Sarlin Furnaces AB

  • Paremmat tuotteet
  • Tehokkaammat myyntiprosessit
  • Vähemmän suunnitteluvirheitä
  • Parempi tekninen dokumentaatio
  • Tiiviimpi suunnitteluprosessinaikainen yhteistyö asiakkaiden kanssa

”Simulation tuo meidät lähemmäs todellista maailmaa suunnitteluprosessin aikana. Kun vertaamme ratkaisuja todellisiin fyysisiin tuloksiin, näemme meidän olleen hyvin tarkkoja ennusteissamme. Tämä tarkoittaa, että uskallamme antaa asiakkaillemme lupauksia uusista ratkaisuista aiemmin tuotekehitysprosessin aikana.”

HAASTE

Sarlin Furnaces AB on suomalaisen Sarlin Groupin tytäryhtiö. Yrityksellä on 30 työntekijää ja sillä on toimipaikat Västeråsissa ja Göteborgissa. Sarlin Furnaces kehittää, valmistaa, modernisoi ja huoltaa kaiken tyyppisiä uuneja, joita käytetään raudan, teräksen, alumiinin, sinkin tai muiden metallien lämpökäsittelyyn. Haasteena  räätälöityjen teollisuusuunien fyysisten ominaisuuksien tarkempi ennustaminen, virheiden vähentäminen kehitystyössä ja paremman myyntidokumentaation luonti.

RATKAISU

Myynti tehostuu ja asiakassuhteet vahvistuvat SOLIDWORKS Simulationin avulla

Flow Simulationia hyödyntämällä, Sarlin Furnaces AB pystyy luomaan parempia tuotteita, parantamaan ja tehostamaan myyntiviestintäänsä sekä työskentelemään tehokkaammin asiakkaidensa kanssa uusia ratkaisuja kehittäessään.

SOLIDWORKS Flow Simulationilla on tärkeä rooli ruotsalaisen Sarlin Furnaces AB:n tuotekehityksessä. Heidän on mahdollista ennustaa valmistamiensa teollisuusuunien käyttäytymistä todellisuutta vastaavissa olosuhteissa ennen valmistusta erilaisia fyysisiä ominaisuuksia simuloimalla. Samalla varmistetaan, että uunit vastaavat tarkasti asiakkaan vaatimuksia.

Simulation myyntityökaluna
“Simulaatiotulokset ovat meille valtava etu ennen kaikkea myyntiprosessissa. Tulosten avulla pystymme sitouttamaan asiakkaat prosesseihinsa ja kehittämään yhdessä ratkaisuja, jotka vastaavat hyvin heidän tarpeitaan sekä määrällisesti että laadullisesti,” kertoo myynti-insinööri Per Lundström. ”Molemmille osapuolille on hedelmällistä ja tuottoisaa keskustella ratkaisusta 3D-mallien ja simulaatiotulosten avulla. Niiden avulla pääsee myös hyvin keskustelun alkuun asiakkaiden kanssa. Heidän sitoutumisensa kehitysprojektiin on myynnin kannalta hyvin tärkeää meille,” hän kertoo.

Kilpailutekijä
Asiakkaat tilaavat uuden teollisuusuunin Sarlin Furnacesilta omaan kapasiteettiinsa perustuen. Myös tekijöistä, kuten energiansäästö, pienempi hiilijalanjälki, laadunvarmistus sekä tuotteiden jäljitettävyys, on tulossa yleisiä uuniratkaisujen hankinnassa.

Sarlin Furnacesin tulee pystyä esittelemään hyvin laajasti tuotteidensa ominaisuuksia myyntiprosessin aikana. Tässä yhteydessä SOLIDWORKS Flow Simulationista on tullut hyvin tärkeä. Uunit suunnitellaan 3D-malleina SolidWorksissa. Tämän jälkeen Flow Simulationia käytetään lämmön virtauksen ja -siirron sekä kuumenemisen ja jäähdytysajan analysointiin ja visualisointiin. ”3D-malleista ja simuloinnista on tullut yhä tärkeämpi kilpailutekijä meille, minkä ansiosta meillä on tekninen etulyöntiasema kilpailijoihimme nähden,” sanoo Per Lundström.

Oivallukset suunnittelussa johtavat innovaatioihin
Uudet uunit kehitetään vastaamaan asiakkaan erityistarpeita, mikä vuoksi Sarlin Furnacesin täytyy kehittää uniikkeja ratkaisuja. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että testataan eri vaihtoehtoja juuri oikean konseptin ja suunnitelman löytämiseksi kullekin projektille.

“Flow Simulationin avulla säästämme paljon aikaa, koska havaitsemme mahdolliset ongelmat ajoissa, mikä taas tarkoittaa vähemmän virheitä koko tuotekehitysprosessissa. Aiemmin meidän täytyi laskea monta tekijää manuaalisesti, jonka vuoksi virheiden mahdollisuus kasvoi ja joka taas johti vähemmän tarkkoihin tuloksiin,” sanoo Per Lundström.

Hän lisää, että 3D-mallinnuksen ja simuloinnin avulla on mahdollista toimittaa arvioita sekä valmiin ratkaisun hinnasta että takaisinmaksuajasta jo prosessin varhaisessa vaiheessa: ”Simulation tuo meidät lähemmäs todellista maailmaa suunnitteluprosessin aikana. Kun vertaamme ratkaisuja todellisiin fyysisiin tuloksiin, näemme meidän olleen hyvin tarkkoja ennusteissamme. Tämä tarkoittaa, että uskallamme antaa asiakkaillemme lupauksia uusista ratkaisuista aiemmin tuotekehitysprosessin aikana.”

Tehokas dokumentaatio
Per Lundström korostaa myös, että Sarlin Furnacesin tekninen dokumentaatio yrityksen tuotteista on parantunut merkittävästi 3D-mallien ja simulaation myötä: “Meillä on paljon parempi dokumentaatio kuin aiemmin. Löydämme tiedostot, osat ja piirustukset helpommin ja voimme jakaa suunnittelutietoa sekä automatisoida työnkiertoja. Jos koneeseen esimerkiksi tulee vikaa 15 käyttövuoden jälkeen, meillä on paljon parempi tietokanta SOLIDWORKS Enterprise PDM –järjestelmässämme. Pääsemme helposti käsiksi tiedostoihin ja näemme, mitä teimme kun mallia kehitettiin. Tämä oli hyvin hankalaa ennen PDM-ohjelmistoa.”