Tips & Tricks: Asiaa SolidWorksin ”rautapuolesta”

Kun olet ostamassa uutta tietokonetta SolidWorks-käyttöön, sinun kannattaa ottaa huomioon muutama asia. Ensinnäkin, tarkastele SolidWorksin järjestelmä- ja laitteistovaatimuksia. Näitä vaatimuksia kannattaa ehdottomasti noudattaa ja samalla myös muistaa, että ne ovat minimivaatimuksia.

Millainen näytönohjain?

SolidWorksin sivustolta nähdään, onko näytönohjain SolidWorksin tukema/sertifioima. Samalta sivustolta voidaan myös ladata alla olevan kuvan mukaisesti aina juuri tietylle käyttöjärjestelmälle ja SolidWorks-versiolle soveltuva näytönohjaimen ajuri. On erittäin tärkeää käyttää juuri näitä tiettyjä SolidWorksin suosittelemia ajureita.

Näytönohjainta valittaessa kannattaa aina miettiä, millaisia SolidWorks-malleja käsittelee ja mitä SolidWorks-toimintoja suunnittelussa ja sen oheistoiminnoissa pääasiallisesti käyttää. Mitä suurempia ja yksityiskohtaisempia 3D-malleja käsittelee, sitä enemmän SolidWorks tarvitsee näytönohjaimen tehoa tämän yksityiskohtaisen mallin grafiikan piirtymiseen näytölle. Käänteisenä esimerkkinä voidaan mainita esimerkiksi ’PhotoView 360’ –renderöinnin laskenta, joka suoritetaan täysin tietokoneen prosessorilla. Tällöin siis näytönohjaimen valinnalla ei saavuteta etuja renderöintiä ajatellen.

 

Kuinka paljon keskusmuistia?

Kun käytetään 64-bittistä käyttöjärjestelmää ja SolidWorksia, niin SolidWorks osaa tällöin hyödyntää kaiken koneella olevan muistin. Järjestelmävaatimuksissa mainittu 2 GB:n minimi-muistivaatimus on erittäin pieni. Kun käsitellään isoja SolidWorks-kokoonpanoja, joissa on satoja tai tuhansia osia, tämä 2 GB:n muistimäärä koneella ei riitä. Sopiva muistimäärä riippuu täysin käsiteltävien SolidWorks-mallien koosta ja käytettävistä oheistoiminnoista (esim. SolidWorks Simulation ja PhotoView 360), mutta karkeasti arvioituna satoja osia sisältävän kokoonpanon käsittely vaatii noin 8 GB:n muistimäärän. Erittäin paljon käytetään myös laitteistoja, joissa on 16 GB tai jopa 24 GB muistia. Kannattaa myös muistaa, että käyttöjärjestelmien ja ohjelmistojen kehittyessä laitteistoilta vaaditaan aina enemmän ja enemmän muistia.

Millainen prosessori?

Prosessorin valinnassa kannattaa myös ottaa huomioon, mitä SolidWorks-toimintoja on tarkoituksena käyttää. Erittäin prosessoririippuvaisia toimintoja SolidWorksissa ovat mm. ’SolidWorks Simulation’ –laskenta sekä ’PhotoView 360’ –kuvien tai –animaatioiden renderöinti. SolidWorks tukee prosessorin moniydin-teknologiaa edellä mainituissa toiminnoissa sekä myös mm. kokoonpanojen avaamisessa. Moniydinprosessoreissa prosessorin laskenta jaetaan suoritettavaksi samanaikaisesti usealle sen ytimelle. Tämä luonnollisesti lyhentää prosessorin laskenta-aikaa. Moniydinprosessorin käytöstä saadaan siis paljon etua SolidWorksissa.

Alla olevassa kuvassa näkyy käynnissä oleva ’PhotoView 360’ –renderöinti. Kuvassa näkyvät oranssireunaiset neliöt kertovat suoraan prosessorin ytimien määrän. Kuvan tapauksessa käytössä on neljä prosessoriydintä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millainen käyttöjärjestelmä?

Käyttöjärjestelmän valinnassa täytyy ehdottomasti huomioida se, onko käyttöjärjestelmän tyyppi SolidWorksin tukema. SolidWorks ei esimerkiksi tue käyttöjärjestelmien Home-versioita, joten näiden versioiden käyttöä tulee välttää. Tällä hetkellä suosittelemme käyttämään Windows 7 –käyttöjärjestelmää ja sen 64-bittistä versiota. Windows 8 –käyttöjärjestelmä on myös tekemässä tuloaan, mutta virallista tukea sen käyttöön ei SolidWorksissa vielä ole. Windows XP –käyttöjärjestelmä ei ole myöskään enää tuettuna SolidWorks 2013- ja sitä seuraavissa versioissa.

Muuta huomioitavaa?

NVIDIA on SolidWorksin yhteistyökumppani ja SolidWorks suosittelee käytettäväksi pääasiassa NVidian Quadro-sarjan näytönohjaimia. SolidWorks myös suosittelee käytettäväksi HP:n työasemia. HP:n omalta sivustolta löytyy myös paljon tietoa HP:n eri työasemien soveltuvuudesta SolidWorks-käyttöön.

Muistahan, että voit aina olla yhteydessä tukipalveluumme, mikäli jokin asia jäi sinua askarruttamaan.

Rautaisin terveisin

Niklas Johansson

CadON Support

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.