VAK Oy

Tuotannon läpimenoaika on pienentynyt merkittävästi
Tuotteiden laatu on parantunut
Tuotteiden yhtenäistäminen ja modularisointi on mahdollistunut
Virheet ovat vähentyneet oleellisesti

”Suurin hyöty 3D-suunnittelusta on havaittavissa tuotannossa, jossa läpimenoaikaa on saatu pienennettyä oleellisesti, koska kaikki osat tulevat valmiina ja sopivat täydellisesti yhteen. Enää ei tarvitse odottaa puuttuvia osia eikä suunnitella jotakin kohtaa sen jälkeen kun työ on tehty tiettyyn vaiheeseen.”

HAASTE

VAK Oy on erikoistunut raskaan kuljetuskaluston valmistamiseen. Sen tuotteisiin kuuluvat mm. perävaunut, autojen korit, vaihtolavalaitteet, jalkalavakontit ja erikoistuotteet. VAK Oy:n tuotteet näyttävät melko samanlaisilta, mutta tosiasiassa räätälöintiä tehdään lähes aina asiakkaiden tarpeista riippuen. Yritys valmistaa myös täysin asiakaskohtaisia erikoistuotteita, joissa komponentit ja suunnittelu ovat aina erilaisia. Suunnittelun haasteita ovat ns. yksinkertaisten rakenteiden muuttaminen asiakaskohtaisiksi, jolloin syntyy helposti suunnitteluvirheitä.

RATKAISU

VAK Oy on valinnut SolidWorks-suunnittelujärjestelmän tuotekehityksensä työkaluksi. Sen ansiosta yritys on onnistunut lyhentämään huomattavasti toimitusaikoja tehostamalla suunnittelua ja modularisoimalla tuotteita. Lisäksi suunnitteluautomaatiosovellus on valittu automatisoimaan aikaa vieviä rutiinitöitä. Tuotetietoa hallitaan PDM-järjestelmällä.