Steel ApS

Tuotekehitysaika lyheni yli 50%
Tuotantopiirustusten parempi laatu ja yhdenmukaisuus
Potentiaalisten asiakkaiden hankinta helpompaa 3D-visualisointien avulla
Yhtiön ammatillisen imagon yleinen parantuminen

”Näin jälkikäteen ajateltuna, meidän olisi pitänyt ottaa SolidWorks käyttöön jo useita vuosia sitten, mutta pelkäsimme 2D-piirustusjärjestelmästä 3D CAD-järjestelmään siirtymistä. Pelko on kuitenkin osoittautunut täysin perusteettomaksi. Tuotekehitykseen käytetty aika on lyhentynyt yli 50% ja olemme saaneet käyttöömme myös uuden upean myyntityökalun, jonka avulla uusien asiakkaiden hankinnasta on tullut paljon helpompaa.”

HAASTE

Steel ApS:n pääkonttori sijaitsee tanskalaisessa Nakskovin kaupungissa Lollandissa. Yrityksen perustivat vuonna 2004 veljekset Karsten ja Steffen Hovmand. Steel ApS työllistää 15-25 henkilöä erityisesti asiakaskohtaisten jätevesien ja tyhjiöviemäreiden tuotekehityksessä, tuotannossa ja kokoonpanossa. Yrityksen haasteina olivat liian pitkä tuotekehitysaika, paremmat myynnin työkalut demonstroitaessa asiakkaille yrityksen kykyä ratkaista haastavia tuotekehitystehtäviä, virheriski asiakkaiden muutosvaatimusten pohjalta tehdyissä tuotantopiirustuksissa sekä tarve rakenteiden lujuuslaskentaan.

RATKAISU

Tuotekehitysaika lyheni yli 50% ja uusien asiakkaiden hankinnasta tuli paljon helpompaa

Ottamalla käyttöön SolidWorksin, tanskalaisen konepajayritys Steel ApS:n tuotekehitysaika lyheni yli 50% ja uusien asiakkaiden hankinnasta tuli helpompaa SolidWorksin lisäominaisuuksien avulla.

“Näin jälkikäteen ajateltuna, meidän olisi pitänyt ottaa SolidWorks käyttöön jo useita vuosia sitten, mutta pelkäsimme 2D-piirustusjärjestelmästä 3D CAD-järjestelmään siirtymistä. Pelko on kuitenkin osoittautunut täysin perusteettomaksi. Tuotekehitykseen käytetty aika on lyhentynyt yli 50% ja olemme saaneet käyttöömme myös uuden upean myyntityökalun, jonka avulla uusien asiakkaiden hankinnasta on tullut paljon helpompaa.” Näin kertoo Nakskovissa sijaitsevan teollisuuskonepajayrityksen, Steel ApS:n, toimitusjohtaja Steffen Hovmand. Yritys työllistää SolidWorks Premim –lisenssin, jolla luodaan yrityskohtaisia ratkaisuja jäteveden käsittelyyn sekä tyhjiöviemäröinteihin liittyviin koneisiin ja –laitteisiin. Silti yli kaksi kolmasosaa tuloista kertyy teollisuuden konepajaratkaisuista, LVI- ja teknisten laitteiden erikoisratkaisuista sekä kunnostustehtävistä.

3D CAD –järjestelmän sisäiset ja ulkoiset edut

Steel ApS otti SolidWorksin käyttöön reilusti yli vuosi sitten ja käyttää nyt 3D CAD –ohjelmistoa sisäisesti tuotekehityksessään ja tuotannossaan sekä ulkoisesti myös markkinoinnissaan. ”SolidWorks auttoi työntekijöitämme saamaan paremman käsityksen malleistamme sisäisesti ja näin tuottavuutemme parani,” Steffen Hovmand kertoo ja lisää: ”CAD-järjestelmä on myös todella tehokas myyntityökalu, koska sekä olemassa olevat että potentiaaliset asiakkaamme saavat paremman kuvan tuotteistamme esittäessämme ne heille fotorealistisina 3D-visualisointeina. Asiakkaat on nyt helppo vakuuttaa siitä, että olemme asiantunteva yritys ja pystymme ratkaisemaan teknisesti hyvinkin haastavia tehtäviä.” Steep ApS käyttää SolidWorksia pääasiassa hitsattujen ohutlevy- sekä teräs- ja alumiiniputkirakenteiden kehittämiseen. Lisäksi yritys käyttää Premiumin Simulation-moduulia rakenteiden kestävyyden testaamiseen ja optimoimiseen, mikä Steffen Hovmandin mukaan on lyhentänyt tuotekehitykseen kuluvaa aikaa merkittävästi.

Asiakkaan vaatimat muutokset helppo tehdä SolidWorksilla

Koska Steel on erikoistunut asiakaskohtaisiin ratkaisuihin ja melko usein muutosten tekeminen rakenteisiin asiakkaan pyynnöstä on tarpeellista, kertoo Steffen Hovmand: “Olemme säästäneet huomattavasti aikaa. Asiakaskohtaisten muutosten tekemisestä rakenteisiin on CAD-järjestelmän ansiosta tullut helppoja ja nopeita. Aiemmin muutosten yhteydessä oli riski menettää jopa koko tilauskanta. Nyt kaikki on ajantasaista ja yhdenmukaista, koska muutokset heijastuvat automaattisesti koko 3D-malliin.” Steel ApS edustaa Tanskan markkinoilla kahta saksalaista yritystä, jotka ovat erikoistuneet jätevedenpuhdistus- ja biokaasulaitteisiin. Steel käyttää usein yrityksiltä suoraan ladattuja 3D-tiedostoja SolidWorks-suunnittelussaan ja myös tämä säästää tuotekehitysaikaa.

SolidWorksin peruskoulutus hyvä idea

Suunnittelutyön Steelillä tekee pääasiassa Steffen Hovmand. Hän korostaa, että CAD-järjestelmän kanssa on helppo päästä alkuun ja sitä on myös helppo käyttää jokapäiväisessä työssä. Viime vuonna hän osallistui PLM Groupin SolidWorks-peruskurssille. Kurssin ansiosta yritys on saanut CAD-ohjelmiston edut käyttöönsä nopeasti ja laajasti. ”Suosittelen lämpimästi, että yritykset hankkivat peruskurssin heti alkuun. Perusteiden jälkeen voi sitten tarvittaessa täydentää tietojaan jatkokursseilla. SolidWorks on hyvin laaja järjestelmä, joka pystyy ratkaisemaan monenlaisia tehtäviä,” hän sanoo.

Tehokas CAD-käyttötuki

Steel ApS on hankkinut myös ylläpidon ja sen myötä mahdollisuuden soittaa PLM Groupin käyttötukeen, kertoo Steffen Hovmand: “Olin aluksi skeptinen, mutta meillä on ollut todella positiivisia kokemuksia PLM Groupin käyttötuesta kohdatessamme suunnitteluhaasteita, joita emme ole itse pystyneet ratkaisemaan. Olemme saaneet heti korkeatasoista apua tai meidät on ohjattu toiselle asiantuntijalle, joka on voinut auttaa meitä. Olemme säästäneet aikaa tämän ansiosta,” hän korostaa.

SolidWorksin käyttöönoton jälkeen Steel on investoinut CNC-plasmaleikkausjärjestelmään, joka leikkaa CAD-järjestelmästä haettujen tiedostojen perusteella. ”Tämä on optimoinut tuotantoamme ja pystymme varmistamaan osien korkean laadun ja tarkkuuden,” sanoo Steffen Hovmand.