SolidWorks Premium

SolidWorks Simulation Perusteet

Jos haluat luoda parempia suunnitelmia analysoimalla, sinun kannattaa osallistua tälle kurssille. Kun opit käyttämään SOLIDWORKS Simulation –ohjelmistoa, voit nopeasti ja tehokkaasti analysoida suunnitelmasi laatua, suorituskykyä ja turvallisuutta. Voit tehdä kaiken tämän jo suunnittelun alkuvaiheessa, joten säästät sekä aikaa että rahaa. Opit kurssilla sekä FEA-analyysin (Finite Element Analysis) perusteet että koko analyysiprosessin törmäys- ja kuormitustarkasteluista tulosten arviointiin. Kurssilla käydään läpi myös ongelmatilanteiden ratkomista Simulationissa. Kurssin jälkeen sinulla on parempi käsitys siitä, minkätyyppiset analyysit ovat kulloinkin suunnitelmaasi sopivimmat.

SolidWorks Simulation Liikedynamiikka

Oletko kiinnostunut SOLIDWORKS-kokoonpanojen kinematiikan ja dynamiikan analysoinnista? Osallistu SOLIDWORKS Liikedynamiikka –kurssille ja opit SOLIDWORKS Motion Simulation –ohjelmiston käytön perusteet. Voit siten ennustaa liikkeiden vaikutuksia suunnitelmissasi. Kurssilla käsitellään liikkuvia kokoonpanoja, joissa suunnitellun työkierron aikana voidaan tarkastella paikkatietoa, nopeuksia, kiihtyvyyksiä sekä syntyviä reaktiokuormia. Näiden tietojen perusteella voidaan optimoida liikkeitä ajan suhteen sekä varmistaa toimilaitteiden teho.

SolidWorks Putkistot & Letkut

SOLIDWORKS Routing –moduulin Putkistot ja letkut on tehokas työkalu prosessiteollisuudessa. Moduuli mahdollistaa myös elektroniikkakaapelointien luomisen, mutta tällä kurssilla käydään läpi pelkästään putkistot ja letkut. Kurssilla perehdytään putkistosuunnittelun periaatteisiin, putkistokomponentteihin ja niiden suunnitteluvaatimuksiin. SOLIDWORKS Routingin Putkistot- ja letkut –työkalua hyödyntämällä saat paljon tietoa esitettäväksi 2D-piirustuksissa selkeän yleiskuvan saavuttamiseksi.

SolidWorks Kaapelointi & Elektroniikka

Nykyään useilla yrityksillä on haasteena saada sekä mekaaniset osat että elektroniikkakaapeloinnit esille samassa kokoonpanossa ja saada ne sopimaan keskenään. SolidWorks Routing –moduuli helpottaa mekaanisen ja sähköisen reitityksen yhdistämistä suunnittelussa. Moduuli mahdollistaa myös putkistojen ja letkujen suunnittelun, mutta tällä kurssilla käydään läpi pelkästään elektroniikkakaapeloinnin periaatteita. Kurssilla perehdytään elektroniikkakaapelointien luomiseen, muokkaamiseen ja hallinnointiin alkaen kriittisestä komponenttien reitityksestä ja niiden osakokoonpanojen suunnitteluvaatimuksista, jotka sisältävät reititystä. SolidWorks Routing –moduulin avulla saat automaattisesti paljon hyödyllistä tietoa esitettäväksi 2D-piirustuksissa selkeän yleiskuvan saavuttamiseksi.