Tips & Tricks: Feature Driven Pattern

Ketään suunnittelijaa ei varmasti tarvitse muistuttaa siitä, että kokoonpanon suunnittelussa kannattaa panostaa sen helppoon muokattavuuteen. Monesti oikea mallinnustapa löytyy vasta pitkän mietinnän lopputuloksena.


Jokainen suunnittelija tietää myös, että siellä missä on ruuvi, siellä on myös reikä. Yksi erittäin hyödyllinen tapa paikoittaa esimerkiksi ruuveja tai muita reikien kohdalle tulevia osia kokoonpanoon, on käyttää ’Feature Driven Pattern’ -toimintoa.

’Feature Driven Pattern’ -toiminnossa käytetään hyväksi kokoonpanon osaan/osiin jo aiemmin luotuja Pattern-piirteitä. Eli jos esimerkiksi koneen runko-osaan on kopioitu reikiä käyttäen mitä tahansa SolidWorksin Pattern-piirteistä, reikiin saadaan automaattisesti kohdistettua niihin tulevat ruuvit, pultit tai muut osat.

Tässä esimerkki ’Feature Driven Pattern’ -toiminnon hyödyntämisestä:

1. Kyseessä on rullakuljettimen kokoonpano, jonka runkoon on patternoitu valmiiksi reikiä kuljetinrullia varten. Kokoonpanoon on tuotu yksi kuljetinrullaosa, joka on kiinnitetty ’Concentric’- ja ’Coincident’ -mate-liitoksilla rungon alkuperäiseen reikään. Katso alla oleva kuva.

2. Valitaan Insert-valikosta ’Component Pattern’ ja sieltä ’Feature Driven Pattern’, jolloin Property Manager -dialogi avautuu. Tämän jälkeen valitaan ’Component to Pattern’ -kohdassa kopioitava osa eli tässä tapauksessa kuljetinrulla. Seuraavaksi valitaan ’Driving Feature’ -kohdassa osan kopiointia ohjaava osatason Pattern-piirre eli tässä tapauksessa kuljetinrungossa oleva reikien ’Linear Pattern’ -piirre. Kohdassa ’Instances to Skip’ voidaan tarvittaessa määrittää kopioitavan osan/osien pois jätettävät esiintymät. Tällöin pois jätettävä osa/osat valitaan klikkaamalla grafiikalta kopioinnin esikatselunäkymän kohdalla olevaa violettia ”täplää”.

3. Lopputuloksena syntyy valmis ’Feature Driven Pattern’ -piirre, joka näkyy piirrepuussa alla olevan kuvan mukaisesti nimellä ’Derived<Ohjaavan piirteen tyypin lyhenne>’ eli tässä tapauksessa nimellä ’DerivedLPattern1’. Numero 1 näkyy piirteessä, koska se on ensimmäinen kokoonpanoon tehty ’Feature Driven Pattern’ -piirre.

Tässä vielä pari asiaa, jotka kannattaa ottaa huomioon ’Feature Driven Pattern’ -toimintoa käytettäessä:

  • Kopiointia ohjaava piirre (Driving Feature) voi olla tehtynä vain osaan, ei alikokoonpanoon.
  • Monesti kohdissa, joihin kokoonpanon osa halutaan kopioida, ei voida käyttää mitään ohjaavaa piirrettä. Tällöin kuitenkin voidaan käyttää toimintatapaa, jolla luodaan osaan Pattern-piirre, joka sitten ”syödään pois” toisella piirteellä. Eli tehdään esimerkiksi pursotuspiirre ja patternoidaan se. Tämän jälkeen luodaan leikkauspiirre, jolla poistetaan pursotus ja patternoidaan se pursotuskohtiin. Tämän jälkeen voidaan käyttää ohjaavana piirteenä toista näistä Pattern-piirteistä. Tämä tapa on hyödyllinen, kun halutaan kopioida osia suuntaan, jossa ei voida käyttää kokoonpanotason Pattern-piirteitä (Linear/Circular Component Pattern). Hyvin tyypillisesti kokoonpanoissa hyödynnetään osiin tehtyjä ’Curve Driven Pattern’ -kopiointipiirteitä.
  •  Syksyllä julkaistavaan SolidWorks 2014 -versioon on tulossa uutena ominaisuutena mahdollisuus patternoida osia ja alikokoonpanoja kokoonpanotason ’Curve Driven Pattern’- ja ’Sketch Driven Pattern’ -toiminnoilla.

Terveisin

Niklas Johansson
PLM Group Support

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.