Q Yachts Oy

  • Yhteinen intuitiivinen suunnittelutyökalu teolliseen muotoiluun sekä mekaniikka- ja sähkösuunnitteluun
  • Sujuva tuotekehitysyhteistyö yritysten välillä

”SOLIDWORKS on työkalu, jolla on mallinnettu koko vene ennen kuin yhtään palaa on vielä konkreettisesti tehty. Emme tiedä, millä muilla ohjelmistoilla voisimme tehdä saman, sillä SOLIDWORKSin käyttö on meille hyvin luonnollista.”

HAASTE

Q Yachts Oy on perustettu vuonna 2015 ja suunnittelee luksussähköveneitä. Veneiden tuotekehityksessä on ollut mukana kaksi pääyhteistyökumppania, sähköpropulsiojärjestelmästä vastaava Oceanvolt Oy ja muotoilusta vastaava Navia Design Oy. Oceanvolt Oy on perustettu vuonna 2004 ja työllistää 16 henkilöä Suomessa. Navia Design Oy:n emoyhtiö Aivan Oy työllistää 35 henkilöä. Veneen suunnittelussa apuna oli ohjelmisto, joka toimii saumattomasti ja joustavasti jokaisella yhteistyökumppanilla – SOLIDWORKS.

RATKAISU

Suomessa on suunniteltu uudenlainen mestariteos – ympäristöystävällinen vene, joka toimii täysin sähköllä. Veneen tuotekehityksen taustalla on laaja yhteistyö, ja sen tarinassa ovat mukana erityisesti neljä eri yritystä – Q Yachts Oy, Oceanvolt Oy, Aivan Oy sekä Navia Design Oy. Q Yachtsin nimellä markkinoitavat veneet valmistetaan käsityönä Suomessa, ja päivittäisenä apuna veneen tuotekehitysprosessissa ovat PLM Groupilta hankitut SOLIDWORKS-ohjelmistot.

Kaikki alkoi moottorista – Janne Kjellman perusti yrityksen nimeltä Oceanvolt ja visioi hiljaisen, täysin sähköllä toimivan moottorin. Hän toimii tällä hetkellä Oceanvoltin pääsuunnittelijana. ”Oceanvoltin ensisijaisena lähtökohtana on ympäristöystävällisyys, ja lisäksi haluamme tarjota asiakkaillemme kokonaisvaltaisen veneilykokemuksen, eli vesillä olisi mahdollisimman hiljaista ja asiakkaat pystyisivät nauttimaan veneilyn kaikista puolista. Purjehtijoiden mielestä tylsin hetki on veneilyssä se, kun laittaa rantautuessa moottorin dieselin käytiin. Tätä ei meidän kehittämillä moottoreilla tarvitse tehdä. Oceanvoltilla olen pelannut käytännössä joka paikkaa, ja ylemmällä tasolla vastaan siitä, mihin meidän tekniikka on menossa tulevaisuudessa. Lisäksi toimin tietopankkina sekä koko tekniselle että presales-osastolle. Olemme koko yrityksen historian ajan toimittaneet sähköpropulsioratkaisuja huviveneisiin, ja tällä hetkellä melkein kaikki tuotteemme viedään ulkomaille,” hän kertoo.

SOLIDWORKSin Oceanvolt otti käyttöön heti ensimmäisestä päivästä alkaen, ja ohjelmiston toimitti PLM Group. ”Meillä oli ulkopuolinen suunnittelija, joka käytti kyseistä ohjelmistoa, se taisi ehkä vähän edesauttaa ohjelmiston valikoimista. Itse omaan pitkän IT-taustan ja olin käyttänyt ohjelmistoa paljon. SOLIDWORKS on ollut kaikista suunnitteluohjelmistoista kehittynein ja intuitiivisin käyttää. Käytän edelleen ohjelmistoa päivittäisessä työskentelyssä, ja se on ollut mieluinen työkalu. Lisäksi meillä Oceanvoltilla on käytössä SOLIDWORKS Electrical Schematic, jolla olemme tehneet veneisiin sähköpiirustuksia,” Janne jatkaa.

