HydX AB

Kyky kehittää älykkäitä ja monimutkaisia tuotteita
Syvempi yhteistyö ja kommunikointi asiakkaiden kanssa
Ammattitason dokumentointi myynnissä ja markkinoinnissa
Tuotantodokumentointi perustuen 3D-mallien suoraan pääsyyn

”Jos asiakas haluaa esimerkiksi nähdä, miltä laitteistomme näyttää todellisessa tuotantoympäristössä, luon SOLIDWORKS-ohjelmistolla nopeasti 3D-mallit, piirustukset sekä fotorealistiset renderoinnit, joita myyntihenkilöt voivat esitellä asiakkaalle. Tämä on mahdollista jopa ennen asiakaskohtaisen suunnittelutyön aloittamista. Voin yksinkertaisesti käyttää hyödyksi 3D-malleja vanhoista samantyyppisistä projekteista ja muuttaa nopeasti joitakin osia ja mittoja.”

 

HAASTE

Yritys halusi digitalisoida liiketoimintaprosessinsa entistä pidemmälle, jotta voisi kehittää nopeammin älykkäitä ratkaisuja asiakkailleen.

RATKAISU

Älykäs digitalisaatio antaa HydX-yritykselle mahdollisuuden suunnitella, tuottaa ja myydä aivan uudentyyppisiä edistyneitä hydraulisia automaatioratkaisuja sekä laajentaa liiketoimintaansa.

HydX kehittää ja valmistaa hydrauliikkaan perustuvia automaatioratkaisuja teollisuus-, mobiili- ja merenkulkutarkoituksiin. Tähän sisältyy runsaasti 3D-mallinnusta, valmistuspiirustusten tuottamista sekä teknisiä laskelmia ja simulointia. Älykkäät tuotekehitysprosessit ja digitalisaatioaste ovat keskeisessä asemassa HydX-yrityksen hankinta-, valmistus- ja markkinointi-/myyntiprosessien optimoinnissa.

 

Haasteisiin vastaaminen ennakkoon
Uusiin haasteisiin tarttuminen on päivittäinen osa HydX-yrityksen liiketoimintaa. Suunnitteluinsinööri Wictor Kocula mainitsee juuri valmistuneen projektin mielenkiintoisena esimerkkinä:

”Asiakas tarvitsi todisteen siitä, että ratkaisumme kykenee toimimaan erittäin maanjäristysalttiissa ympäristössä,” hän selittää.

HydX käytti simulointivalmiuksia osoittaakseen, kuinka heidän tuotteensa reagoisi todellisessa maanjäristystilanteessa. Tässä tapauksessa asiakas halusi tutustua kaikkiin tietoihin ja simulointien todellisiin tuloksiin, Wictor Kocula selittää:

”Muutaman minuutin kuluessa meillä oli tarkkoja tietoja, joilla pystyimme osoittamaan asiakkaalle, että ratkaisumme vastasi heidän vaatimuksiaan täydellisesti. Olisi ollut käytännöllisesti katsoen mahdotonta tehdä nämä laskelmat käsin.”

Optimoidut hankintaprosessit
HydX-yrityksen hankintaosasto hyödyntää 3D-malleja ja piirustuksia laajasti, selittää tekninen päällikkö Håkan Erlandsson: ”Kun aliurakoitsijamme saavat meiltä toimeksiannon, me toimitamme heille piirustuksia ja 3D-malleja tarvitsemiemme osien valmistusta varten.”

Wictor Kocula lisää: ”Myös ohjelmisto on meille tärkeä päätöksentekoväline, kun etsimme valmiita osia. Saamme yleensä osien 3D-malleja toimittajilta muodoissa, jotka voimme viedä omiin 3D-kokoonpanoihimme analysoidaksemme, vastaavatko ne tarpeitamme. Tämä auttaa meitä valitsemaan oikeat osat oikeisiin tarkoituksiin erittäin nopeasti.”

3D-mallista potkua myyntiin ja markkinointiin
HydX-yrityksen myynti- ja markkinointiosastoilla SOLIDWORKS-ohjelmiston 3D-mallit ja piirustukset ovat keskeisessä asemassa päivittäisissä asiakaskontakteissa, sanoo Wictor Kocula:

”Jos asiakas haluaa esimerkiksi nähdä, miltä laitteistomme näyttää todellisessa tuotantoympäristössä, luon SOLIDWORKS-ohjelmistolla nopeasti 3D-mallit, piirustukset sekä fotorealistiset renderoinnit, joita myyntihenkilöt voivat esitellä asiakkaalle. Tämä on mahdollista jopa ennen asiakaskohtaisen suunnittelutyön aloittamista. Voin yksinkertaisesti käyttää hyödyksi 3D-malleja vanhoista samantyyppisistä projekteista ja muuttaa nopeasti joitakin osia ja mittoja.”

CAD-mallit optimoivat tuotantoa
Kaikki HydX-yrityksen valmistustyöntekijät pääsevät vapaasti käyttämään 3D-malleja ja piirustuksia CAD-ohjelmiston kautta tietokoneilla, jotka on sijoitettu heidän työpisteisiinsä.

Mallit tarjoavat heille kaikki tiedot, joita he tarvitsevat suorittaakseen työnsä mahdollisimman tehokkaasti ja mahdollisimman pienellä virheriskillä. Mallien avulla nähdään, kuinka yksittäiset osat tulee asettaa ja kuinka ne sopivat kokoonpanoon. Työntekijöillä on saatavilla myös yksittäisiä osia, kuten letkuja, liittimiä ja pultteja, koskevat tekniset tiedot.

Hyvä yhteistyökumppanuus tarkoittaa minimaalisia käyttökatkoksia
”Yhteistyömme PLM Groupin kanssa toimii hyvin,” sanoo Wictor Kocula: ”Kommunikoimme hyvin epämuodollisesti kaikista ongelmista, joita saattaa syntyä. Yleensä pohdimme, kuinka saamme ohjelmiston ratkaisemaan erilaisia tehtäviä mahdollisimman tehokkaasti. Kun olemme yhteydessä PLM Groupin tukipalveluun, saamme nopeasti yksityiskohtaisia vastauksia. Tämän ansiosta käyttökatkoksemme ovat minimaalisia,” hän sanoo. Håkan Erlandsson lisää: ”Me olemme pohjimmiltaan laiskoja. Emme halua tehdä samaa asiaa aina uudestaan. Jos voimme ottaa käyttöön hyvän digitaalisen ratkaisun osaan työstämme, teemme sen voidaksemme käyttää arvokkaan aikamme mahdollisimman tehokkaasti.”