Näin lasketaan Metal X – metallitulostimeen investoimisen tuotto (ROI)

Tässä artikkelissa tarkastellaan kahta tekijää, jotka ratkaisevat, millainen tuotto Metal X -tulostimeen investoimalla saadaan. Ne ovat hankintakustannukset ja sijoituksen tuoma lisäarvo.

Investoinnin tuoton merkitys

Jos et työskentele tutkimuksen ja kehittämisen parissa, sinulle on luultavasti tullut tutuksi kolmikirjaiminen lyhenne, joka johtaa yleensä hankintojen kariutumiseen: ROI. Ihannemaailmassa henkilöstö voisi aina investoida riskittömästi, mutta valtaosa yrityksistä haluaa tehdä vain kannattavia sijoituksia. Mittarina käytetään usein investoinnin tuottoa (ROI). Tämä pätee erityisesti kalliisiin sijoituksiin, kuten CNC-jyrsimiin, teollisuusrobotteihin ja muihin suuriin tuotantokoneisiin.

Yleensä kalliin investoinnin tuotto on helppo laskea etukäteen. Otetaan esimerkiksi CNC-jyrsin. Jos yrityksellä on jo kolme CNC-jyrsintä ja se harkitsee neljännen hankkimista, sijoituksen tuoma lisäarvo on varsin yksinkertaista arvioida aiempien kokemusten perusteella. Mutta kun kyseessä on uudenlainen tekniikka, kuten 3D-tulostus, investoinnin tuoton laskeminen voi aiheuttaa päänvaivaa. Jos tekniikan käytöstä ei ole kokemusta, saattaa olla mahdotonta ennustaa sen vaikutusta liiketoimintaan. Siksi moni yritys karttaa 3D-tulostusta.

3D-metallitulostus on mainio esimerkki tekniikasta, jota on vaikea kvantifioida. Tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka voidaan laskea Markforged Metal X -metallitulostimen hankintakustannukset ja sen tuoma lisäarvo.

Haluatko kuulla lisää metallien 3D-tulostamisen hyödyistä? Lataa e-kirjamme Three Benefits of 3D Printing Metal Parts. LATAA NYT >

Hankintakustannukset

Ensimmäinen askel investoinnin tuoton laskemisessa on hankintakustannusten selvittäminen. Niillä tarkoitetaan kaikkia 3D-tulostimen asentamiseen ja henkilöstön kouluttamiseen liittyviä kuluja.  Metal X:n tapauksessa summa voi vaihdella sen mukaan, millaisen ratkaisun yritys valitsee ja millaisia valmisteluja sen tiloissa täytyy tehdä ennen asennusta. Kattavan laskelman tekeminen edellyttää prosessin jokaisen vaiheen huomioimista. Hankintakustannukset koostuvat seuraavista osa-alueista:

 • koneen hinta
 • huoltosopimuksen hinta: ylläpitävä huolto, takuu ja varaosat
 • tilojen muokkaamisesta aiheutuvat kulut: 3D-tulostimen vaatima sähkö ja ilmanvaihto
 • rahti- ja asennuskulut
 • koulutusmenot: niitä ei arvioida tarkkaan, vaan tällä viitataan työntekijöihin, joita koneen käyttö vaatii.

Kustannukset voivat vaihdella merkittävästi, mutta Metal X -perusmetallitulostin maksaa yleensä 140 000–180 000 euroa.

Lisäarvoa tuovat tekijät

On täysin laskettavissa, kuinka paljon 3D-tulostimen hankinta kokonaisuudessaan maksaa, mutta uudesta tekniikasta saatavan lisäarvon kvantifiointi voi osoittautua mahdottomaksi ilman oikeanlaista tietoa. Metal X:n osalta suosittelemme seuraavaa yksinkertaista, kustannuksiin perustuvaa menetelmää, jonka avulla voi karkeasti arvioida, millainen säästö ajan myötä syntyy. On hyödyllisintä verrata 3D-tulostusta perinteiseen valmistustekniikkaan.

 1. Etsi vertailuun sopiva osa: Valitse tai suunnittele tavanomainen osa, jonka voisi tulostaa metallista.  Sen ei tarvitse olla osa, jota aiotaan valmistaa sata kappaletta, mutta sen tulisi olla tyypillinen esimerkki siitä, mihin 3D-tulostinta käytettäisiin. Jos et ole varma, mitä metallista kannattaa tulostaa, ota meihin yhteyttä. Autamme mielellämme.
 2. Selvitä osan tulostuskulut: Lataa vain tiedostosi Markforgedin Eiger-ohjelmaan, joka laskee osan tulostuskulut. Niihin vaikuttaa useampi tekijä, mukaan lukien materiaalin, työn ja sintrauksen hinta (sähkö, käyttöaineet ja kaasu). Kokonaisyksikkökustannuksen selvittäminen on välttämätöntä vertailun kannalta.
 3. Laske, kuinka paljon osan valmistaminen maksaa perinteisellä tekniikalla, kuten CNC-jyrsinnällä. Jos käytätte alihankkijaa, tarvitsemasi tiedot löytyvät tarjouksesta. Jos taas yrityksenne valmistaa osan itse, laadi kattava lista kustannuksista. Ota huomioon materiaali- ja työvoimakulut (sekä aihion tekemisen että työstämisen osalta) ja mahdolliset muut käyttö- tai valmistuskulut. Tarkkuuden vuoksi on syytä valita realistinen tuotantomäärä ja arvioida kumpaakin valmistustapaa sen pohjalta.
 4. Vertaa valmistusaikaa 3D-tulostamisen ja perinteisen valmistustekniikan kustannuksiin laskeaksesi säästön, joka syntyy aikayksikköä kohti.
 5. Jaa 3D-tulostimen hankintakulut kustannussäästöllä aikayksikköä kohti saadaksesi selville, kuinka kauan vie ennen kuin investointi alkaa tuottaa. Jos siihen kuluu korkeintaan kaksi vuotta, on todennäköistä, että esimiehesi pitää sijoitusta hyvänä. Jos taas tuottoa on luvassa vasta silloin, kun 3D-tulostimen käyttöikä alkaa lähestyä loppuaan, kannattaa miettiä koneeseen kohdistuvia odotuksia tarkkaan ennen investointia.

Tämä menetelmä toimii erittäin hyvin, kun halutaan kvantifioida uuden koneen hankinnasta saatavaa taloudellista hyötyä, mutta se ei osoita 3D-tulostuksen muita etuja. 3D-tulostus voi osaltaan lyhentää läpimenoaikoja, mikä voi puolestaan lyhentää iteraatiosyklejä ja tuoda yritykselle paljon lisäarvoa.

Lopuksi

Kun harkitaan uudenlaista tekniikkaa, mahdollisen liikearvon ennustaminen tuottaa monelle yritykselle hankaluuksia. ROI-laskelman tekeminen ratkaisee ongelman kolmella eri tavalla:

 • Se antaa selkeän, vahvan ja kvantifioitavan perusteen investoida uuteen tekniikkaan.
 • Se erittelee investointi- ja valmistusprosessin jokaisen vaiheen kustannukset tarkasti.
 • Sen avulla voi jo ennen investointia arvioida realistisesti, kuinka paljon lisäarvoa uusi kone tuo.