Flonidan A/S

Tuotekehitysprosessissa ideasta osan valmistukseen kuluva aika lyheni huomattavasti.
Osista laaditaan tuotantovalmiit kuvat.
Mahdolliset virheet havaitaan kehitysprosessin alkuvaiheessa.
Analyysit ja dokumentaatio ovat tarkkoja.
Tuottamaton työaika väheni huomattavasti, kun matkustamiseen kuluva aika puolittui.

”Kaikki Flonidanin muoviosat suunnitellaan SOLIDWORKSilla ja tämän jälkeen valuprosessia simuloidaan ja analysoidaan SOLIDWORKS Plasticsin avulla. Teen Plasticsilla simulaatioita tuotekehitysprosessin alkuvaiheessa ennen kuin lähetän mitään alihankkijoillemme, jotka toimittavat työkalut. Analyysi kertoo, onko osien valmistaminen valmistusteknisesti mahdollista, ja näyttää yhtymäsaumat. Lisäksi vältämme sen avulla kutistumat siellä, minne emme niitä halua.”

HAASTE

• Elektroniikkaosien kotelointiin käytettävien ruiskuvalettavien muoviosien kehitystyö oli hidasta ja monimutkaista.
• Yhtiö halusi kyetä havaitsemaan rakenteelliset virheet varhaisemmassa vaiheessa tuotekehitysprosessia.
• Matkusteluun kului kehityshankkeissa liikaa aikaa.
• Dokumentaation puuttuminen vaikeutti keskustelua alihankkijoiden kanssa.

RATKAISU

Flonidan A/S on nopeuttanut huomattavasti tuotekehitystyötä ja samalla puolittanut matkusteluun kuluvan ajan käyttämällä SOLIDWORKS Plasticsin simulointimahdollisuuksia elektroniikkalaitteiden muovikoteloiden suunnittelutyössä.

Tanskalainen Flonidan A/S on keventänyt tuotekehitysprosessiaan huomattavasti SOLIDWORKS Plasticsin avulla. Yhtiö kehittää ja valmistaa ns. älymittareita, joilla mitataan maakaasun ja sähkön kulutusta ja joissa on sisäänrakennettu tiedonsiirto-ominaisuus.

Simulointiohjelman avulla analysoidaan mittarien elektroniikkaosien kotelointiin tarkoitettujen muoviosien ruiskuvaluprosessia. Kun Flonidan simuloi valuprosessia Plasticsin avulla, se pystyy nopeasti selvittämään, onko uusi muoviosa mahdollista valaa ja vastaako mallin laatu odotuksia.

”Kaikki Flonidanin muoviosat suunnitellaan SOLIDWORKSilla ja tämän jälkeen valuprosessia simuloidaan ja analysoidaan SOLIDWORKS Plasticsin avulla”, kertoo Erik Hegelund. Hän on mekaniikkasuunnittelija ja vastaa Flonidanissa tuotteiden mekaanisista rakenteista.
”Teen Plasticsilla simulaatioita tuotekehitysprosessin alkuvaiheessa ennen kuin lähetän mitään alihankkijoillemme, jotka toimittavat työkalut. Analyysi kertoo, onko osien valmistaminen valmistusteknisesti mahdollista, ja näyttää yhtymäsaumat. Lisäksi vältämme sen avulla kutistumat siellä, minne emme niitä halua.”

SOLIDWORKS Plastics osoittaa ongelmat


SOLIDWORKS Plasticsia käytetään suunnitteluprosessin varhaisvaiheessa. Sillä tehdään perussimulaatioita, joilla paljastetaan mallin perusongelmat. Kun osan suunnittelussa päästään loppusuoralle, ruiskuvalusta tehdään yleensä vaativampia ja kattavampia simulaatioita. Ne tehdään yön aikana, niin että ne valmistuvat seuraavaksi aamuksi.

Erik kertoo, että aiemmin uusi kotelo suunniteltiin usein valmiiksi ja lähetettiin sitten työkaluvalmistajalle testattavaksi. Valmistaja ilmoitti Flonidanille, oliko osan valaminen ylipäänsä mahdollista. Nyt kaikki ongelmat paljastuvat heti simulaatioissa, joten ne voidaan myös ratkaista suunnitteluprosessin alkuvaiheissa.
”Aiempaan verrattuna osat ovat nyt paljon valmiimpia, kun pyydämme työkaluvalmistajilta tarjouksia, sillä tiedämme tarkkaan, miten muotti täyttyy. Havaitsen alkuvaiheen simulaatioissa kaikki rakenteelliset ongelmat ja voin tehdä tarvittavat muutokset hyvissä ajoin”, Erik toteaa.

Simulointi vähentää tarpeetonta matkustamista


Simulointi säästää Erikiltä myös paljon matkustamiseen kuluvaa aikaa. Flonidanilla on kumppaneina Kiinassa ja Turkissa toimivia yrityksiä, jotka valmistavat työkalut ja hoitavat muoviosien ruiskuvalun. Aiemmin yhteistyö vaati paljon matkustelua, joka vei taas paljon aikaa.

”Koska prosesseja voidaan nyt analysoida ja dokumentoida tarkkaan, olen paljon enemmän kotona ja voin käyttää aikani matkustamisen sijaan suunnittelutyöhön”, Erik kertoo. ”Työmatkaan kuluu herkästi aikaa viikko, ja koska olen yhtiömme ainut mekaniikkasuunnittelija, suunnittelurintamalla ei tapahdu mitään silloin, kun olen poissa.”

Simulaatio kertoo totuuden


Erik on käynyt viime aikoina Turkissa kahdesti viemässä alihankkijalle piirustuksia, 3D-malleja ja simulaatioiden tuloksia. Ensimmäinen matka liittyi uusien työkalujen käyttöönottoon ja toinen puolestaan valettujen osien hyväksymiseen.
”Ellemme käyttäisi SOLIDWORKS Plasticsia, olisin varmasti joutunut käymään Turkissa kolmannen ja neljännenkin kerran viime hetken muutosten vuoksi”, Erik toteaa.
”Kun uusista osista saadaan näytteet, muutoksista saattaa olla hankalaa puhua pelkkien piirrosten ja 3D-mallien pohjalta. Simulointitulosten tarjoama lisädokumentaatio helpottaa keskustelua alihankkijan kanssa huomattavasti.”