OHJELMISTO KAIKKIA SIMULOINTEJA VARTEN

SIMULIA

Miten voin parantaa suunnittelua? Missä ovat tuotteeni heikot kohdat? Simuloinnin avulla saat näihin kysymysiin vastauksen, sillä intuitio ei välttämättä aina pidä paikkaansa.

Mitä on simulointi?

Simuloinnit ovat osa kaikkien fyysisten tuotteiden tuotekehitystä. Kun tuotteita suunnitellaan, simulointi auttaa tutkimaan niitä ja selvittämään, miten tuote käyttäytyy todellisessa käytössä.

Simuloinnin avulla voit esimerkiksi virtuaalisesti testata tuotteitasi niissä olosuhteissa, joihin ne on suunniteltu, saadaksesi selville tuotteidesi suorituskyvyn, luotettavuuden ja turvallisuuden. Simulointi auttaa siis tuotekehitystä varmistamaan tuotteen toimivuuden.

Simulointeja voidaan tehdä useilla eri osa-alueilla tuotteen luonteesta riippuen: koneet vaativat erilaista simulointia kuin älylaitteet.

Mikä on SIMULIA??

SIMULIA on joukko ohjelmistoja erilaisia simulaatioita varten. SIMULIA on olennainen osa suunnittelua niin suurissa kuin pienissäkin yrityksissä. Sitä käytetään:

 • Tuotteiden optimointiin
 • Suunnitteluvirheiden välttämiseen
 • Tuotteen suorituskyvyn validointiin
 • Kalliiden fyysisten prototyyppien poistamiseen
 • Sääntely- ja sertifiointivaatimusten täyttämiseen
 • Kestävimpien tuotteiden valmistamiseen
 • Tuotteiden markkinoille ajoissa saamiseen ja budjetissa

Alansa johtavat yritykset käyttävät SIMULIAa

Luo luotettavia simulointituloksia

SIMULIA tarjoaa erilaisia simulointiominaisuuksia, kuten elementtimenetelmän (FEA), numeerisen virtausdynamiikan (CFD), optimoinnin, monifysiikkasimuloinnin ja paljon muuta. Näin käyttäjä voi vastata erilaisiin simulointihaasteisiin ja pystyä analysoimaan monimutkaisia järjestelmiä.

Koska SIMULIA käyttää kehittynyttä teknologiaa, se tuottaa tarkkoja ja luotettavia simulointituloksia. Integrointi muiden ohjelmistojen, kuten CAD-työkalujen, PLM-järjestelmien ja HPC-klustereiden kanssa on mahdollista. Näin voit tehdä yhteistyötä ja vaihtaa tietoja helposti.

Simulia-ohjelmistoja on saatavana erillisinä tuotteina ja 3DEXPERIENCE-alustalla, ja niissä on joitakin muunnelmia fysiikan osa-alueesta riippuen. Erilliset tuotteet, katso esimerkiksi Abaqus.

KUINKA SIMULIAA KÄYTETÄÄN

3DEXPERIENCE-alustan käyttäminen simulointeihin tarjoaa monia etuja verrattuna perinteiseen lähestymistapaan, jossa käytetään erillisiä ohjelmistoja.

Pilvipohjaisen alustan avulla 3D-CAD-mallisi voidaan yhdistää suoraan simulointiisi, eikä vientiä tai manuaalisia tiedostomuunnoksia tarvita, vaan kaikki tallennetaan pilveen. Tuloksia voivat tarkastella kaikki, joilla on käyttöoikeus, ja tulokset ja oivallukset ovat helposti jaettavissa osastojen välillä.

Joustavien ja skaalautuvien lisensointivaihtoehtojemme ansiosta voit vuokrata tai ostaa ohjelmiston tarpeidesi mukaan. Lisenssin vuokraaminen on hyvä vaihtoehto niille, jotka haluavat käyttää erinomaisia työkaluja helposti ja joustavasti edullisesti.

SIMULIA DOMAINIT
3DEXPERIENCE-alustalla

SIMULIA-brändi kattaa seuraavat osa-alueet: Structures, Fluids,
Electromagnetics, Vibro-Acoustics ja Multi-body motions, sekä Multiscale/Multidiscipline-työkalut ja optimointi- ja automaatiotyökalut.

Tässä esitellään kolme niistä:
Structures, Fluids, and Electromagnetics.

Työkalut

Structural Simulations

3DEXPERIENCE-alustan Structural Simulations -työkalut perustuvat tehokkaaseen ja maailmanluokan Abaqus-teknologiaan. Tarpeistasi riippuen käytettävissä on useita rooleja, joilla on erilaisia ominaisuuksia. Aloitusroolit mahdollistavat lineaariset ja staattiset simulaatiot osille ja yksinkertaisesti yhdistetyille kokoonpanoille.

