Green Instruments

  • PDM-ratkaisun käyttöönotto on selkeyttänyt yrityksen tuote- ja valmistustiedon hallintaan liittyviä prosesseja
  • Tuotekehitysosaston tuottama tuotetieto saadaan automaattisesti jaettua tuotantoon ja myyntiin
  • Entistä ammattimaisempi yritysprofiili teknisen dokumentaation laadun paranemisen takia
  • Erinomaiset hakutyökalut mahdollistavat vanhan suunnittelutiedon hyödyntämisen
  • PDM-järjestelmän tuoma 3D-mallien referenssien hallinta varmistaa suunnittelutiedon eheyden
  • Toiminnan laatu on parantunut ja säästöjä on tullut ajassa

”PDM-ratkaisun avulla työstämme on tullut paljon organisoidumpaa.”

HAASTE

Green Instruments A / S sijaitsee Tanskan Brønderslevissä ja on erikoistunut maa- ja meriteollisuuden mittaus- ja analysointilaitteistoon. Viime vuosien aikana yritys on suorittanut entistä suurempia ja monimutkaisempia kehitysprojekteja. Samalla asiakkaiden vaatimukset ovat kasvaneet. Tämän seurauksena vaatimuksiksi ovat muodostuneet parempi jäljitettävyys, parempi eheys kokoonpanon rakenteissa, muotoilun turvallisuus, tuotannon virtaviivaisuus ja teknisen dokumentaation laatu.

RATKAISU

Parempilaatuista muotoilua, vähemmän virheitä ja massiivisia säästöjä ajassa ovat vain muutamia hyötyjä, jotka Green Instruments A / S on saavuttanut PLM Groupin tarjoaman PDM-ratkaisun avulla.

Tanskalainen Green Instruments otti käyttöönsä HostPLM PDM-ratkaisun, ja on saanut merkittävästi parannettua teknisen dokumentaation kehitystä ja tuotantoa. Lisäksi parannusta on tullut tuotekehityksen työnkiertoon, tuotantoon ja myyntiin.

PDM takaa organisoidun työskentelyn

“PDM-ratkaisun avulla työstämme on tullut paljon organisoidumpaa. Olemme kehittäneet työnkulun, jossa on revision- ja versionhallinta sekä automaattinen PDF:n luonti,” selittää Thomas Tversted, tekninen suunnittelija. ”Meillä on PDM-järjestelmässä erikseen räätälöity hakutyökalu, jonka avulla voimme etsiä sekä vanhoja että uusia tuotteita. Se on parantanut tuotteiden ja muotoilujen jäljitystä ja on tuonut suuria säästöjä suunnittelutyöhön käytettävässä ajassa,” hän jatkaa.

Vain ehjiä kokoonpanorakenteita

PDM-järjestelmä takaa, että kokoonpanot sekä tiedostot ovat aina ehjiä. Green Instruments kokee, että vahingoittuneita kokoonpanorakenteita ei enää löydy. ”Eräs aiemmista haasteistamme oli turvata sisäiset referenssimme. Tämän tekee nykyään PDM-järjestelmä, joten nykyisin emme enää tapaa vahingoittuneita kokoonpanorakenteita,” selittää Thomas Tversted.

Green Instrumentsin kehitysprojektit muuttuvat koko ajan monimutkaisemmiksi ja laajemmiksi. Samaan aikaan laajenevat myös yrityksen asiakkaiden tarpeet. Tämä tarkoittaa sitä, että yritys on täysin riippuvainen suunnittelutöidensä oikeellisuudesta. PDM-järjestelmä auttaa yritystä virtaviivaistamaan suunnittelunsa entistä turvallisemmalla tavalla, korostaa Thomas Tversted: ”Asiakkaamme kokevat, että tekninen dokumentaatiomme on paljon virtaviivaisempaa kuin ennen, ja olemme ammattimaisempia entiseen verrattuna,” hän alleviivaa.

Suuria hyötyjä myynnille ja tuotannolle

Pelkästään tuotekehitysosasto ei ole hyötynyt PDM-ratkaisusta. Erilaiset hyödyt ulottuvat myös muihin osastoihin, alleviivaa Thomas Tversted: ”Myös myynti ja tuotanto ovat hyötyneet PDM-järjestelmästä. Voimme tarjota heille paremmin rakennettuja suunnitelmia, ja automaattisesti luodut PDF-tiedostot tallentuvat kansioihin, joihin kaikki pääsevät helposti käsiksi.”

Hyvä projektin toteutus

Green Instruments valitsi PLM Groupin PDM-ohjelmiston toimittajaksi, sillä jo ennen käytössä ollut SOLIDWORKS 3D CAD on hankittu heidän kauttaan. Lisäksi PLM Group huolehti koko host-pohjaisen PDM-järjestelmän toteutuksesta.

“Mutta toinen yhtä tärkeä asia yhteistyökumppanin valinnassa oli se, että heillä oli hyvin kehitetty projektisuunnitelma järjestelmän toteutusta varten. Se sopi meille hyvin ja ja aikajänne oli meille täydellinen.”

Green Instruments toteutti käyttöönottoprojektin eri vaiheineen yhdessä PLM Groupin kanssa. Thomas Tversted sanoo: ”Opimme eniten itsestämme ja koko työskentelytavastamme PLM Groupin toteuttaman esiselvityksen avulla. Samalla opimme, kuinka paljon PDM-järjestelmä auttaa meitä tulevaisuudessa. Seuraava askel Green Instrumentsin PDM-projektissa on integroida PDM-järjestelmä yrityksen ERP-järjestelmään.