Ten Twelve

  • Tiiminjäsenten sujuva yhteistyö erilaisista taustoista ja työskentelytavoista riippumatta
  • Mahdollisuus jakaa töitä tiiminjäsenten kesken vakiintuneiden prosessien ansiosta
  • Tiimin osaamisen kasvu hyvien hakijoiden määrän lisäännyttyä
  • Visuaalisen viestinnän paraneminen

”SolidWorks tarjoaa meille joustavan alustan, jonka ansiosta teolliset muotoilijamme ja suunnittelijamme voivat tehdä tiivistä ja tehokasta yhteistyötä. CAD-järjestelmän avulla olemme voineet yhtenäistää prosessejamme niin, että yksi tiiminjäsen voi jatkaa työtään helposti siitä, mihin toinen kollega on jäänyt.”

 

HAASTE

Virolainen Ten Twelve -tuotekehitysyhtiö perustettiin vuonna 2004. Ensimmäisen parin vuoden aikana yritys käytti eri CAD-järjestelmiä, mutta päätyi sitten ottamaan käyttöön yhden, yhteisen 3D CAD -alustan. Heidän tuli löytää oikeat työkalut simuloinnin tekemiseen sekä prosessien ja työnkulun sujuvoittamiseen.

RATKAISU

SolidWorks on yleisimmin käytetty CAD-ohjelmisto. Sen käyttöönotto on auttanut tuotekehitysyhtiö Ten Twelvea myös osaavien työntekijöiden rekrytoinnissa.

Virolainen tuotekehitysyhtiö OÜ Ten Twelve on yksinkertaistanut sisäisiä prosessejaan SolidWorksin avulla. Suuri osa yhtiön asiakkaista valmistaa kuluttajaelektroniikkaa. 3D CAD ohjelman ja SolidWorks Simulationin ansiosta Ten Twelven teolliset muotoilijat ja mekaniikkasuunnittelijat voivat tarjota asiakkailleen entistä kehittyneempiä teknisiä ratkaisuja.

”SolidWorks tarjoaa meille joustavan alustan, jonka ansiosta teolliset muotoilijamme ja suunnittelijamme voivat tehdä tiivistä ja tehokasta yhteistyötä. CAD-järjestelmän avulla olemme voineet yhtenäistää prosessejamme niin, että yksi tiiminjäsen voi jatkaa työtään helposti siitä, mihin toinen kollega on jäänyt”, kertoo yhtiön osakas Tarmo Härmaorg. ”Suunnitteluvaiheessa voidaan tehdä helposti muutoksia esimerkiksi koteloinnin muotoon, jos elektroniikkakomponenttien tai mekaanisten yksityiskohtien huomataan asettavan rajoitteita koteloinnin muodoille.”

SolidWorks-osaajia on helppo löytää

Ten Twelve perustettiin vuonna 2004. Ensimmäisinä vuosinaan yritys käytti erilaisia CAD-ohjelmia. Vuonna 2007 käyttöön päätettiin ottaa uusi yhteinen CAD-alusta, ja vertailujen jälkeen valinta kohdistui SolidWorksiin. ”Päätös syntyi helposti teknisistä syistä ja siksi, että SolidWorksia käytetään laajalti Virossa”, toimitusjohtaja Jukka Halttunen kertoo.

”Valitsimme SolidWorksin ennen kaikkea siksi, että se on virolaisissa oppilaitoksissa yleisimmin käytetty suunnitteluohjelma. Kun haemme uusia työntekijöitä, tavoitamme suuremman määrän osaavia hakijoita. Uudet työntekijät pystyvät myös aloittamaan tehokkaan työskentelyn nopeasti, sillä ainakaan ohjelmiston opetteluun ei tarvita pitkää perehdytystä. Ratkaisevaa oli myös se, että suuri osa asiakkaistamme ja alihankkijoistamme käyttää SolidWorksia. Saman ohjelmiston käyttö helpottaa ja nopeuttaa yhteistyötä sekä parantaa kommunikointia projekteissamme.”

Lujuus- ja lämpötilasimulaatioita

SolidWorks Simulation Professional on tuotekehitystyössä avainasemassa. Sillä tehdään lujuuslaskelmia, simuloidaan lämmönsiirtymiä ja optimoidaan näin uusia tuotteita. ”Simulointiohjelman avulla voimme testata ja verifioida suunnitelmiamme. Ohjelma auttaa tuotteiden optimoinnissa ja vähentää samalla prototyyppien tarvetta”, Tarmo Härmaorg kertoo.

Viime aikoina ohjelmaa on käytetty monissa tuotekehitysprojekteissa lämmönsiirtymien simulointiin ja jäähtymisen analysointiin. Esimerkiksi hiljattain kehitetyn LED-lampun jäähdytyspinnat optimoitiin SolidWorks Simulationin avulla.

Toisessa tuoreessa projektissaan Ten Twelve optimoi simulointiohjelmalla UPS-varavirtajärjestelmien akkukotelot. Kotelo koostuu noin 50 peltiosasta. Simuloinnilla tavoiteltiin mahdollisimman kestävää rakennetta niin, että materiaalia kuluisi kuitenkin mahdollisimman vähän.

Ihanteellinen ratkaisu tekniseen viestintään

Tuotekehityshankkeissa, joissa uusia muotoilukonsepteja visualisoidaan SolidWorksin 3D-mallien avulla, ohjelmalla on tärkeä osa viestinnässä asiakkaiden, alihankkijoiden ja tuotannon suuntaan. Suunnitteluvaiheessa olevia tuotteita voidaan kuvata eri suunnista ja niistä voidaan luoda lähes valokuvamaisia tuotekuvia. Asiakkaat voivat katsella kuvia maksuttomalla eDrawings-katseluohjelmalla. Monipuolisten kuvien avulla kumppanit ja asiakkaat voivat tehdä päätöksiä uusien tuotteiden muotoilusta.
”Olemme suunnitelleet viime vuosina lähinnä pienikokoista kuluttajaelektroniikkaa kotikäyttöön. SolidWorks ja eDrawings ovat erinomaisia työkaluja visuaaliseen viestintään tällaisissa hankkeissa”, Jukka Halttunen kertoo.

Ten Twelve on kehittänyt järjestelmän, jolla se voi ohjata muotoilijoiden ja suunnittelijoiden yhteistyötä SolidWorksissa. Tarmo Härmaorg kertoo yrityksen harkitsevan SolidWorks Enterprise PDM -järjestelmän käyttöönottoa. Se tekisi prosessista entistäkin sujuvamman. ”Yrityksemme kasvaa nopeasti. Meillä on 18 työntekijää, ja lisäksi käytämme freelancereita. Hankimme siksi PDM-järjestelmän todennäköisesti muutaman vuoden sisällä”, hän toteaa.