TIPS & TRICKS: PIKATEKNIIKAT APUTASOJEN LUONTIIN

Kuten kaikki varmasti tietävät, SolidWorks-malleissa voidaan käyttää apuna erilaisia aputasoja (Reference plane). Aputasot luodaan perinteisesti TÄLLÄ TAVALLA.

Alla on kuitenkin esitelty pikatekniikoita erilaisten aputasojen luomiseen.

APUTASO KOHTISUORASTI VALITUN VIIVAN TAI SÄRMÄN PÄÄTEPISTEESEEN NÄHDEN

Kun haluat luoda aputason, joka sijoittuu kohtisuorasti valittuun viivaan tai särmään nähden, niin voit tehdä sen näin:

1. Valitse grafiikalta viiva tai olemassa olevan geometrian särmä siltä puolelta, jonka päähän haluat aputason muodostuvan.
2. Valitse työkaluista toiminto ’Sketch’ (Insert > Sketch), jolloin ohjelma siirtyy automaattisesti Sketch-tilaan. Voit nyt piirtää halutun muodon, esimerkiksi alla olevan kuvan mukaisen ympyrän spiraalimuodon päätepisteeseen.
3. Kun olet luonut sketsin, niin voit muodostaa siitä piirteen (kuvassa näkyy Sweep-piirre).


APUTASO MÄÄRITELLYN ETÄISYYDEN PÄÄHÄN OLEMASSA OLEVASTA TASOSTA

Kun haluat luoda olemassa olevaan tasoon nähden yhdensuuntaisen ja tietyn etäisyyden päässä olevan aputason, niin tee näin:

1. Klikkaa tasoa piirrepuussa, jolloin se tulee näkyviin grafiikka-alueella.
2. Paina näppäimistöltä Ctrl-nappi pohjaan, tartu hiirellä tasoon jostain sen kehyksen kohdasta ja lähde raahaamaan hiirtä pitämällä koko ajan hiiren vasen nappi pohjassa. Raahaa hiirtä tason sille puolelle, jolle haluat uuden aputason muodostuvan.
3. Määritä ’Property Manager’ –ikkunasta tason tarkka etäisyys ja hyväksy tason luonti.

APUTASO KAHDEN VALITUN PINNAN VÄLIIN

Kun haluat luoda uuden aputason kahden valitun pinnan väliin, se onnistuu erittäin helposti. Valitut pinnat voivat olla yhdensuuntaisia tai kulmassa toisiinsa nähden:

1. Valitse hiirellä grafiikka-alueelta toinen pinta. Paina näppäimistöltä Ctrl-nappi pohjaan ja valitse toinen pinta.
2. Klikkaa työkaluista Plane-toimintoa (Insert > Reference geometry > Plane), jolloin ’Property Manager’ avautuu.
3. ’Property Manager’ –ikkunassa on automaattisesti valittuna ehto ’Mid Plane’. Hyväksy tason luonti.

Alla olevassa kuvassa näkyy ylempänä esimerkki kahden tietyssä kulmassa olevan pinnan väliin luotavasta aputasosta. Alempana on esimerkki yhdensuuntaisten pintojen väliin luotavasta aputasosta.

Tasokkaita mallinnushetkiä!

Terveisin

Niklas Johansson
CadON Support

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.