SolidWorks Simulation

SolidWorks Simulation Jatkokurssi

Mikäli haluat opiskella simulaatiota tarkemmin, tämä kurssi on jatkoa SOLIDWORKS Simulation Perusteet –kurssille. Kaikkien SOLIDWORKS Simulation –käyttäjien, jotka haluavat luoda parempia suunnitelmia analyysin keinoin sekä arvioida osien ja kokoonpanojen käyttäytymistä todellisissa olosuhteissa, kannattaa osallistua tälle kurssille. Kurssilla käydään tarkemmin läpi FEA-analyysiä (Finite Element Analysis), esimerkiksi lämmönsiirto-, taajuus-, väsymis- ja vakausanalyysit perustuen lineaariseen nurjahduskäsitteeseen.

SolidWorks Simulation Epälineaarinen

Tämä kurssi nostaa SOLIDWORKS Simulation FEA –taidot kokonaan uudelle tasolle! Kurssilla käydään läpi epälineaarista lujuuslaskentaa SOLIDWORKS Simulation Nonlinearin avulla. Tuotteita analysoitaessa esiintyy monesti epälineaarisia ilmiöitä niin materiaalin, kuormituksen kuin kontaktienkin osalta, jotka tulee ottaa laskennassa huomioon. Kurssin käynyt henkilö osaa erottaa lineaarisen ja epälineaarisen laskennan erot sekä soveltaa niitä käytännössä tuotteiden kehittämisessä ja ymmärtää syvällisesti materiaaliparametrien merkityksen.

SolidWorks Simulation Dynamiikka

Tämän kurssin tavoitteena on opettaa sinulle, kuinka SOLIDWORKS Simulation -ohjelmistoa käytetään sekä lineaarista ja epälineaarista dynamiikkaa analysoidaan osien ja kokoonpanojen rakenteellisen käyttäytymisen yhteydessä (esim. värähtelyt ja iskut). Koulutus kattaa erityyppiset dynaamiset kuormat, kuten aika-analyysin (kuormavoimat sekä äkkiliikekuormituksen), harmonisen analyysin sekä satunnaisen tärinäanalyysin (sisältäen MIL-STD-810F -esimerkin), vastespektrianalyysin ja johdatuksen epälineaariseen dynamiikkasimulointiin.

SolidWorks Plastics

SOLIDWORKS Plasticsilla on mahdollista optimoida osat valmistusta varten jo suunnittelun varhaisessa vaiheessa. Helppokäyttöinen SOLIDWORKS Plastics on täysin integroitu SOLIDWORKS CAD-ympäristöön, joten voit analysoida ja muokata malleja samalla kun optimoit niitä muodon, sopivuuden ja toiminnallisuuden kannalta. Ohjelmisto on myös helppo ja tarkka tapa optimoida ruiskuvalumuotteja. SOLIDWORKS Plastics Premiumin avulla voit luoda ja analysoida nopeasti yksittäisiä tai monipesäisiä muotteja ja muottirunkoja, kuten suuttimet, kanavisto ja valuportit. Voit jopa tasapainottaa kanavistoja ja arvioida valusykliä, sulkuvoimaa sekä kutistumaa. Ohjelmistolla optimoit syöttöjärjestelmän suunnittelun ja vältät kallista muottien korjailua. Tällä kurssilla käydään kaikki SOLIDWORKS Plastics Professionalin ja SOLIDWORKS Plastics Premiumin toiminnallisuudet ja ominaisuudet läpi.

SolidWorks Simulation Virtauslaskenta

SOLIDWORKS Flow Simulation tekee virtausanalyysien tekemisen helpoksi ja voit käyttää sitä osana suunnitteluprosessiasi. Näin kalliiden prototyyppien määrä vähenee, työn uudelleentekeminen ja viivästykset eliminoituvat, säästät aikaa ja tuotekehityskustannuksia. Virtauslaskentakurssilla tutkitaan rakenteita, joiden ympärillä tai sisällä esiintyy virtaavia aineita, kuten nesteitä, kaasuja tai höyryä. Tieto lämpötiloista, paineesta ja virtausnopeuksista on tiettyjen tuotteiden suunnittelussa erityisen tärkeää.