Fluid Simulations/CFD

3DEXPERIENCE-alustan Fluid Simulations/CFD -työkalujen avulla voit analysoida kaasujen ja nesteiden virtausta ulkoisissa ja sisäisissä järjestelmissä. Voidaan tehdä laminaarisen ja turbulenttisen, newtonilaisen ja ei-newtonilaisen, kokoonpuristumattoman ja kokoonpuristuvan virtauksen vakio- ja transienttisimulaatioita.

Electromagnetics

Näiden työkalujen avulla voit simuloida sähkö- ja magneettikenttiä ja niiden vuorovaikutusta. Käytännössä kaikki elektroniset komponentit ja erityisesti tietoliikennelaitteet säteilevät sähkömagneettisia aaltoja. Tätä 3DEXPERIENCE-roolia kutsutaan nimellä Electromagnetics Engineer.

Haluatko tutkia SIMULIA Structuralin rooleja?

Seuraavassa taulukossa esitellään neljä yleistä SIMULIA Structural-roolia, jotka ovat skaalattavissa yrityksesi tarpeiden mukaan. Löydä juuri sinulle sopiva rooli.

SIMULIA Structural -roolien toiminnot ja ominaisuudet

Toiminnot ja ominaisuudetStructural DesignerStructural EngineerStructural Performance EngineerStructural Mechanics Engineer
Roolin tyyppiIntroductoryExpanded ComprehensiveAdvanced
Added Key Functionality Linear analysisLinear analysis
for large assemblies
Non-linear analysisExplicit dynamics
Analysing parts and assemblies
Linear static
Natural frequencies
Thermal steady state
Solid tet elements
Large variety of solid, shell,
beam and connector
elements and fasteners
Simplified bolt connector
Small sliding contact
Finite sliding contact
Abaqus General contact
Comprehensive post-processing 
Non-linear static
Thermal transient
Multi-step analysis
Implicit dynamics
Non-linear materials
Modal dynamic
Modal harmonic
Simplified parametric design study
Comprehensive parametric design study
Explicit dynamics
Random vibration
Response spectrum
Model preparation tools
Material model calibration tools

Structural Simulations

3DEXPERIENCE-alustan rakennesimuloinnit perustuvat tehokkaaseen ja maailmanluokan Abaqus-teknologiaan. Tarpeistasi riippuen käytettävissä on useita rooleja, joilla on erilaisia ominaisuuksia. Aloitusroolit mahdollistavat lineaariset ja staattiset simulaatiot osille ja yksinkertaisesti yhdistetyille kokoonpanoille.

Tällaisen simuloinnin tyypillisiä tavoitteita voivat olla:

 • Olenko suunnitellut komponenttini oikeilla mitoilla, jotta se kestää staattisen kuormituksen käytön aikana?
 • Mitkä ovat suuren koneen tukikehikon kimmoiset muodonmuutokset, kun siihen kohdistetaan työkuormia?
 • Onko mallissa alueita, joihin kohdistuu suuria rasituksia?


Edistyneemmissä rooleissa voidaan suorittaa esimerkiksi erittäin epälineaarisia törmäys- ja törmäystestejä, suuria plastisuus- tai kumin muodonmuutosskenaarioita tai satunnaista värähtelyä ja ominaistaajuusotoksia.

Tällaisen simuloinnin tyypillisiä tavoitteita voivat olla:

 • Miten kumikomponenttini muotoutuu, kun sitä venytetään?
 • Kestääkö tiiviste paineessa?
 • Halkeileeko älypuhelimesi näyttö, kun se pudotetaan maahan?
 • Mikä on ajoneuvon alustan ja rungon muodonmuutos ajoneuvon törmäystestin aikana?
 • Värähtelevätkö drone-potkurin ja moottorin tukikehykseni liikaa?

Pitääkö sinun arvioida tuotteidesi kestävyyttä, jotta voit suojautua materiaalin väsymiseltä?
3DEXPERIENCE-alustalta käytettävä SIMULIA käyttää Fe-safe-teknologiaa vaurioiden ja elinkaaren laskemiseen, jotta voit simuloida tuotteesi kestävyyttä.

Kun tuotteesi paino on minimoitava ja samalla maksimoitava lujuus, Tosca-teknologiaa käytetään topologian optimointiin, jolloin löydetään optimaalinen muoto tietylle kuormitustapaukselle.

Fluid Simulations /CFD

3DEXPERIENCE-alustalla on käytettävissä helppokäyttöinen ja tehokas CFD-työkalu. Sen avulla voit analysoida kaasujen ja nesteiden virtausta ulkoisissa ja sisäisissä järjestelmissä. Voidaan tehdä laminaarisen ja turbulenttisen, newtonilaisen ja ei-newtonilaisen, kokoonpuristumattoman ja kokoonpuristuvan virtauksen vakio- ja transienttisimulaatioita.

