Drugge, teollinen muotoilija, käyttää SOLIDWORKSin ohjelmistoja jokapäiväisessä tuotesuunnittelussa ja korostaa SOLIDWORKSin helppokäyttöisyyttä. ”SOLIDWORKS-ohjelmistolla on lukemattomia hyviä puolia. SOLIDWORKS 3D CAD:in avulla on suhteellisen vaivatonta luoda asiakkaan toivomia ratkaisuja. Itse käyttöliittymä on selkeä ja ohjelmisto joustava, mikä mahdollistaa tuotantovalmiit suunnitelmat. Teknisestä näkökulmasta ennen kaikkea puurakenne mahdollistaa häiriöttömän työskentelyn mallin kanssa, sillä solidissa eri vaiheesta toiseen ja takaisin siirtyminen on mutkatonta. Konfiguraatiotyökaluista käytämme esimerkiksi räjäytyskuvantoja. Kaiken kaikkeaan monipuolinen ja kustannustehokas ratkaisu.”

elmodesign-2”Meillä ei periaatteessa ole suuria haasteita suunnittelutyössä, mutta dominoiva tekijä suunnittelussa on asiakkaan toive ja vaatimukset. Joissain tapauksissa SOLIDWORKSin käyttö suunnittelutyössä on ollut avain sopimuksen syntymiseen, sillä asiakkaalla on ollut käytössä sama ohjelmisto. Tällöin työskentely on saumatonta, kun molemmilla on sama ohjelmisto eikä tarvitse miettiä esimerkiksi tiedostomuotoja ja tiedoston siirtoja. Palvelemme hyvin erilaisia asiakkaita, joilla on paljon toisistaan poikkeavia tarpeita ja vaatimuksia tuotteelle. Projektista riippuen työ on hyvin vaihtelevaa. Eilen suunnittelin elektronisen laitteen muoviosien mekaniikkaa, ja ensi viikolla saatan luonnostella nopeita tuotekonsepteja ja tehdä niistä visualisointeja. SOLIDWORKS palvelee työskentelyni kaikkia eri vaiheita, sillä sen joustavuuden takia pystyn luomaan käytännössä mitä vain,” jatkaa Niklas.

Koulutuksista lisää tehoa työskentelyyn

Elmo Design on hyödyntänyt PLM Groupin tarjoamia SOLIDWORKS-koulutuksia ja kokenut saavansa niistä paljon hyötyä päivittäiseen työskentelyyn. ”Olemme osallistuneet PLM Groupin koulutuskeskuksessa järjestettäviin koulutuksiin sekä meille on räätälöity muutama koulutus. Osallistuimme muun muassa SOLIDWORKS Ohutlevyt -kurssille, ja yleisesti koulutukset ovat auttaneet meitä ratkomaan käytännön suunnitteluongelmia juuri tietynlaisten tuotteiden osalta. Lisäksi olemme koulutuksissa saaneet käytännön vinkkejä SOLIDWORKS-työskentelyyn,” kertoo Pekka. ”Meillä on tällä hetkellä suunnitelmissa hyödyntää PLM Groupin tarjoamaa yrityskohtaista koulutuspakettia. Sen avulla saisimme vielä lisää tehokkuutta suunnitteluun ja saisimme ohjelmistosta entistä enemmän irti,” jatkaa Niklas.

Yhdessä kohti tulevaisuutta

Elmo Design kokee saaneensa PLM Groupin kautta kaikenkattavan ratkaisun, jota on mahdollista räätälöidä omien, jatkuvasti muuttuvien tarpeiden mukaan. Lisäksi yritys on saanut SOLIDWORKSiin liittyvää tukea ja laadukasta koulutusta, ja PLM Groupin kanssa keskustelu yhteistyön laajentamisesta on säilynyt lämpimänä aina vuodesta 1998 alkaen.

”PLM Groupin kanssa yhteistyö on sujunut ongelmitta, ja olemme vastikään hankkineet SOLIDWORKS Visualize Professionalin ja SOLIDWORKS MBD:n. Näin pystymme entistä paremmin palvelemaan asiakkaita, jotka korostavat tuotteen visuaalista sisältöä – nopeat visualisoinnit ovat meille erittäin hyvä myyntivaltti, kun asiakas kilpailuttaa suunnittelupalveluja. Mitä tehokkaampi ohjelmisto on meille, sitä tehokkaampia ratkaisuja pystymme toteuttamaan asiakkaillemme,” kertoo Niklas.

”SOLIDWORKS-tuoteperhe tarjoaa meille yhden tehokkaan hinta-laatu-suhteeltaan erinomaisen innovaatioalustan, joka mahdollistaa sujuvan ja saumattoman työskentelyn niin yrityksemme sisällä kuin asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Elmo Design haluaa olla piirustuksettoman valmistuksen suunnannäyttäjä yhdessä asiakkaidensa kanssa, ja viimeisin ohjelmistohankinta eli SOLIDWORKS MBD mahdollistaa myös tämän. Kaiken kaikkiaan näemme yhteistyön sekä PLM Groupin että SOLIDWORKSin kanssa erittäin antoisana. Olemme alusta alkaen olleet tyytyväisiä ohjelmistoon, ja viime aikoina erityisesti SOLIDWORKS PDM Professionalin käyttö on tuonut meille säästöjä ajassa. Ilman SOLIDWORKSia ei olisi Elmo Designia, ja PLM Group toi meidät yhteen”, toteaa Pekka.

Tuotteet: SOLIDWORKS 3D CAD, SOLIDWORKS Premium, SolidWorks PDM Professional, SOLIDWORKS MBD, SOLIDWORKS Visualize

Toimialat: Suunnittelupalvelut ja Teknologia- ja elektroniikka