Sähkömoottorin ympärille vene

Oceanvolt valmisti ensin moottoreita pelkästään purjeveneisiin, mutta mielenkiinnon kohteena olivat myös moottoriveneet. Kun sopivaa yhteistyökumppania moottoriveneliiketoimintaan ei löytynyt, perusti Janne Kjellman vuonna 2015 Q Yachts Oy:n – yritys suunnittelee ja valmistaa moottorilla toimivia luksussähköveneitä. Seuraavaksi tarvittiin yhteistyökumppani veneen muotoiluun, jotta tarkka visio saataisiin toteutettua. Kumppaniksi valikoitui suunnittelu- ja innovaatiotoimisto Aivan Oy:n alla toimiva veneiden suunnitteluun erikoistunut Navia Design Oy. ”Aivanin ja tarkemmin ottaen Navian kanssa yhteistyö alkoi Oceanvoltilla jo toisen moottoriversion aikana, eli paljon ennen koko Q Yachtsia. Tarvitsimme muotoilijaa, ettei moottorista tulisi liiaksi insinöörin suunnitteleman näköistä,” kertoo Janne.

Aivan Oy:n muotoilija ja osakas Antti Mäkelä jatkaa: ”Aivan on poikkeuksellinen toimija, sillä vaikka ydinosaamisemme on teollisessa muotoilussa, autamme asiakkaitamme myös muissa hankkeissa. Näitä ovat esimerkiksi brändäys ja digitaalisuus. Teemme lopputuotteita valmiiksi asti, ja hyvin paljon yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Aivan on ollut mukana suunnittelemassa monenlaisia lopputuotteita, ja veneiden suunnittelu on ollut yrityksen alusta asti tärkeä toimialue. Pohdimme Aivanilla, että onko uskottavaa, jos sama firma suunnittelee esimerkiksi identiteettejä, pakkauksia, kodin käyttöesineitä ja veneitä – tulimme siihen tulokseen, että ei ole. Siksi perustimme Aivan Oy:n alle pelkästään veneisiin keskittyvän Navia Design Oy:n ja näin meidän on helpompi kommunikoida huippuosaamistamme venesuunnittelussa.”

Antti Mäkelä.

Antti jatkaa: ”Q Yachtsin kanssa tehty veneprojekti on täysin erilainen muihin projekteihin verrattuna, sillä kyseessä on sähköpropulsiojärjestelmän ympärille rakennettu tuote. Vastaavat projektit toteutetaan yleensä hieman eri tavalla. Monet sähköveneet on toteutettu ilman samantyylistä kokonaisvaltaista ajattelua, jolloin perinteiseen polttomoottorille suunniteltuun venetyyppiin lisätään sähkömoottori. Meillä oli tässä tapauksessa alussa Oceanvoltin tekniikka ja rakensimme yhdessä sen ympärille tuotteen eli veneen. Projekti oli meille todella kiinnostava ja erilainen, ja siinä piti optimoida monia eri asioita, kuten veneen pituus, paino, runkomuoto ja liikkuminen vedessä. Olemme toki tehneet ennenkin purjeveneitä ja nopeita moottoriveneitä, mutta tämä vene sijoittuu aivan omaan kategoriaan. Tässä projektissa saimme myös käyttää paljon aikaa tutkimukseen ja testaamiseen, ja projektimielessä tämä on ollut todella opettavainen.”

SOLIDWORKS helpottaa yhteistyötä ja tehostaa innovaatiota

Kaikkien veneen suunnittelussa mukana olevien toimijoiden yhteisiä arvoja ovat kestävä kehitys ja ympäristöystävällisyys. Lisäksi kaikki käyttävät pääsuunnittelutyökaluna samaa ohjelmistoa, mikä helpottaa yhteistyötä käytännössä. Piirustusten ja muun suunnittelutiedon jakaminen on suhteellisen vaivatonta. Lisäksi suunnittelijoilla on käytännössä vapaat kädet innovoida juuri sellaisia tuotteita kuin he haluavat, kun ohjelmisto taipuu oman suunnittelutyön vaatimusten mukaan. ”Yhteistyö sujuu, kun on samat visiot ja samat ohjelmistot, ja venepuolen suurin haaste on aika. Pystymme samanaikaisesti tekemään samoihin kokonaisuuksiin muutoksia, eli toinen piirtää kaasukahvaa ja toinen jääkaappia. Lisäksi pystymme työskentelemään hyvin pitkälle suunnittelupöydällä ennen konkreettisen toteutuksen aloittamista. Yhteistyömme Navia Designin kanssa jatkuu edelleen, ja tähän mennessä Navia Design on piirtänyt hallintolaitteet ja Q Yachtsille koko veneen,” Janne jatkaa.

