HTC Sweden

Työnkulun yksinkertaistaminen ja automatisointi säästi merkittävästi aikaa ja rahaa.
Helppokäyttöinen ja integroitu CAD/PDM-ratkaisu vastaa yrityksen tarpeita.
PDM-järjestelmän pääkäyttäjäkoulutuksen ansiosta ylläpito onnistuu ilman ulkopuolista apua.
PLM Group tarjoaa ratkaisun lisäksi tarvittaessa osaavaa, tehokasta ja ammattimaista tukea.

”Mikä tärkeintä, pystymme minimoimaan järjestelmän seisokkiajat, jotka voivat käydä varsin kalliiksi kehityshankkeen hektisissä vaiheissa. Tutkimus- ja kehitystyöhön liittyvät prosessimme ja työnkulkumme ovat yksinkertaistuneet ja nopeutuneet selvästi.”

Daniel Gustavsson, R&D Manager, HTC Sweden

HAASTE

HTC Sweden AB on maailman johtava vaakapintojen, kuten betoni- ja puulattioiden hiontaratkaisujen toimittaja. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Söderköpingissä Kaakkois-Ruotsissa. Työntekijöitä on 170, ja heistä 100 työskentelee emoyhtiön palveluksessa Ruotsissa ja loput 70 tytäryhtiöissä Yhdysvalloissa, Saksassa, Englannissa ja Ranskassa. Yhtiön ratkaisuja käytetään erilaisten pintamateriaalien, kuten betonin, puun, marmorin, komposiittimateriaalien ja asfaltin pintakäsittelyyn sekä muun muassa kokolattiamattojen ja liimajäämien poistamiseen.

RATKAISU

HTC Sweden ja PLM Group toteuttivat onnistuneen käyttöönottohankkeen, jonka tuloksena HTC Sweden korvasi yrityksen tarpeita vastaamattomat PDM- ja CAD-ohjelmistot tehokkaalla PDM-ratkaisulla. Uuteen ratkaisuun on integroitu sekä mekaniikka- että sähkösuunnittelu.

Ruotsalainen HTC Sweden AB oli tyytymätön aiempaan CAD- ja PDM-ratkaisuunsa ja päätti korvata ne PLM Groupin tarjoamalla SOLIDWORKS PDM- ja CAD-ratkaisulla. HTC Sweden tarvitsi helppokäyttöisen ja tehokkaan ohjelman tuotteen elinkaaren hallintaan ja tuotekehitystietojen käsittelyyn. Tiiviissä yhteistyössä PLM Groupin tiimin kanssa yhtiö määritteli ja otti käyttöön tarpeidensa mukaisen uuden CAD- ja PDM-ratkaisun.

HTC Sweden on maailman johtava vaakapintojen hionta- ja puhdistuskoneiden toimittaja. Käsiteltäviä pintoja ovat tyypillisesti kaikenlaiset lattiapinnat, joiden pintamateriaali vaihtelee puusta betoniin. Yhtiön koneita käytetään myös teiden ja siltojen kunnossapitoon. Asiakkaat ovat tyypillisesti lattia- ja tieurakointia tekeviä yhtiöitä sekä yksityisyrityksiä. Tuotteet ovat sähkökäyttöisiä. Tuotekehityksessä käytetään SolidWorksia ja sähköosien suunnittelussa SolidWorks Electrical -lisäosaa. SolidWorks Simulation -lisäosalla simuloidaan ilmavirtaa ja tehdään lujuuslaskelmia.

HTC Swedenilla oli vuosia PDM-ratkaisu, jota oli hankalaa käyttää ja joka oli integroitu varsin huonosti CAD-ohjelmaan, jota yhtiö käytti sähkösuunnitteluun.
”Lisäksi järjestelmän tuki toimi joustamattomasti ja vei paljon aikaa”, kertoo CAD-järjestelmän pääkäyttäjä Daniel Gustavsson.

