Reac A/S

  • SolidWorksin ansiosta fyysisten prototyyppien määrä väheni jopa 50%
  • Kommunikaatio tehokkaampaa sekä sisäisesti että toimittajien ja asiakkaiden suuntaan
  • SolidWorksin kustannuslaskentatyökalu antaa hyvät suuntaviivat uusien tuotteiden tuotantokustannuksista

HAASTE

Yritys perustettiin vuonna 1996 nimellä Balle A/S ja se toimi tuolloin perinteisellä seppäalalla tanskalaisessa Herningin kaupungissa. Vuonna 2006 se vaihtoi strategiaansa tullakseen nostojärjestelmiä valmistavaksi yritykseksi, joka on erikoistunut pyörätuolinostimien kehitykseen ja tuotantoon. Vuonna 2008 yrityksen osti ruotsalainen Reac-yhtiö. Nykyään yrityksessä on 17 työntekijää. Tuotteiden komponentit koostuvat laserleikatuista, kääntyvistä, hiotuista ja taivutetuista metalliosista, jotka alihankkijat valmistavat ja päällystävät. Reac on vastuussa osien kehityksestä ja kokoonpanosta robottihitsausjärjestelmällään.

Reac A/S

RATKAISU

Reacin tuotekehitykseen kuluva aika on lyhentynyt huomattavasti SolidWorksin avulla. Lisäksi yrityksen kanssakäymisestä alihankkijoiden ja asiakkaiden kanssa on tullut helpompaa ja tehokkaampaa.

“Siirtymävaiheessa taonnasta tuotantoon huomasimme, että tapamme tehdä tuotantopiirustustuksia oli todella puutteellinen. Piirustukset olivat usein vain hahmotelmia paperilla. Päätimme ottaa käyttöön 3D CAD-ohjelmiston saadaksemme tuotekehitysprosessista tehokkaan ja pystyäksemme käyttämään 3D-malleja kommunikointivälineinä sekä sisäisesti että suhteessa myyntiin ja markkinointiin. Tarvitsimme avuksi työkalun ymmärrettävään visuaaliseen kommunikaatioon,” sanoo Daniel Egebjerg, Reacin tekninen johtaja.

SolidWorksin valintaan vaikutti CAD-järjestelmän helppokäyttöisyys ja se, että järjestelmä pystyi vastaamaan kaikkiin Reacin tuotekehitystarpeisiin. Nykyään yritys käyttää yhtä SolidWorks Professional- ja –Premium-lisenssiä sekä SolidWorks Enterprise PDM –tuotetiedon hallintajärjestelmää. SolidWorksin käyttöä laajennetaan koko ajan ja Daniel Egebjerg kertoo, että Reac käyttää nyt enemmän moduuleita erityisesti kustannuslaskennassa, mutta myös kestävän kehityksen mukaisen suunnittelun (Sustainability) optimoinnissa sekä tuotteen simuloinnissa (SolidWorks Simulation). ”Käytämme kustannuslaskentatyökalua yhä enemmän ja enemmän. Se antaa meille hyvät suuntaviivat uusien tuotteiden tuotantokustannuksista. Voimme tehdä tarpeellisia arviointeja päätösten nopeuttamiseksi eikä meidän tarvitse kommunikoida edes takaisin toimittajien kanssa hinnoista. Tämä säästää paljon aikaa ja hermoja,” sanoo Daniel Egebjerg. Hän lisää, että simulointia käytetään nykyään pääasiassa osien lujuuslaskelmissa, jotta vältetään asiakasreklamaatiot tuotteiden kestävyydestä.

Daniel Egebjergin mukaan yksi SolidWorksin suurimmista eduista sekä aika- että kustannussäästönäkökulmasta on ollut se, että on pystytty vähentämään fyysisten prototyyppien määrää jopa 50 prosenttia. ”Tavoitteemme on toimittaa tarkastettuja prototyyppejä fyysisiä testejä varten. Olemme jo nyt pystyneet vähentämään prototyyppien määrää rajusti ja pystymme vähentämään niitä vielä lisää.”

Suuri etu SolidWorksin käytössä aika- ja kustannussäästön lisäksi on tehokkaampi kommunikaatioprosessi sekä sisäisesti tuotekehityksen ja tuotannon välillä että toimittajien ja asiakkaiden suuntaan. ”Meillä on nykyään paljon tehokkaampi työnkierto 3D-kommunikaation ansiosta. Sen avulla myös uudet asiaan osallistuvat henkilöt saavat paljon selvemmän kuvan tuotekehitysprojekteista,” kertoo Daniel Egebjerg ja lisää: ”Meillä on sääntö, että jokainen, joka on sidoksissa uuteen tuotteeseen, pystyy katsomaan sitä tuotekehitys- ja tuotantovaiheen aikana. Tämä on auttanut meitä parantamaan merkittävästi sekä tuotanto- että kokoonpanovaiheen tehokkuutta. Mikäli haluat optimoida tuotekehitys- ja tuotantoprosesseja, 3D CAD-järjestelmälle ei mielestäni ole vaihtoehtoa.”

Nykyään kommunikointi asiakkaiden kanssa perustuu laajasti 3D-malleihin ja Daniel Egebjerg painottaa, että tämä on parantanut asiakkaiden ymmärrystä heidän tuotteistaan.

Tuotteet: SOLIDWORKS PDM, SOLIDWORKS 3D CAD

Toimialat: Teollisuuskoneet ja -laitteet