Tällaisen simuloinnin tyypillisiä tavoitteita voivat olla:

 • Jäähtyykö elektroniikkakomponenttini niin kuin sen pitäisi?
 • Mikä on drone-mallini ympärillä oleva vastus, kun se kulkee ilmassa?
 • Miten ilma jakautuu putkijärjestelmäni eri kanavissa?

Tätä roolia kutsutaan nimellä Fluid Dynamics Engineer.

Muovin ruiskuvalun arvioinnille on myös oma roolinsa,
kuten Solidworks Plastics, joka löytyy nyt 3DEXPERIENCE-alustalta.

Tämä ratkaisu on hyvä esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

 • Ovatko muoviosani seinämät ja kylkiluut oikean paksuisia?
 • Syntyykö uppoamisjälkiä?
 • Kutistuuko tai vääntyykö komponentti jäähdytyksen ja poistamisen jälkeen?

Tätä roolia kutsutaan nimellä Plastic Injection Engineer

Electromagnetics

Näiden työkalujen avulla voit simuloida sähkö- ja magneettikenttiä ja niiden vuorovaikutusta. Käytännössä kaikki elektroniset komponentit ja erityisesti tietoliikennelaitteet säteilevät sähkömagneettisia aaltoja.

Sähkömagneettisella simuloinnilla voidaan tyypillisesti vastata seuraaviin kysymyksiin:

 • Mikä on WIFI:n kattavuus?
 • Onko eri antennien välillä häiriöitä?
 • Mitkä ovat ihanteelliset antennin sijoituspaikat parhaan ulottuvuuden saavuttamiseksi?

Tätä roolia kutsutaan nimellä Electromagnetics Engineer

Usein kysytyt kysymykset

Jotta voit tehdä harkitun valinnan SIMULIAsta, tarvitset päätöksesi tueksi kaikki olennaiset tiedot siitä. Täältä löydät vastaukset meiltä useimmiten kysyttyihin kysymyksiin:

No items found
PLM Employee offering remote support

Tuki – Meillä on vahva SIMULIA-asiantuntemus

”Mitä jos?” on kysymys, joka innostaa ja ruokkii innovointia. Ja tämä ajatus voi olla lähtökohta loistavien ratkaisujen luomiselle. Haluamme olla tukenasi luovalla matkallasi ja olla auttava käsi, kun tarvitset sitä.

Asiantuntijamme auttavat sinua pääsemään alkuun ohjelmiston käyttöönotossa. Meillä on myös tukitiimi, joka vastaa kaikkiin matkan varrella ilmeneviin kysymyksiin.

Simulointityökalujen käyttöönotto

Simuliaa voidaan käyttää useilla teollisuudenaloilla, kuten ilmailu- ja avaruusteollisuudessa, autoteollisuudessa, kulutustavaroissa, energia-alalla ja terveydenhuollossa.

OMotion on kasvava yritys, joka käyttää simulointia kehittäessään uusia ainutlaatuisia ja sähköisiä ajoneuvoja.

”Olemme pystyneet simuloimaan tämän suoraan SOLIDWORKSissa validoidaksemme suunnittelun ja taataksemme kestävyyden ja turvallisuuden”,
sanoo toimitusjohtaja ja perustaja Ola Svensson.

OMotion electric vehicle

Lue lisää aiheesta

 • SIMULIA Abaqus

  SIMULIA Abaqus Simuloinnin avulla saat tarkkoja ennusteita tuotteen käyttäytymisestä ja suorituskyvystä monimutkaisissa suunnitteluhaasteissa. SIMULIA Abaqus on suunniteltu monenlaisille teollisuudenaloille ilmailu- ja avaruusteollisuudesta ja autoteollisuudesta biolääketieteeseen

 • SOLIDWORKS Flow Simulation

  SOLIDWORKS Flow Simulation Simuloi nestevirtausta, lämmönsiirtymää ja nestevoimia, jotka ovat kriittisiä tuotteesi toiminnallisuuden kannalta. CFD-analyysin ansiosta oivallukset jalostuvat markkinoiden parhaiksi innovaatioiksi OTA YHTEYTTÄ EDISTYNYT SIMULOINTI

 • SOLIDWORKS Simulation

  SOLIDWORKS Simulation Simulaation ja virtuaalitestauksen avulla ei tarkastella pelkästään tuotteen toimivuutta. Ne auttavat ymmärtämään, kuinka tuotteesi käyttäytyy todellisuudessa. SOLIDWORKS Simulation -ohjelmiston avulla voit arvioida toimivuutta,

Kysy meiltä lisää SIMULIAsta

Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä kysyäksesi lisää SIMULIA-ohjelmistosta, asiantuntijamme ovat valmiina vastaamaan.