 

Toimiva PDM-ratkaisu perustuu esitutkimukseen

HTC Sweden tutki ensin PDM-markkinoita ja päätti sitten toteuttaa PLM Groupin kanssa esitutkimuksen EPDM:n ja SolidWorksin käyttöönotosta CAD-ohjelmistona. Asiaan liittyvät tarpeet ja mahdollisuudet kartoitettiin perusteellisesti, ja PLM Group laati ehdotuksen siitä, miten luoda yhtiön liiketoiminnan tarpeiden mukainen järjestelmä, jossa monenlaiset työnkulut olisi automatisoitu.

HTC Sweden hyväksyi ehdotuksen. Daniel Gustavsson kuvailee käyttöönottohanketta kumppanuusyhteistyöksi, jossa PLM Groupin tiimi kehitti HTC Swedenin vaatimusten pohjalta toimivan ratkaisun: ”Nyt PDM-ratkaisu täyttää vaatimuksemme, jotka liittyvät tuotetietojen tehokkaaseen ja turvalliseen hallintaan, versionhallintaan, automaattisiin työnkulkuihin ja helppokäyttöisyyteen. Suunnittelijamme haluavat keskittyä työssään suunnitteluun eivätkä kuluttaa aikaansa tietojen etsimiseen. Siksi meille on hyvin tärkeää, että tarvittavat tiedot löytyvät nopeasti ja helposti”, Gustavsson toteaa.

”Mikä tärkeintä, pystymme minimoimaan järjestelmän seisokkiajat, jotka voivat käydä varsin kalliiksi kehityshankkeen hektisissä vaiheissa. Kehitystyöhön liittyvät prosessimme ja työnkulkumme ovat yksinkertaistuneet ja nopeutuneet selvästi.”

Mekaniikka- ja sähkösuunnittelun integrointi

HTC Sweden on kehittänyt PLM Groupin kanssa PDM-ratkaisun, joka auttaa yhtiötä käsittelemään samalla tavalla kaikkia CAD-tiedostoja riippumatta siitä, onko kyse mekaniikka- tai sähkösuunnittelusta. Muutos on helpottanut eri tuotekehitystiimien välistä viestintää paljon.
”Kone- ja sähköinsinöörien on helppoa auttaa toisiaan PDM-kysymyksissä, sillä he käyttävät järjestelmää täysin samalla tavalla. Aikaisemmin he toimivat ikään kuin eri maailmoissa, vaikka käyttivätkin samaa PDM-ohjelmaa”, Gustavsson kertoo.

Lisäosia liiketoimintaprosessien tueksi

PLM Groupin toimittama järjestelmä suorittaa automaattisesti sarjan ennalta määritettyjä tehtäviä. Työnkulkujärjestelmä käsittää muutamia EPDM-lisäosia. Niihin kuuluu esimerkiksi ohjelma, joka luo automaattisesti HTC Swedenin kulloinkin myymien tuotteiden aktiivisten osien sarjanumerot. Kaikista CAD-ohjelmassa hyväksytyistä suunnittelutiedostoista luodaan automaattisesti sekä PDF-tiedostot, jotka sisältävät piirrokset, että 3D CAD -mallit, ja ne tallennetaan palvelimelle.

Kun tuotanto-, hankinta- ja laatuosastojen työntekijät tarvitsevat tuotetietoja, he voivat hakea tiedostoja verkossa toimivan tarkoitukseen suunnitellun käyttöliittymän kautta, ilman että he tarvitsevat omaa, täyttä PDM-lisenssiä.

Integroitu ERP-järjestelmään

PDM on myös integroitu HTC Swedenin ERP-järjestelmään. Toistaiseksi yhteys on varsin yksinkertainen. Tällä hetkellä PDM lukee tietoja ERP:n muutamista taulukoista, kuten myytyjen tuotteiden yksiköt ja HS-luokitusnumerot, joten kahdessa järjestelmässä on täysin samat tiedot.
”Tulevaisuudensuunnitelmana on, että osat luodaan automaattisesti ERP-järjestelmään. Järjestelmä luo nyt Excel-muotoiset BOM-tiedostot, joita voidaan käyttää ERP-järjestelmässä myöhemmin”, Daniel Gustavsson kertoo.