Myös Navia Designilla on SOLIDWORKS nähty erittäin hyödylliseksi ohjelmistoksi. ”Oceanvoltin ja Q Yachtsin tapa tehdä asioita on hyvin moderni, ja se taas kulkee yhteen meidän yritysten ajattelutavan kanssa. Haluamme esimerkiksi tehdä tinkimätöntä laatua, ja siksi mielestämme on hyväksyttävää, että laatu näkyy suunnitteluun kuluvassa ajassa. SOLIDWORKS tukee alusta loppuun sitä työskentelytapaa, millä me teemme asioita. Melkein kaikissa projekteissamme toimimme yhteistyössä muiden toimittajien kanssa, ja meidän toiveemme on toteuttaa suunnittelutyö SOLIDWORKSin avulla. Tämä toive on myös asiakkailla”, kertoo Antti.

Janne lisää: ”SOLIDWORKS on työkalu, jolla on mallinnettu koko vene ennen kuin yhtään palaa on vielä konkreettisesti tehty. Emme tiedä, millä muilla ohjelmistoilla voisimme tehdä saman, sillä SOLIDWORKSin käyttö on meille hyvin luonnollista. Ohjelmisto on erityisen hyvä tuotteissa, joissa on paljon vaativia muotoja – esimerkkinä juuri veneet. Oceanvoltilla teemme hyvin paljon mekaanisia kappaleita, oli kyseessä sitten kaasukahva tai moottori, tai vaikkapa vaihteisto. Lisäksi asia, joka on ehkä itsestäänselvyys mutta mitä arvostamme suuresti SOLIDWORKS-ohjelmistossa on sen visuaalisuus. Käytännössä koko vene on mallinnettu ennen kuin meillä on käsissä yhtään mitään fyysistä kappaletta. Ohjelmiston käyttö on hyvin sulavaa ja käyttökokemus intuitiivinen. Ja tietysti paljon käytetyn ohjelmiston hyvä puoli on avun saatavuus. Jos et jotain osaa, löydät todennäköisesti netistä aiheeseen liittyvän videon.”

Kestävä ja parempi tulevaisuus

Sekä Oceanvolt, Q Yachts, Aivan ja Navia Design ovat tyytyväisiä PLM Groupilta hankitun SOLIDWORKSin tuomiin ratkaisuihin ja aikovat käyttää niitä jatkossakin. Ohjelmisto tukee kaikkien neljän visiota kestävästä kehityksestä ja sen avulla he pystyvät rakentamaan ympäristöystävällisempää maailmaa.

”Missiomme on siirtää veneily ympäristöystävälliseen maailmaan – veneilyssä trendi on tarjota isompia moottoreita ja enemmän tehoa, mutta tämä on ympäristön kannalta huono ratkaisu ja yritämme muuttaa tämän näkemyksen. Sähköautot ovat tehneet jo paljon työtä meidän puolesta, eli kuluttajille on esitelty sähkökäyttöinen moottori ja nyt kun ihmiset ajavat sähköautoilla rantaan, he miettivät, saisiko myös veneeseen sähkökäyttöisen moottorin. Sähköautoissa ja -veneissä on kuitenkin hyvin paljon eroja ja sama tekniikka ei istu molempiin, esimerkiksi autossa kiihdytys kuluttaa mutta tasavauhti ei. Veneilyn suhteen tämä markkina on vasta avautumassa ja kehitys on ollut paljon hitaampaa, mitä olisi ikinä uskonut. Markkinassa on silti potentiaalia erityisesti ulkomailla ja se on kasvava aalto. Meidän tarkoituksena on pysyä aallossa mukana,” päättää Janne.

Valokuvat veneestä: Lauri Rotko