Swegon ILTO OY

  • Tuotekehitystietojen jäsentäminen ja työnkulun järkeistäminen ovat nopeuttaneet tuotekehitystä huomattavasti.
  • Tuotekehityksessä on saavutettu kustannussäästöjä.
  • Osia, komponentteja ja ratkaisuja voidaan käyttää uudelleen.
  • Aikaa vapautuu tuottavampaan suunnittelutyöhön.
  • Väärien valmistuskuvien aiheuttamat ongelmat ovat vähentyneet tuotannossa.
  • Tuotteiden laatu on parantunut.


”PDM on auttanut meitä säästämään paljon aikaa ja rahaa. Olemme luoneet rakenteen, jonka avulla varmistamme, että jokainen insinööri ja suunnittelija tietää täsmälleen, mistä hänen kaipaamansa tiedot löytyvät ja minne tiedot on tallennettava. Myös tuotteidemme laatu on parantunut, kun tiedämme, mitä versiota malleista, kuvista ja datasta pitää käyttää.”

Sarita Keppola, Swegon ILTOn tuotekehitysinsinööri

HAASTE

  • Tuotetietojen määrä oli valtava ja kasvoi jatkuvasti.
  • Yhtiö käytti sekä omia että ostettuja komponentteja, osia ja ratkaisuja.
  • Väärät valmistuskuvat aiheuttivat ongelmia tuotannossa.
  • Tietoja tallennettiin yksittäisille työasemille.

RATKAISU

Suomalaisyhtiö Swegon ILTO Oy käyttää SolidWorks Enterprise PDM:ää tuotetietojen hallintaan. Ohjelman avulla tuotekehityksessä ja tuotannossa on saavutettu huomattavia säästöjä. Samalla tuotteiden laatu on parantunut selvästi.


SolidWorks Enterprise PDM:n avulla Swegon ILTO on jäsentänyt ja järkeistänyt tuotekehitykseen ja tuotteiden päivitykseen liittyviä työprosessejaan. Ohjelman toimittajaksi se valitsi PLM Groupin. PDM:n käyttöönotto on nopeuttanut tuotekehitystä ja tuotannon valmistelua huomattavasti. PDM auttaa yhtiötä uusien ja vanhojen tuotekehitystietojen hallinnassa. Lisäksi se auttaa varmistamaan, että tuotannossa käytetään valmistuskuvien tuoreimpia versioita.

Swegon ILTO kuuluu ruotsalaiseen Swegon-konserniin. Se valmistaa ilmanvaihtojärjestelmiä ja liesituulettimia ja myy niitä erityisesti Suomen ja Pohjoismaiden markkinoilla Swegon Casa -tuotemerkillä. Yhtiön tuotevalikoima asuntojen ilmanvaihtojärjestelmien alalla on Pohjoismaiden laajin.

Swegon ILTO on käyttänyt tuotteiden ja ratkaisujen suunnitteluun SolidWorksia vuodesta 2005. Sillä on tällä hetkellä neljä SolidWorks Professional -lisenssiä. Heti 3D CAD -ohjelmiston käyttöönoton jälkeen yhtiö alkoi harkita PDM:n hankintaa parantaakseen CAD-mallien, piirrosten ja muiden suunnittelutietojen hallintaa. Päätös SolidWorks Enterprise PDM:n hankinnasta tehtiin viime vuonna. Ohjelman toimitti PLM Group.

Turhautumisesta innovointiin


”Aiemmin insinööreiltämme kului liikaa aikaa oikeiden tietojen etsimiseen ja tarkistamiseen. Syynä oli lähinnä huono versionhallinta ja sopivien työkalujen puuttuminen. Tämä oli yksi suurimmista syistä hankkia SolidWorks Enterprise PDM”, kertoo Swegon ILTOn tuotekehitysinsinööri Sarita Keppola.
”PDM:n avulla oikeat tiedot löytyvät nopeasti, ja tuotesuunnittelijat voivat keskittyä varsinaiseen innovointiin, joka tekee tuotteistamme entistä kilpailukykyisempiä. Toinen suuri etu on se, että voimme käyttää olemassa olevia komponentteja ja ratkaisuja uudelleen, sillä ne ovat helposti löydettävissä.”

Keppola kertoo myös valmistuskuvien väärien versioiden aiheuttaneen ongelmia yhtiön tuotannossa. PDM:n automatisoidut hyväksyntäprosessit ja työnkulut takaavat nyt sen, että uudet kuvat korvaavat automaattisesti vanhat versiot.

PDM säästää aikaa ja rahaa


Swegon Ilto on perustettu vuonna 1980. Yhtiössä on tuotettu vuosien varrella valtava määrä suunnitteludataa ja tiedostoja, ja sen tuotevalikoima on erittäin laaja. Yhtiön kävi yhä vaikeammaksi hallita 3D-malleja, kuvia ja dataa sekä varmistaa oikeiden versioiden käyttö. Samaan aikaan sen oli kyettävä seuraamaan suunnittelussa tapahtuvien muutosten vaikutuksia kaikkiin tuotteisiin.
Keppolan mukaan PDM:n käyttöönotto on tehostanut keskeisten tuotekehitystietojen seurantaa ja hallintaa.
”SolidWorks Enterprise PDM on auttanut meitä säästämään paljon aikaa ja rahaa. Olemme luoneet PLM Groupin kanssa rakenteen, jonka avulla varmistamme, että jokainen insinööri ja suunnittelija tietää täsmälleen, mistä hänen kaipaamansa tiedot löytyvät ja minne tiedot on tallennettava. Myös tuotteidemme laatu on parantunut, kun tiedämme, mitä versiota malleista, kuvista ja datasta pitää käyttää”, Keppola toteaa.
”Tuotesuunnittelijan näkökulmasta komponenttien, osien, ratkaisujen ja erilaisten yksityiskohtien uudelleenkäyttö on helpottunut paljon, sillä kaikki keskeiset tiedot ovat haettavissa helposti PDM-tietokannasta.”

Kivuton käyttöönotto


Keppola kertoo, että viimeisten viiden vuoden aikana Swegon ILTOn tutkimus- ja kehitysosasto on keskittynyt vahvasti suunnittelutyön modularisointiin sekä omien ja ostettujen osien käytön järkeistämiseen.
”Meillä oli melkoinen määrä vanhentuneissa formaateissa olevaa dataa. Sen vieminen PDM-tietokantaan on ollut iso urakka, mutta kun PDM päätettiin ottaa käyttöön, aloimme valmistautua asiaan käymällä läpi vanhoja CAD-kuvia ja malleja. Siksi järjestelmän varsinainen käyttöönotto ja automatisoitujen työnkulkujen luominen PLM Groupin kanssa sujui mutkattomasti”, Keppola toteaa.
Keppola korostaa myös PDM:n olevan helppo käyttää. Swegon ILTOn insinöörit ja suunnittelijat ovat tottuneet sen käyttöön nopeasti.