Vahva pohja PDM:n käyttökoulutuksesta

Daniel Gustavsson on osallistunut kollegansa kanssa PLM Groupin järjestämälle SOLIDWORKS Enterprise PDM Pääkäyttäjä -kurssille. Hän on koulutukseen erittäin tyytyväinen. Danielin mukaan uuden ratkaisun tärkeimpiin etuihin kuuluu se, että järjestelmää on helppo ylläpitää. Koulutuksen myötä tutkimus- ja kehitysosasto voi hoitaa ylläpitotyöstä suurimman osan itse.

”Aiempaan verrattuna meillä on nyt paljon kattavammat mahdollisuudet muuttaa tehtäviä PDM-järjestelmässä. Koulutuksen pohjalta pystymme hallinnoimaan järjestelmää ja tekemään siihen muutoksia helposti, ilman että meidän tarvitsee soittaa PLM Groupin asiantuntijoille joka kerta, kun haluamme muuttaa jotakin”, hän kertoo ja lisää: ”Aiemman ratkaisumme päivittämiseen meni yleensä kokonainen päivä, ja sillä välin kehitysosaston seitsemän työntekijää olivat kaikki joutilaina.”

Osaavaa tukea PLM Groupilta

Daniel kehuu PLM Groupin tuen henkilökuntaa: ”He tekevät loistavaa työtä. Saamme osaavaa apua nopeasti, kun sitä tarvitsemme. Tukiosasto vastaa aina kysymyksiimme nopeasti ja antaa paljon hyödyllistä tietoa – myös tietoa ohjelman kehittyneistä ominaisuuksista, joista en ole ennen edes kuullut. Tukitiimin henkilöstö on erittäin koulutettua ja hyvin ammattimaista, ja saan aina kunnollisia vastauksia kysymyksiini.”

Daniel korostaa, että vaikka CAD- ja PDM-ratkaisu onkin käyttäjille edelleen melko uusi, he ovat paljon tyytyväisempiä kuin aikaisemmin.
”Mittaamme ratkaisun tehokkuutta käyttäjien esittämien kysymysten määrän perusteella. Saamme nykyisin paljon vähemmän kysymyksiä kuin aikaisemmin. Koska monia työnkulkuja ja prosesseja on automatisoitu, käyttäjien ei tarvitse enää tuntea niitä IT-järjestelmiä, joita he eivät normaalisti käytä. Sen sijaan he voivat keskittyä kunnolla päätehtäväänsä eli uusien tuotteiden kehittämiseen.”

”HTC:n kanssa toteutettu hanke osoittaa, että tapamme luoda ja toteuttaa ratkaisuja todella toimii. Tiimimme keskittyvät liiketoimintaratkaisujen neljään osa-alueeseen ja jakavat tietoja yli maantieteellisten rajojen. Näin varmistetaan, että meillä on edellytykset kehittää yksinkertaisia mutta tehokkaita ratkaisuja. Toimintatapamme ja maantieteemme mahdollistavat kaiken kokoisten projektien vastaanottamisen, olivatpa ne luonteeltaan paikallisia tai kansainvälisiä”, kertoo PLM Groupin ratkaisutiimin päällikkö Christer Blomqvist.

”Henkilökuntamme on kokenutta ja osaavaa. Meillä on laaja valikoima huipputeknologiatuotteita ja parhaisiin käytäntöihin perustuvia menetelmiä. Siksi meillä on edellytykset tarjota yrityksille niiden erityistarpeisiin räätälöityjä ratkaisuja. Lyhyet käyttöönottoajat, ratkaisun rajaaminen ja nopea tuotto sijoitukselle ovat kaikki tekijöitä, jotka synnyttävät menestystä.”