Turku University of Applied Sciences (TUAS )

Opiskelijat oppivat hyödyntämään teoriaa käytännössä
Toimivaa FMS-valmistusjärjestelmän pienoismallia voidaan esitellä messuilla ympäri maailmaa
Turun ammattikorkeakoulun koulutusohjelman ja TKI-tiimin arvostus opiskelijoiden silmissä on kasvanut yrityksen panostuksen myötä
Projektin ansiosta Fastemsin on helpompi löytää sopivia työntekijöitä tulevaisuudessa, koska he ovat päässeet tutustumaan opiskelijoihin ja heidän taitoihinsa

”Meille on todella tärkeää olla mukana tällaisissa projekteissa, jotta näemme, millaista työvoimaa ja taitoja yritykset ovat hakemassa. Saamme samalla hyvän kuvan siitä, miten voimme viedä koulutusohjelmiamme tuohon suuntaan.”

HAASTE

Turun ammattikorkeakoululla on noin 9500 opiskelijaa ja 800 opettajaa. Ammattikorkeakoulu ja Teknologiateollisuuden TKI-tiimi osallistuu vuosittain kymmeniin yritysmaailman tutkimus- ja kehitysprojekteihin. Oppilaitoksesta valmistuu joka vuosi noin 1500 opiskelijaa eri tieteen aloilta.

Fastemsin pääkonttori sijaitsee Tampereella ja sillä on toimistoja ympäri maailmaa. Yrityksessä työskentee noin 530 työntekijää. Fastems valmistaa joustavia valmistusjärjestelmiä (FMS) ja robottisoluja lastuavan työstön CNC-työstökoneiden automaatioon sekä tarjoaa automaatioon liittyviä palveluja. Yritys tekee yhteistyötä kaikkien merkittävien metallintyöstökoneiden valmistajien kanssa ja integroi niiden tuotteista automaatioratkaisuja.

Fastems halusi esitellä täysin toimivaa FMS-valmistusjärjestelmäänsä pienoismallina messuilla ja näyttelyissä ympäri maailmaa

RATKAISU

Ainutlaatuista yhteistyötä Turun ammattikorkeakoulun ja yritysmaailman välillä

SolidWorks on avainasemassa Turun ammattikorkeakoulun ja Fastemsin välisessä yhteistyössä. Projektin tuloksena on syntynyt maailman ensimmäinen toimiva pienoismalli valmistusjärjestelmästä.

Viime vuonna Hannoverin työstökonemessuilla sekä suurilla metalliteollisuusmessuilla Venäjällä oli mahdollista nähdä maailman ensimmäinen 1:10 pienoismalli täysin toimivasta ja skaalautuvasta valmistusjärjestelmästä (FMS). Tämä pienoismalli on tulosta valmistusjärjestelmä- ja robotiikkayritys Fastemsin sekä Turun ammattikorkeakoulun Teknologiateollisuuden TKI-tiimin yhteistyöstä. Fastems pyysi oppilaitosta kehittämään ja valmistamaan pienoismallin, joka on tarkka kopio heidän FMS-järjestelmästään.

”Meille on todella tärkeää olla mukana tällaisissa projekteissa, jotta näemme, millaista työvoimaa ja taitoja yritykset ovat hakemassa. Samalla saamme hyvän kuvan siitä, miten voimme viedä koulutusohjelmiamme tuohon suuntaan, ” kertoo Turun ammattikorkeakoulun Teknologiateollisuuden TKI-tiimin projektipäällikkö Jussi Liikkanen, joka on vastannut kehitysprojektin mekaniikkapuolesta: ”Projektin ansiosta Fastemsin on helpompi löytää sopivia työntekijöitä tulevaisuudessa päästyään tutustumaan opiskelijoihimme ja heidän taitoihinsa. Lisäksi koulutusohjelmamme arvostus opiskelijoiden silmissä on kasvanut yrityksen panostuksen myötä.”

SolidWorks Enterprise PDM projektin selkärankana

Pienoismalli suunniteltiin SolidWorksilla Fastemsin malleihin perustuen. Opiskelijat ovat käyttäneet CAD-järjestelmää mekaniikkasuunnittelussa, simuloinnissa ja visualisoinnissa. Projektissa käytettiin SolidWorks Enterprise PDM –ohjelmistoa tiimityön tukena. Emme voineet käyttää Fastemsin olemassa olevia CAD-malleja, joten opiskelijoiden täytyi luoda järjestelmän 3D-mallit itse. Tuloksena on täysin toimiva pienoismalli aidolla ohjauspaneelilla, aivan kuten Fastemsin järjestelmässä. Jussi Liikkanen kertoo projektin olleen suuri haaste opiskelijoille, jotka jaettiin johto-, kehitys- ja tuotantotiimeihin.

Teknisistä haasteista ja mallinnuksesta suoriutuminen

Kehitystiimi on simuloinut FMS-järjestelmän liikkuvien osien kestävyyttä ja rakenteita SolidWorks Simulationilla. ”Syynä hyvin intensiiviseen simulointiin on ollut pienoismallin rakenteiden pieni koko. Halusimme myös tietää, oliko malli tarpeeksi kestävä ja toimivatko sen liikkuvat osat odotetusti,” kertoo Jussi Liikkanen.

3D-tulosteita SolidWorks-malleista

Turun ammattikorkeakoulu on käyttänyt SolidWorksia useiden pienoismallin sisäisten ohutlevyosien sekä koneistettujen osien suunnittelussa. Lisäksi suuri osa pienoismallista koostuu 3D-tulostetuista komponenteista. Oppilaitos on kehittänyt ja rakentanut myös omia 3D-tulostimia opiskelijaprojekteina, joilla voidaan tuottaa komponentteja. Opiskelijat ovat käyttäneet eDrawingsia suunnittelu- ja tuotantotiimien välisessä kommunikoinnissa sekä PhotoView 360 –ohjelmaa fotorealististen visualisointien tuottamisessa.

Kumppanien etsintä koko ajan käynnissä

Jussi Liikkanen kuvailee yhteistyötä Fastemsin kanssa erittäin hyödylliseksi molempien osapuolten kannalta: ”Sekä Fastems että me olemme olleet hyvin tyytyväisiä yhteistyöhön, joka on sujunut hyvin ja jatkuu edelleen,” hän sanoo ja lisää: ”Etsimme koko ajan yhteistyökumppaneita. Vaikka aikataulut ovatkin haasteellisia, opintoja integroidaan projekteihin jatkuvasti ja opiskelijat pääsevät työskentelemään haastavissa ja opettavaisissa projekteissa.”

3D-mallien uudelleenkäyttö säästää aikaa

Opiskelijat ovat kehittämässä uutta FMS-järjestelmän pienoismallia Fastemsille. Kaikki pienoismallit tulevat käyttöön Fastemsin markkinoinnissa ja koulutuksessa mm. messuilla ympäri maailmaa.

”Uusien mallien kehitys ja tuotanto on paljon helpompaa, koska meillä on jo kaikki SolidWorks-mallit ensimmäisestä projektista tallennettuna PDM-järjestelmäämme ja voimme käyttää niitä uudelleen. Uudemmat pienoismallit ovat versioita ensimmäisestä ja perustuvat Fastemsin antamaan palautteeseen sekä järjestelmälle tehtyihin testeihin,” kertoo Jussi Liikkanen.