VAK Oy

  • Tuotannon läpimenoaika on pienentynyt merkittävästi
  • Tuotteiden laatu on parantunut
  • Tuotteiden yhtenäistäminen ja modularisointi on mahdollistunut
  • Virheet ovat vähentyneet oleellisesti

HAASTE

VAK Oy on erikoistunut raskaan kuljetuskaluston valmistamiseen. Sen tuotteisiin kuuluvat mm. perävaunut, autojen korit, vaihtolavalaitteet, jalkalavakontit ja erikoistuotteet. VAK Oy:n tuotteet näyttävät melko samanlaisilta, mutta tosiasiassa räätälöintiä tehdään lähes aina asiakkaiden tarpeista riippuen. Yritys valmistaa myös täysin asiakaskohtaisia erikoistuotteita, joissa komponentit ja suunnittelu ovat aina erilaisia. Suunnittelun haasteita ovat ns. yksinkertaisten rakenteiden muuttaminen asiakaskohtaisiksi, jolloin syntyy helposti suunnitteluvirheitä.

VAK Oy

RATKAISU

VAK Oy on valinnut SolidWorks-suunnittelujärjestelmän tuotekehityksensä työkaluksi. Sen ansiosta yritys on onnistunut lyhentämään huomattavasti toimitusaikoja tehostamalla suunnittelua ja modularisoimalla tuotteita. Lisäksi suunnitteluautomaatiosovellus on valittu automatisoimaan aikaa vieviä rutiinitöitä. Tuotetietoa hallitaan PDM-järjestelmällä.

Tuotteet: TACTON, SOLIDWORKS 3D CAD

Toimialat: Kuljetus- ja liikenne