Metallien 3D-tulostus on tulevaisuutta

Metallien 3D-tulostus on tulevaisuutta

Metalliosien ja -tuotteiden 3D-tulostus voi tarjota yrityksille merkittäviä etuja. Sen avulla voidaan esimerkiksi lyhentää markkinoilletuontiaikaa ja alentaa tuotantokustannuksia.

Metallien 3D-tulostus on tarjonnut yrityksille mahdollisuuden tuoda markkinoille uusia
ja innovatiivisia tuotteita nopeammin ja edullisemmin kuin koskaan ennen. Menetelmästä käytetään myös nimitystä additive manufacturing. Metallien 3D-tulostus auttaa yrityksiä myös vastaamaan uudenlaisten, räätälöityjen tuotteiden kysyntään, joka kasvaa jatkuvasti.

Metallien 3D-tulostus nopeuttaa tuotekehitystä ja valmistusta, mikä puolestaan alentaa monenlaisten tuotteiden kustannuksia merkittävästi. Lisäksi menetelmä mahdollistaa yhä monimutkaisempien tuotteiden valmistamisen.ProX direct metal_lamella_tiremold

3D-tulostus syntyi 1980-luvun puolivälissä. Sitä on käytetty pääasiassa muovisten prototyyppien ja lopputuotteiden valmistukseen. Viime vuosina teknologian kehitys on kuitenkin mahdollistanut monenlaisten metallien ja keraamien tulostamisen. Siksi nykyisin voidaan tulostaa uudenlaisia tuotteita, joiden fyysiselle kestävyydelle asetetaan kovia vaatimuksia.

Metallien 3D-tulostus on vallannut alaa varsinkin ilmailu- ja autoteollisuudessa, ja viime vuosina se on levinnyt nopeasti uusille aloille, kuten kuluttajatuotteiden ja lääkinnällisten tuotteiden valmistukseen. 3D-tulostetut tuotteet ovat pääasiassa laadukkaita prototyyppejä ja loppukäyttäjille suunnattuja tuotteita, joita valmistetaan tyypillisesti pieninä tai keskisuurina sarjoina.

3D-metallitulostimista on tullut taloudellisesti kilpailukykyisiä perinteisten tuotantovälineiden kuten CNC-koneistuskeskusten kanssa. Tulostimien etu on siinä, että ne ovat integroitavissa saumattomasti 3D CAD -suunnitteluun ja 3D-skannaukseen.

Monimutkaiset muodot eivät ole ongelma

spider LP3D-tulostusta käyttämällä tuotekehityksessä voidaan painottaa tuotteiden toimivuutta niiden valmistettavuuden sijaan. Kun osia tulostetaan metallista, yritykset voivat kehittää ja valmistaa tuotteita, joista ne saattoivat aiemmin vain uneksia. Tällaisten tuotteiden valmistaminen perinteisillä tuotantovälineillä olisi joko äärimmäisen vaikeaa tai täysin mahdotonta.

Toisin kuin esimerkiksi koneistuksessa, jolloin kappaleesta poistetaan materiaalia, 3D-tulostuksessa osa luodaan lisäämällä metallia ohuelti kerros kerrokselta. Prosessin avulla voidaan valmistaa osia, jotka ovat geometrialtaan ja rakenteeltaan hyvin monimutkaisia sekä sisä- että ulkopuolelta. Lisäksi tuote voidaan tulostaa nopeasti ja helposti yhdellä kertaa, kun taas aikaisemmin toivotun lopputuloksen saavuttaminen saattoi vaatia useiden yksittäin valmistettujen osien yhdistämistä.

 

Mahdollisuus liiketoiminnan laajentamiseen

Metallien 3D-tulostus tarjoaa yrityksille mahdollisuuden myös täydentää perinteistä liiketoimintaansa. 3D-tulostuksen ansiosta ne voivat antaa tarjouksia pienten ja keskisuurten erien valmistuksesta, mikä ei olisi kannattavaa perinteisillä tuotantolaitteilla. Näin yritykset voivat laajentaa perinteistä liiketoimintaansa töihin, joissa katteet ovat perinteisesti korkeat. Ne voivat myös valmistaa monimutkaisia ja räätälöityjä tuotteita nopeasti ja kohtuuhintaan asiakkaan tarpeiden mukaan.

Print on demand – tulostusta tarpeen mukaan

3D-tulostus tarjoaa tuotantoketjulle mahdollisuuden aivan uudenlaiseen joustavuuteen, sillä esimerkiksi varaosia voidaan valmistaa asiakkaan tarpeen mukaan joko keskitetysti tai paikallisesti. Tämä voi pienentää varastoja valtavasti ja nopeuttaa uusien osien toimituksia merkittävästi. Tähän saakka menetelmää on hyödynnetty lähinnä offshore-, auto- ja ilmailuteollisuudessa, jossa vaatimukset sekä laadun että toimitusaikojen suhteen ovat tiukat.
Joustavuus ulottuu myös tulostustekniikkaa hyödyntävään tuotantoon: samalla koneella voidaan valmistaa monenlaisia tuotteita ilman suuria kustannuksia, joita aiheutuu koneistusoperaatioiden käynnistämisestä ja tuotantolaitteiden mukauttamisesta. Samasta tuotteesta voidaan valmistaa myös monenlaisia versioita samassa ajossa.

Pohjoismaat ja Baltian maat muita jäljessäProX-direct metal

Metallien 3D-tulostus on yleistynyt huomattavasti monissa suurissa Euroopan maissa, Yhdysvalloissa, Venäjällä ja Aasian maissa. Sen sijaan Pohjoismaissa ja Baltian maissa sen käyttöönotto on edennyt hitaammin.

Metallien tulostaminen on hyvin ajankohtainen aihe, ja asiakkaamme ovat siitä varsin kiinnostuneita. Tavoitteenamme on tarjota Pohjoismaiden ja Baltian maiden yrityksille edellytykset hyödyntää 3D-tulostuksen mahdollisuuksia.

 

 

 

HenrikL

 

 

Henrik Larsen
Nordic and Baltic Business Development Manager, Additive Manufacturing,
PLM Group

Pyydä lisätietoja